Hører ikke kollegaer på jobb
Jeg hører ikke kollegaene mine
12/03/2020
Marvel-høreapparater fra Phonak
Hvordan få tak i høreapparater og tilbehør?
14/03/2020

Om hørselstap

Time hos audiografen

Hvert enkelt hørselstap er, og oppleves forskjellig fra person til person. Det er fordi et hørselstap han være alt fra å ikke kunne høre spesifikke lyder til å være helt døv og ikke kunne høre noe i det hele tatt – og alt i spekteret mellom disse to ytterpunktene. 

 

466 millioner mennesker har nedsatt hørsel, i følge WHO (Verdens helseorganisasjon). Det er nesten 5 prosent av verdens befolkning, og dette antallet forventes å vokse. 1 av 10 personer vil ha et hørselstap innen 2050 (WHO).

 

Hva er typiske tegn på at du har nedsatt hørsel?

Det finnes mange tegn det kan være lurt å være oppmerksom på:

 

  • Det er vanskelig å forstå høyfrekvente lyder, som barne- og kvinnestemmer
  • Det er vanskelig å høre fuglekvitter, gresshopper eller at stekeovnen piper
  • Du synes ofte at andre mumler og ber dem om å gjenta hva de sa
  • Bakgrunnslyder gjør det vanskelig å høre hva andre sier
  • Du unngår noen, eller flere sosiale situasjoner fordi det er vanskelig å henge med i samtalene
  • Du skrur opp volumet på TV-en og radioen til et nivå de rundt deg synes er for høyt
  • Du har en følelse av at du har to lokk som dekker ørene

Dersom du kan sjekke av på flere av disse punktene, anbefaler vi deg å ta kontakt med fastlegen din. Videre vil du få en henvisning til en audiograf for å få hørselen din sjekket. Jo tidligere et hørselstap blir oppdaget og behandlet, jo lettere er det å unngå å bli isolert fra omverdenen, opprettholde og få tilbake livskvaliteten, samt redusere risikoen for å utvikle tidlig demens. 

 

Ulike typer hørselstap

Det er ulike årsaker til at hørselstap oppstår, og derfor er det viktig å vite om de ulike gradene og typene av hørselstap som finnes. Mange får aldri vite hva som forårsaket nettopp deres hørseltap, men nedenfor kan du lese om noen av de vanligste årsakene:

 

Øreinfeksjoner/betennelser

En alvorlig infeksjon/betennelse i øret kan lede til en hørselsnedsettelse. Derfor er det viktig å rådføre seg med helsepersonell dersom man opplever å få en infeksjon i øret.

Noen ørebetennelser kan forårsake væske bak trommehinnen. Dette kan gi et forbigående hørselstap. Hyppige og kroniske ørebetennelser kan over tid føre til mer alvorlige/varige hørselstap.

 

Sensorineuralt hørselstap

Et sensorineuralt hørselstap oppstår som følge av en skade eller forandring på hårcellene som finnes i det indre øret, også kalt cochlea. Skader på hårcellene kan oppstå av ulike årsaker som f.eks. alder eller støy.

 

Aldersrelatert hørselstap (presbyacusis)

Nedsatt hørsel sies ofte å være en naturlig del av det å bli eldre. Aldersrelatert hørselstap (presbyacusis) er en sensorineural hørselsnedsettelse som vanligvis påvirker begge ørene i like stor grad og forårsakes ofte av naturlige forandringer i det indre øret.

 

Støyskader

En støyskade er en sensorineural hørselsnedsettelse som, av navnet, oppstår når mennesker har blitt utsatt for mye for høy støy, som f.eks fra en eksplosjon eller fra eksponering for høy lyd over tid. Et eksempel kan være om man jobber som musiker i et rockeband og sjelden får en pause fra høye lyder. Det er to hovedfaktorer som påvirker sannsynligheten for at støyen vil skade hørselen din; hvor sterk lyden er og hvor lenge du blir eksponert for lyden. Jo sterkere/høyere lyd, desto kortere tid tar det før en hørselsskade kan oppstå. For å unngå støyskader er det viktig å alltid bruke hørselsvern i miljøer med sterke og høye lyder.

 

Genetisk hørselstap

En genetisk hørselsnedsettelse er medfødt og er der ofte fra man er spedbarn, men kan også oppstå senere i livet. Mange land, inkludert Norge, har ofte en såkalt nyfødtscreening hvor hørselen testes etter babyen er født. Om babyens resultat av testen ikke er tilfredsstillende, så vil det gjennomføres flere tester for å finne ut hva som er årsaken og om hørselstapet eventuelt er genetisk. I mange tilfeller er det ikke en hørselsnedsettelse, men gjenværende fostervann i øret til babyen.

 

Nerveskader

Skader på hørselsnerven kan føre til nedsatt hørsel, og er vanligvis et resultat av aldring, støyeksponering, medisiner, traumer eller genetikk. Hørselsnerven går fra øret inn til hjernen.

 

Ulike grader av hørselstap

Det finnes mange grader av hørselsnedsettelser, og en hørselsnedsettelse oppleves gjerne forskjellig fra person til person. Selv om man har et mildt hørselstap kan det være vanskelig å høre i visse situasjoner, som over avstand og i situasjoner med forstyrrende bakgrunnsstøy.

 

Forskjellige grader av hørselsnedsettelse:

 

En mild hørselsnedsettelse varierer mellom 26 og 40 dB. En person med et mildt hørselstap har vanskeligheter for å høre 25 til 40 prosent av alle akustiske talesignaler. Dette innebærer bl.a lyder som fuglekvitter, lyden av løv som blåser over fortauet og noen høyfrekvente lyder.

Et moderat hørselstap varierer fra 41 til 55 dB.

Et moderat til stort hørselstap varierer mellom 56 til 70 dB. Noen med moderat hørselsnedsettelse kan synes det er veldig vanskelig p forstå hva som blir sagt når det er mye bakgrunnslyd, som f.eks på en restaurant.

Et stort hørselstap varierer fra 71dB til 90dB. For å kunne delta i en samtale uten bruk av hørselshjelpemidler er en person med stort hørselstap avhengig av at samtalepartneren snakker høyt. Samtaler i grupper er spesielt utfordrende og for å kunne høre og bidra må gjerne personen med nedsatt hørsel anstrenge seg og bruke mye krefter på å henge med i samtalen.

Svært stort hørselstap er omtrent fra 91 dB og høyere. Personer med svært stort hørselstap klarer vanligvis ikke å høre tale/hva som blir sagt uten hjelp av et høreapparat. Personer med svært stort hørselstap er helt avhengig av hørselsteknologi for å kunne kommunisere ved bruk av tale.


Lurer du på om du har nedsatt hørsel?

Dersom du mistenker at du har nedsatt hørsel, anbefaler vi deg å ta kontakt med fastlegen din for å få en henvisning til en spesialist som kan teste hørselen din (som oftest en audiograf). Forbered deg til timen ved å tenke gjennom hvilke situasjoner du har problemer med å høre. Hører du ikke kollegaene dine? Eller er det i sosiale treff du anstrenger deg mest med å høre? Dette kan være veldig individuelt, så tenk deg godt gjennom. Slik vil du gjøre det lettere for audiografen i løpet av timen å finne best løsning for deg.

For å få en indikasjon allerde nå på hvordan det står til med hørselen allerede nå, kan du gjerne starte med å ta vår gratis hørselstest på nett. Om du har flere spørsmål relatert til hvordan få eller kjøpe høreapparat eller hørselshjelpemidler kan du lese mer her.


Har du spørsmål til oss i Phonak?
Ta kontakt med oss ved å fylle ut skjemaet under.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *