Høye, plutselige lyder kan skade hørselen din
10 tips som kan beskytte hørselen din
18/03/2020
Hvordan tilrettelegge nettundervisning for skolebarn med hørselshemming?
20/03/2020

Skal du snart ha nye høreapparater?

Skal du snart ha nye høreapparater og hørselshjelpemidler?

Forberedelser før timen hos audiografen

 Selv om du allerede har høreapparater og har vært hos audiografen tidligere, kan det være lurt å gjøre noen forberedelser nå som du snart skal få nye apparater. Tenk gjerne gjennom hvordan hørselen påvirker hverdagen din, og skriv ned noen notater som du tar med deg til timen.

Nedenfor har vi listet opp noen spørsmål som du kan stille deg selv. Dine refleksjoner kan være nyttige for audiografen å ha kjennskap til i kartleggingen for å finne et nytt høreapparat, og eventuelt hørselshjelpemidler, som passer best til nettopp din hørselssituasjon.

 

Hjemme og privat:

 • Er det vanskelig å få med seg det som blir sagt under middager med familie og venner?
 • Er det noen steder hvor du sliter spesielt med å høre? F.eks på kafé, på kino, offentlige steder etc.
 • Skrur du opp volumet på TV-en høyere enn de rundt deg foretrekker?
 • Synes du det er utfordrende å henge med i en-til-en samtaler?
 • Er det vanskelig å føre en samtale i bilen?
 • Er det noen sosiale settinger du unngår på grunn av hørselen? Evt. hvilke?
 • Har du en hobby eller aktivitet som du opplever som vanskelig å gjennomføre på grunn av hørselen?
 • Hvordan opplever du lyden når du lytter til musikk?
 • Hvordan opplever du lyden ved telefonsamtaler?

Høre godt i telefonsamtaler     

 

Jobb og skole:

 • Er det noen settinger på jobb / skole hvor du opplever at det er spesielt utfordrende å høre hva som blir sagt?
 • Er det vanskelig å føre jobbrelaterte samtaler over telefon?
 • Hører du det som blir sagt i møter/studiegrupper?
 • Deltar du, eller skulle du gjerne ha deltatt i nettmøter (f.eks via Skype)? Hører du det som blir sagt?
 • Ved presentasjoner/forelesninger med film- og lydklipp, hører du godt?
 • Er det noen settinger du unngår på jobb på grunn av hørselen? Hvis ja, hvilke?
 • Deltar du ofte i settinger med mange deltakere hvor det er stor avstand mellom dem som snakker? Det være seg møter, forelesninger o.l. Får du med deg det som blir sagt?
 • Hvordan fungerer kommunikasjonen med kolleger?

Hører du godt i møter?      Høre hva kollegaene sier


Høreapparater og hørselshjelpemidler i stadig endring

Hørselsteknologien er i stadig endring, det vil si at produktene kontinuerlig forbedres og nye funksjoner legges til. Fra du fikk høreapparater sist kan det ha skjedd en stor utvikling, og derfor er det lurt å drøfte ulike utfordringer du har i hverdagen med din audiograf – selv om de kanskje ikke lot seg løse sist, kan det hende at det nå finnes en ny løsning!

I tillegg til nye høreapparater finnes det også et utvalg trådløse hørselshjelpemidler som kan kompensere for situasjoner med mye støy og avstand til lydkilden.

 

Har du spørsmål til oss i Phonak?

Har du spørsmål om Phonak høreapparater og tilbehør/hørselshjelpemidler fra Roger? Vi kan, med utgangspunkt i dine utfordringer, veilede deg på veien til en god løsning på dine utfordringer. Men, og det er viktig, det er audiografen/rådgiverne på Hjelpemiddelsentralen som sammen med deg tar avgjørelsen for hva du bør ha av utstyr.

Ta kontakt med oss ved å fylle ut skjemaet under.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *