Retningslinjer for bruk av bloggen HearingLikeMe

 

 

Følgende retningslinjer beskriver ditt ansvar når du besøker websiden hearinglikeme.com, og våre ansvarsområder og praksis for håndtering av personlig informasjon som du deler med oss.

 

Dette er en forenklet oversettelse. Den er kun til nytte for deg, og er ikke juridisk bindende.

 


AKSEPT AV VILKÅR
De ulike sidene som finnes tilgjengelig på websiden hearinglikeme.com («Side») leveres av Phonak AG og blir brukt av deg i henhold til brukervilkårene beskrevet nedenfor («Vilkår»).

Vi ber vennligst om at du leser grundig gjennom disse vilkårene før du benytter våre tjenester. Gjennom å besøke denne websiden eller ved å benytte deg av deler, innhold eller tjenester på denne hjemmesiden, aksepterer du samtidig å rette deg etter vilkårene som følger. Dersom du ikke godkjenner alle vilkårene, vil du ikke kunne besøke websiden, bruke noe av innholdet eller benytte deg av noen tjenester på websiden.  HEARINGLIKEME.COMs godkjenning er eksklusivt underlagt ditt samtykke til alle disse vilkårene, med unntak av alle andre vilkår. Hvis disse vilkårene anses som et tilbud fra HEARINGLIKEME.COM, er godkjenningen uttrykkelig begrenset til disse vilkårene.

For å besøke og bruke hearinglikeme.com eller opprette en medlemskonto, må du lese, forstå og akseptere disse vilkårene.

ENDRINGER AV VILKÅR
HearingLikeMe.com forbeholder seg retten til når som helst å kunne endre eller erstatte vilkårene. Hvis endringene utgjør en vesentlig forandring av vilkårene, kommer HearingLikeMe.com til å gi deg beskjed gjennom å legge ut en melding på websiden. Hva som anses som en «materiell endring» vil bli bestemt ut fra HearingLikeMe.com’s egne skjønnsmessige vurderinger, med hjelp av sunn fornuft og god dømmekraft. Du er selv ansvarlig for å lese gjennom og bli kjent med slike eventuelle modifikasjoner. Gjennom at du bruker tjenesten (websiden) etter at en slik endring er varslet, betyr det at du samtykker med de nye vilkårene og retningslinjene.
Vi kan endre vilkårene når som helst, men vil gi deg beskjed ved større endringer.

BESKRIVELSE AV TJENESTEN
Med forbehold om fullstendig overholdelse av Vilkårene, kan HearingLikeMe.com tilby visse tjenester og innhold som beskrevet mer konkret på nettsiden (under «Tjenester».) Tjenestene omfatter, men skal ikke begrenses til, enhver tjeneste HearingLikeMe.com utfører for deg, så vel som innhold som vises, overføres, eller utføres på nettsiden eller gjennom tjenestene (inkluderer, men ikke begrenset til tekst, brukerkommentarer, meldinger, informasjon, data, grafikk, artikler, bilder, videoer, illustrasjoner, også kjent som «Innholdet»). HearingLikeMe.com kan når som helst endre, innstille, eller avbryte tjenestene, inkludert alt av innhold uansett grunn. HearingLikeMe.com kan også sette begrensninger for visse tjenester og innhold, eller begrense din tilgang til deler, eller alle tjenester og innhold uten forvarsel eller ansvar.
Vi tillater at du kan opprette brukerkonto og dermed få tilgang til medlemstjenester, samt at vi i fremtiden kan legge til flere tjenester og innhold eksklusivt for medlemmer.

 


DITT ANSVAR UNDER REGISTRERINGEN

Som en betingelse for å bruke tjenestene, må du registrere deg hos HearingLikeMe.com og velge et skjermnavn og passord. Du skal gi HearingLikeMe.com korrekt, komplett og oppdatert registreringsinformasjon. Unnlatelse av dette kan utgjøre et brudd på Vilkårene, noe som kan føre til øyeblikkelig avslutning av brukerkontoen din på HearingLikeMe.com. Du kan ikke:

 • Velge eller bruke et navn på en annen person som en Bruker-ID på HearingLikeMe.com, i den hensikt å gi deg ut for være vedkommende.
 • Benytte et navn i din Bruker-ID på HearingLikeMe.com som rettighetsmessig tilhører en annen person enn deg selv, uten tilstrekkelig autorisasjon.
 • Benytte et navn i din Bruker-ID på HearingLikeMe.com som kan virke støtende, vulgært eller obskøn. HearingLikeMe.com forbeholder seg retten til å kunne kansellere en slik registrering.

Tjenestene er tilgjengelige bare til individer som har fylt minst 13 år. Hvis du ikke kvalifiserer med dette, må du ikke forsøke å registrere medlemskap eller bruke tjenestene.

For å kunne benytte deg av alle fasilitetene på nettstedet, behøver du å opprette din egen brukerkonto, uten å bryte med andre menneskers rettigheter.

BRUKERVILKÅR

Som betingelse for bruk, lover du å ikke bruke tjenestene til noe formål som er i strid med regelverket eller forbudt i henhold til disse vilkårene, eller for andre formål det ikke er ment for av HearingLikeMe.com.

Som eksempel, og ikke som en begrensning, samtykker du til å ikke bruke tjenestene:

  1. til å misbruke, krenke, true, trakassere eller skremme andre HearingLikeMe.com brukere;
  2. til å legge ut, eller bidra til at innhold som er nedlatende, uriktig, ærekrenkende, uanstendig, pornografisk, fornærmende, krenkende, blasfemisk, eller som på annen måte bryter med noen lover, eller tredjeparts lover, eller rettigheter blir delt;
  3. for noe som helst ulovlig eller uautorisert formål
  4. til å legge ut eller bidra til å publisere eller kommunisere noe som er ment å få tak i passord, konto, eller privat informasjon fra en annen HearingLikeMe.com-bruker;
  5. til å utforme eller sende inn uønsket e-post («spam») til en annen HearingLikeMe.com-bruker eller URL;
  6. til å legge ut noe innhold beskyttet av copyright, trademark, trade secret, right of publicity eller andre immaterielle rettigheter uten eksplisitt tillatelse fra eieren;
  7. til å bryte loven (inkluderer, men er ikke begrenset til regler knyttet til copyright)
  8. Med unntak av benyttelse av RSS-feeds («levende bokmerker»), hvis tilgjengelig, vil du ikke bruke noen robot, edderkopp («spider»), scraper eller andre automatiserte midler for å få tilgang til nettstedet for noe formål uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse. I tillegg samtykker du til at du ikke vil: (i) iverksette tiltak som pålegger, eller kan pålegge, en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning av vår infrastruktur; (ii) forstyrre, eller forsøke å forstyrre den riktige bruken av nettstedet og aktiviteter utført på nettsiden; eller (iii) omgå tiltak vi eventuelt iverksetter for å hindre eller begrense tilgang til nettsiden;
  9. til å annonsere til, eller anmode brukere om å kjøpe eller selge produkter eller tjenester. Det er også et brudd på disse reglene å bruke informasjon innhentet fra tjenestene for å kontakte, annonsere til, anmode eller selge til brukere uten deres forhåndsuttrykte samtykke;
  10. til å forsøke å gi deg ut for å være, kopiere eller etterligne en annen bruker eller person;
  11. til å selge eller på annen måte overføre profilen din til andre;
  12. til å dele dine innloggingsdetaljer og passord med en tredjepart.

I TILLEGG SAMTYKKER DU HERVED TIL AT DU IKKE SKAL BRUKE TJENESTEN PÅ VEGNE AV (ELLER PÅ FORESPØRSEL ELLER OPPFORDRING FRA) ENHVER TREDJEPART, ELLER BETALE/BESTIKKE ELLER PÅ ANDRE MÅTER FORSØKE Å PÅVIRKE ENHVER TREDJEPART TIL Å MANIPULERE ELLER PÅ ANDRE MÅTER GJØRE INNGREP SOM PÅVIRKER SIDEN (INKLUDERER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, Å BESTIKKE/BETALE EN HVILKEN SOM HELST BRUKER FOR INNHOLD FRA «HEARINGLIKEME.COM»)

HearingLikeMe.com kan når som helst og uansett grunn fjerne innhold og brukerkontoer på HearingLikeMe.com (inkluderer, men er ikke begrenset til, påstander eller anklagelser fra tredjepart aller autoriteter tilknyttet slikt innhold), eller uten noen grunn i det hele tatt. For å rapportere brudd på retningslinjene, vennligst send en mail til: help@HearingLikeMe.com

Du er selv ansvarlig for din interaksjon med andre brukere på siden. HearingLikeMe.com forbeholder seg retten, men har ingen plikt, til å overvåke uenigheter mellom deg og andre brukere.

Du kan ikke bruke denne siden til å sende spam, publisere støtende, vulgære eller obskøne materiale, trakassere sidemedlemmer eller gjøre noe som helst annet som er kritikkverdig. Du kan heller ikke publisere noe beskyttet innhold uten uttrykt tillatelse av eieren. Men hvis du følger reglene og er hyggelig og respektfull mens du er her, så vil alt gå bra!


BESKYTTELSE AV BARNS PERSONVERN

HearingLikeMe.com vil aldri med intensjon samle, bruke eller avsløre identifiserbar informasjon fra en mindreårig under 13 år, uten å på forhånd ha mottatt godkjenning/samtykke fra en person med forsørgeransvar (foreldre eller foresatte). Dersom et barn som vi vet er under 13 år gir oss personlig og identifiserbar informasjon, vil vi kun bruke den informasjonen til å respondere direkte til barnet for å informere om at vi er nødt til å ha samtykke fra hans eller hennes forsørger før vi kan motta informasjon om han/henne.

Vi tar barns rett til personvern på største alvor, så er du under 13 år kan du ikke opprette en konto eller få tilgang til innhold/tjenester forbeholdt medlemmer. Snakk gjerne med foreldrene dine slik at de eventuelt kan opprette en konto.

SAMTYKKE FOR Å GI DIN INFORMASJON TIL HEARINGLIKEME.COM

Vi ber om ditt samtykke til å samle din personlige og identifiserbare informasjon når du registrerer deg for en tjeneste på HearingLikeMe.com. Samtidig som vi ber om det, vil vi også forklare hva du registrerer deg for å motta av innhold/tjenester og hva vi planlegger å bruke din personlige informasjon til. Vi gir deg også muligheten til å velge å trekke tilbake ditt samtykke («opting out» eller «avmeld») hvis du senere ikke ønsker å delta i tjenesten/innholdet eller motta tilleggsinformasjon fra oss.

Ved å registrere deg på denne siden, får du muligheten til å aktivt velge om du vil motta spesielle tilbud og informasjon relatert til hørselstap og hørselsprodukter. Dersom du ikke ønsker å motta denne typen informasjon, kan du selv enkelt velge å avmelde deg.

OFFENTLIG PUBLISERING

Vennligst husk at all informasjon som du deler i kommentarfeltet til artikler eller forumer blir offentlig informasjon som kan brukes av personer du ikke kjenner. Følgelig bør du utvise varsomhet når du bestemmer deg for å dele personlig, eller annen informasjon i kommentarfelt/forumer. Alle slike typer delinger av informasjon skjer på egen risiko.

 

Selv om vi vil overvåke og gå gjennom kommentarer fra tid til annen, så kommer vi ikke aktivt til å overvåke og moderere kommentarer på artikler eller forumer, og vi er heller ikke pliktig til å gjøre det. Hver enkelt bruker er selv ansvarlig for innholdet han eller hun publiserer, og vi er på ingen måte ansvarlig for innhold eller meninger som blir utvekslet. Vi har rett, men er ikke pliktig, til å når som helst kunne fjerne, redigere eller flytte innhold som er publisert i kommentarfelt eller forum, slik vi anser det som hensiktsmessig i hvert enkelt tilfelle.

Du erkjenner at innholdet i alle publiseringer uttrykker forfatterens synspunkter, og at de ikke tilhører HearingLikeMe.com, Phonak AG eller dets samarbeidspartnere, eller noen annen enhet, person eller representant eller agent tilknyttet HearingLikeMe.com. Du erkjenner også at din bruk, eller avhengighet av informasjon som er publisert av andre brukere i kommentarfelt/forum skjer på eget ansvar.

 

HearingLikeMe.com vil samarbeide fullt med rettsvesenet/myndighetene og overholde enhver rettskjennelse med hensyn til ethvert krav eller etterforskning som oppstår som følge av din deltakelse i kommentarfelt/forum, og alt materiale som er lagt ut av deg, inkluderer, men er ikke begrenset til, fremskaffelse av slikt materiale og informasjon vedrørende din identitet og all annen informasjon vi måtte ha om deg.

 

Vi står ikke ansvarlig dersom noe du kommuniserer på vår side resulterer i en negativ erfaring for deg.

 

Du påtar deg totalt ansvar og risiko for din bruk og deltakelse i kommentarfelt og forum på denne websiden. HearingLikeMe.com er ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, tilfeldige, særskilte, følgeskader eller andre skader som oppstår som følge av, eller som på noen måte er relatert til, kommentarer på artikler eller foruminnlegg på denne websiden. Dersom du er misfornøyd med denne websiden, i tillegg til artikkelkommentarer eller forum, er ditt eneste botemiddel å slutte å bruke websiden, kommentarfeltet eller forumet når dette er gjeldene.

HearingLikeMe.com garanterer ikke at tjenestene på denne websiden vil fungere uavbrutt eller feilfritt, at feil vil bli rettet, eller at dette nettstedet eller serverne som leverer slike tjenester, er fri for virus eller andre skadelige komponenter. HearingLikeMe.com garanterer ikke, eller gir ikke noe uttrykk for korrektheten, nøyaktigheten, aktualiteten, påliteligheten eller andre aspekter ved bruk av noe av materialet på websiden.

 

Du samtykker til å kompensere, forsvare og holde HearingLikeMe.com trygt fra og mot alle krav, tap, ansvar, kostnader og utgifter (inkludert advokatsalær) som HearingLikeMe.com har pådratt seg i forbindelse med, eller som følge av din deltakelse i eventuelle kommentarfelt eller forum på denne websiden og alt materiale som er lagt ut av deg dertil, inkludert bruk av websiden av en annen person som benytter dine innloggingsdetaljer og passord.

 

Du erkjenner at ved å delta i kommentarfelt eller forum på denne websiden, gir du Phonak AG den ubegrensede retten, over hele verden og i all fremtid, til å kopiere, underlisensiere, tilpasse, overføre, utføre, vise eller på annen måte bruke, uten noe som helst kostnad for Phonak AG, alt materiale du publiserer i eventuelle artikkelkommentarer og forum, inkludert, men ikke begrenset til, alle immaterielle rettigheter som er nedfelt deri.

Ved å registrere deg på denne siden, får du muligheten til å aktivt velge om du vil motta spesielle tilbud og informasjon relatert til hørselstap og hørselsprodukter. Dersom du ikke ønsker å motta denne typen informasjon, kan du selv enkelt velge å avmelde deg.

DELING AV DIN INFORMASJON MED TREDJEPARTER

HearingLikeMe.com og Phonak AG vil ikke dele din personlige informasjon med tredjeparter for deres eget separate bruk med mindre vi har mottatt ditt opt-in-samtykke til å gjøre det.

Det kan også være tilfeller der HearingLikeMe.com kan bli pålagt å dele informasjonen din som anvist av domstoler eller andre offentlige etater.

Vi verdsetter ditt personvern og vil ikke dele informasjonen din med tredjeparter for deres eget separate bruk, men mindre vi har mottatt ditt opt-in-samtykke til å gjøre det.

DIN INFORMASJON OG SIKKERHET
Vi bruker passende tekniske og organisatoriske retningslinjer for å beskytte data som angår deg, særlig mot tap, misbruk, eller endring. I tillegg tar vi grep for å forsikre oss om at våre sikkerhetstiltak tar hensyn til nye kjente trusler. Ingen organisasjoner kan selvfølgelig garantere for absolutt sikkerhet til personlig informasjon. Du bør ha i bakhodet at internettoverføringer, særlig e-post, aldri er 100% sikre eller feilfrie. Følgelig anbefaler vi deg også å beskytte din egen datamaskin og passord mot uautorisert tilgang fra andre.
Vi har flere svært dyktige ansatte innen IT-sikkerhet som jobber dedikert for å holde din informasjon trygg.

ANSVARSFRASKRIVELSE VEDRØRENDE GARANTI
Du erkjenner at HearingLikeMe.com verken har kontroll over, eller plikt til å iverksette tiltak angående: Hvilke brukere som får tilgang til nettstedet eller bruker tjenestene; hva slags effekt innholdet kan ha på deg; hvordan du kan tolke eller bruke innholdet, eller hvilke handlinger du kan velge å gjøre som følge av at du har blitt eksponert for innholdet. Du fraskriver HearingLikeMe.com alt ansvar for at du har anskaffet eller ikke har anskaffet deg innhold på websiden eller gjennom tjenestene. HearingLikeMe.com gir ingen representasjoner angående noe innhold tilgjengelig på websiden eller via tjenestene. HearingLikeMe.com vil ikke være ansvarlig for nøyaktigheten, opphavsrettsoverenstemmelsen, lovligheten eller anstendigheten av materiale som er på eller er tilgjengelig på websiden eller gjennom tjenestene.

TJENESTEN, INNHOLDET OG SIDEN TILBYS PÅ ET «SOM DEN/DET ER»-GRUNNLAG, UTEN GARANTIER AV NOE SLAG ENTEN UTTRYKKELIG ELLER IMPLISERT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, FORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER AKSEPTERT VIRKSOMHET.

Vi er ikke ansvarlig for hvilken effekt websiden kan ha på deg, hvordan du kan tolke eller bruke innholdet; eller hvilke handlinger du kan velge å ta som følge av at du har blir eksponert for innhold på denne websiden.


LENKER
Websiden, tjenesten eller tredjeparter kan tilgjengeliggjøre lenker til andre sider eller kilder på internett. Fordi HearingLikeMe.com ikke har kontroll over slike kilder eller sider, erkjenner og samtykker du til at HearingLikeMe.com ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten til slike eksterne sider og kilder, og verken støtter eller er ansvarlig for noe innhold, reklame, produkter eller annet materiale som er på eller er tilgjengelig på slike sider eller kilder. Du vet også og samtykker med at HearingLikeMe.com ikke er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått forårsaket av, eller i forbindelse med bruk av slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller via en slik nettside eller kilde.
Noen personer vil kanskje publisere lenker; og dersom de gjør det er vi ikke ansvarlig for hvor lenkene fører til.

ANSVARSBEGRENSNING

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL HEARINGLIKEME.COM ELLER DENS LEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIGE UNDER KONTRAKT, ERSTATNINGSRETTSLIGE FORHOLD, ERSTATNINGSANSVAR, SKJØDESLØSHET ELLER ANDRE JURDISKE TEORIER (i) MED RESPEKT FOR SIDEN, TJENESTEN ELLER ANNET INNHOLD FOR TAPT FORTJENESTE ELLER SPESIELLE, INDIREKTE, TILFELDIGE, STRAFFERETTSLIGE, ELLER NOEN FØLGESKADER AV NOE SLAG, ERSTATNINGSPRODUKTER ELLER TJENESTER (UANSETT NATUR), ELLER (II) FOR NOE DIREKTE SKADE SOM OVERSKRIDER (DELER ELLER HELE) CHF100.

Vi er ikke ansvarlige for skade som kan oppstå som følge å bruke denne siden.


OPPHAVSRETT
HearingLikeMe.com inneholder materiale med opphavsrett, varemerker og annen proprietær informasjon, inkludert, men ikke begrenset til tekst, programvare, bilder, videoer, grafikk, musikk og lyd. Du kan ikke endre, publisere, overføre, være delaktig i overføring eller salg av innhold, utarbeide innhold basert på materialet, eller på noen måte utnytte noe av innholdet, delvis eller fullstendig. Du kan kun laste ned materiale med opphavsrett til personlig bruk. Med mindre annet uttrykkelig er tillatt i henhold til lov om opphavsrett, er verken kopiering, omdistribuering, videresending, publisering eller kommersiell utnyttelse av nedlastet materiale tillatt uten tillatelse fra HearingLikeMe.com og eieren av opphavsretten. I tilfelle kopiering, omdistribuering eller publisering av opphavsbeskyttet materiale er tillatt, skal det ikke gjøres endringer eller sletting av forfatterens attribusjon, varemerker eller opphavsrett. Du erkjenner at du ikke anskaffer noen eierrettigheter ved å laste ned opphavsbeskyttet materiale.
Du kan ikke endre, publisere, overføre, sende, selge eller utarbeide avledede arbeid, eller på noen måte utnytte innhold fra HearingLikeMe.com.

SLETTING AV TILGANGER
HearingLikeMe.com kan når som helst og uten forvarsel avslutte/slette eller stanse tjenester og HearingLikeMe.com-kontoen din umiddelbart dersom du bryter noen av vilkårene og betingelsene som er definert Vilkårene. Når din konto er slettet opphører din rett til å bruke tjenestene umiddelbart. Dersom du selv ønsker å avslutte HearingLikeMe.com-kontoen din, kan du ganske enkelt slutte å bruke tjenestene. Alle bestemmelsene i Vilkårene skal overleve oppsigelse, inkludert, men ikke begrenset til eierskapsbestemmelser, ansvarsfraskrivelse, erstatning og ansvarsbegrensninger.
Vi kan avslutte eller stanse tjenester dersom du bryter vilkårene.

GJELDENDE LOV: JURISDIKSJON

Disse bruksvilkårene styres av og tolkes i samsvar med lovene i Sveits uten hensyn til prinsipper og lovkonflikter. Jurisdiksjonsstedet er Zürich.

Oppdatert: 23. mars 2012