Ingrid Åkerström
Med en hørselsnedsettelse er det viktig å lytte innover
06/11/2020
Audiograf Rolf Elnan på sitt kontor ved Phonak Klinikk
Skal du sjekke hørselen i Oslo? Besøk Phonak Klinikk!
01/12/2020

Er du lærer med nedsatt hørsel? Lydsystem i klasserommet kan hjelpe

Lærer med nedsatt hørsel hjelper elev

Er du en lærer med nedsatt hørsel? Ta kontakt med oss via kontaktskjemaet nederst på siden.

 

Det er lett å forestille seg at klasserom kan være bråkete. Elever snakker i munnen på hverandre samtidig. Bord og stoler skraper over gulvet i et rom med dårlig akustikk. Lyder kommer fra alle retninger, og støyen i rommet gjør at talen drukner i omgivelsene. Alt dette er typiske eksempler på miljøer hvor det er svært krevende å høre, enten du har et hørselstap eller ikke. Samtidig er dette en helt vanlig arbeidsdag for en lærer.

Hvis du i tillegg er en lærer med nedsatt hørsel, kan hverdagen bli svært anstrengende. Uten rett tilrettelegging, kommer du hjem utmattet og frustrert etter å ha brukt unødvendig mye energi og fokus på å i det hele tatt høre hva elevene sier

Kjenner du deg igjen? Da må du høre historien om Mette:

Mette var kontaktlærer for 3. klasse på en barneskole, da hørselstapet hennes ble merkbart verre. Med et ønske om å forbli i jobben, fant hun til slutt løsningen som endret hennes hverdag og som gjorde at hun kunne fortsette som lærer: et lydsystem til klasserommet.

 

Vanskelig å høre lave stemmer i klasserommet

Hørselstapet har fulgt Mette gjennom hele livet, men hun visste lite om hjelpemidler for hørselshemmede før hun fylte 40 år. Da fikk hun endelig et høreapparat som fungerte godt og som ikke havnet i skuffen.

Men så endret plutselig hørselen hennes seg, og høreapparatet var ikke lenger godt nok i lærerhverdagen. Etter tre graviditeter ble hørselstapet større og større, til det etter hvert ble vanskelig for henne å høre i klasserommet. Særlig vrient synes hun det var å høre “de lave stemmene”, samt å høre hva barna sa på avstand og i støy.

 

Nysgjerrig på hjelpemidler for hørselshemmede

Mette hadde vært lærer for sin nåværende klasse siden elevene begynte på skolen, og trivdes i jobben. Også blant elevene var hun godt likt, og klassen ble engstelig for om Mette kanskje måtte slutte å være læreren deres.

Da tok hun grep. Hun begynte å orientere seg omkring hva hjelpemidler for hørselshemmede kan gjøre, forhørte seg med likesinnede og kolleger, og søkte på Internett. Først da hun kom i kontakt med en hørselskontakt, ble hun informert om hørselsteknologien hun trengte og hvordan man søkte for å få hjelpemidlene.

Kort tid etter møtet med hørselskontakten, fikk hun Roger For Skole installert i klasserommet. Lydsystemet hjelper elever og lærere med nedsatt hørsel, i tillegg til at hele klassen får nytte av det.

 

Lærer med nedsatt hørsel bruker lydsystem i klasserommet

Mette og elevene bruker i dag et lydsystem i klasserommet kalt Roger For Skole.


Et lydsystem til klasserommet ble løsningen

Roger For Skole er et lydsystem som består av lærer- og elevmikrofoner. Elevmikrofonene plasseres rundt på pultene i klasserommet, slik at elevene har dem lett tilgjengelig når de skal si noe. Mikrofonene sender lyden trådløst via lærermikrofonen som Mette bærer rundt halsen, og videre direkte inn i hennes høreapparater.

Med lærermikrofonen kan hun til enhver tid enkelt kontrollere lydsystemet. Hun kan slå det på eller av og aktivere ulike funksjoner. I tillegg sørger systemet for at mikrofonene til både lærer- og elevmikrofonene tilpasser seg automatisk de ulike lydnivåene som oppstår i løpet av skoledagen.

Mette forklarer at mikrofonene er intuitive og lette å bruke, og at barna tok dem i bruk med en gang. I begynnelsen trengte både læreren og elevene en innføring i systemet, før elevene lærte at de måtte snakke én-og-én i mikrofonene. Etter et år med et lydsystem i klasserommet, opplever hun at det fungerer godt:

 

Systemet tar ikke oppmerksomheten fra undervisningen, og det er en kjempefordel at det er så lett å bruke. Jeg kan selv justere innstillingene – det er like intuitivt som en mobiltelefon og elevene bruker det bare. Hvis jeg ikke hadde hatt systemet, ville jeg nok blitt sykmeldt igjen, bemerker hun.

 

Mette er ikke alene. Mange lærere som blir rammet av hørselstap opplever det som vanskelig å fortsette i jobben, til tross for at de har god kompetanse og stor arbeidsglede. En av hovedårsakene er at store deler av en lærers jobbhverdag blir tilbrunget i et støyete klasserom hvor lydmiljøene er dynamiske og komplekse.

For eksempel kan ofte barn snakke over hverandre fra ulik avstand til læreren, og prate med ulikt volum. Noen har sterke stemmer, andre har svake. For en lærer med hørselstap kan slike ujevnheter medføre at lyden oppfattes som «grøtete», og det blir vanskelig å skille tale fra støy. Lydsystemet Roger For Skole løser utfordringene med taleforståelse gjennom prinsippet at én og én må prate i mikrofonene om gangen, og at all tale – uavhengig av hvor eleven sitter i rommet – sendes direkte til lærerens høreapparater.

 

Bli kjent med Roger For Skole

Roger For Skole er et lydsystem som hovedsakelig består av en lærermikrofon og flere elevmikrofoner, men kan også utvides med flere enheter ved behov:

  • Roger Touchscreen Mic: Dette er lærermikrofonen og er selve sentralenheten i lydsystemet. Læreren kan bruke den til å styre innstillingene til lydsystemet til enhver tid.
  • Roger Pass-around Mic: Elevmikrofoner som elevene har på pultene sine. Elevene må trykke på mikrofonens knapp for å snakke.
  • Roger-mottaker: Høreapparatet til personen med nedsatt hørsel må utstyres med en liten Roger-mottaker for å kunne motta lyd fra mikrofonene.

    I høreapparatene Phonak Paradise og Phonak Marvel er mottakeren integrert inne i teknologien i selve høreapparatet.


Alternative enheter:

  • Roger Multimedia Hub: Liten streamingenhet for multimedia. Overfører lyd fra film og musikk til høreapparatene.
  • Roger WallPilot: Denne enheten festes til veggen i klasserommet, ofte ved døren, og sørger for at høreapparatene automatisk blir koblet opp til lydsystemet hver gang man kommer inn i klasserommet.

Opplæring og oppfølging av systemet vil bli gitt ved installering.

 

Lydsystem for klasserom: Roger For Skole

Enhetene i Roger For Skole. Fra øverst til venstre: Roger PassAround Mic (elevmikrofon), Roger SoundField (høyttaler), Roger Multimedia Hub (streamer lyd fra multimedia) og Roger Touchscreen Mic (lærermikrofon).

 

Elevene i klassen er henrykte over å kunne beholde læreren sin. Lekekameratene Sofus og Marius forteller at alle i klassen er flinke til å ta opp mikrofonen og trykke på knappen når de skal si noe.

– Det er smart, for man kan jo se om den lyser grønt og da kan man si noe. Hvis mikrofonen lyser rødt er det noen andre som snakker, og da kan man ikke si noe. På samme måte som et lyskryss, for da skal man ikke skal gå på rødt!, forteller guttene.


Et fleksibelt og brukervennlig system

Det mest brukte løsningen i mange offentlige rom i dag er teleslynge. Kort forklart er en teleslynge en kabel lagt opp rundt et rom, som danner et magnetfelt som et høreapparat med telespole kan koble seg til. Denne løsningen kan fungere godt i enkelte offentlige bygg med faste installasjoner, men i en moderne skolehverdag kan det være behov for å imøtekomme flere bruksområder.

Med Roger for Skole kan disse utfordringene løses ved at systemet:

  • Er fleksibelt og transportabelt: I motsetning til en teleslynge, er ikke elevmikrofonene integrert i selve rommet, men kan fleksibelt flyttes fra et rom til et annet etter behov. Roger For Skole er raskt og enkelt å sette opp via lærermikrofonen.
  • Fungerer med alle høreapparater: Roger-systemet er kompatibel med alle høreapparater ved hjelp av en Roger-mottaker, uavhengig om høreapparatene har integrert telespole eller ikke.
  • Fordeler som gagner alle: Både personer med og uten hørselstap sier at de opplever mer strukturerte og fokuserte timer med mikrofonbruk i klasserommet, særlig siden elevene blir nødt til å snakke én-til en.


Er du en lærer med nedsatt hørsel? Ta kontakt med oss via kontaktskjemaet nederst på siden.

Roger Passaround blir brukt av en elev i klasserommet

Elevene har blitt vant til at de må snakke én-og-én i elevmikrofonene om de skal si noe.

– Jo flere som vet at jeg hører dårlig, jo mer hjelp får jeg

Mette velger nå å være åpen om hørselstapet sitt. Det har likevel vært en prosess å komme dit hun er i dag. Nå, derimot, tør hun å si ifra til kollegene om at lyden i aulaen er dårlig, eller at de ikke kan sitte i et klasserom når de har møter. Til og med i foreldremøter bruker hun og foreldrene mikrofonene – til positiv respons:

– De synes også systemet er utrolig smart. Men de burde også venne seg til å snakke én av gangen og ikke avbryte, ler Mette.

Hun opplever at temaet hørselstap er tabubelagt. Hennes erfaring er derimot at jo flere hun forteller det til, jo mer hjelp får hun. Ved å være åpen om sine hørselsutfordringer, merker hun at hun møter større forståelse og opplever at andre rundt henne ønsker å hjelpe. Også Roger-systemet bidrar til å gjøre det usynlige handicappet enklere for andre å forstå.

Mikrofonsystemet mitt er synlig og det er flott, da ser folk hørselstapet mitt og blir minnet på å ta hensyn, sier hun.

Mette i klasserommet

Med et lydsystem i klasserommet, kan Mette fortsette som lærer.


Ikke lenger sykmeldt av stress

Mette blir ikke lenger sykmeldt av stress. Med et lydsystem i klasserommet trenger hun ikke lenger å anstrenge seg for å høre de svake stemmene, og både elever og lærer kan delta fullt ut i undervisningen ved hjelp av mikrofonene.

Til andre i en liknende situasjon, råder hun om å skaffe hjelpemidlene man trenger tidlig. Bli opplyst om hjelpemidler for hørselshemmede, og finn de hjelpemidlene som passer deg. Selv skulle hun ønske at hun hadde skaffet seg mikrofonene tidligere enn hun gjorde, men hun visste ikke at det fantes. Hun har mer på hjertet:

– Jeg skulle ønske flere kjente til hørselskontakter og hadde kjennskap til teknologien som finnes. Hadde jeg visst det, hadde jeg kanskje unngått å gå rundt med så mye stress. Så hopp inn i kampen!, smiler hun.

Takket være lydsystemet, kan Mette nå bruke sin energi og fokus på undervisningen og slipper å anstrenge seg for å høre.

Nå, på en helt vanlig skole i en helt vanlig tredjeklasse, kan en lærer undervise sine elever likte godt som andre lærere.

 

Revidert tekst opprinnelig skrevet av: Christina Rosenkilde
Foto: Morten Bibow

 

 

Hvordan finne en hørselskontakt?

I Norge er alle kommuner pålagt å ha egne hørselskontakter. Ta kontakt med din kommune og forhør deg om hva de kan tilby deg av hjelp.

En hørselskontakt kan hjelpe deg med råd og veiledning om bruk, og bistå deg med å søke om å få produktene du trenger.

Les mer om hørselskontakter.


Interessert i flere historier om skole eller lærere med nedsatt hørsel?

 Er du en lærer med nedsatt hørsel?

Vi i Phonak har lang erfaring med å installere lydsystemer i klasserom til hjelp for både elever og lærere med nedsatt hørsel. Ta kontakt med oss ved hjelp av skjemaet under og fortell oss om din situasjon, så hjelper vi deg på vei.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *