Frost og minusgrader er som regel ingen hindringer for høreapparater
Kan jeg bruke høreapparater i minusgrader?
08/02/2021
Briskeby videregående skole
Briskeby videregående skole satser på elever med hørselstap
25/03/2021

Hva er det beste høreapparatet for eldre?

I Norge har omkring 60% av eldre i aldersgruppen 65 år og over et hørselstap1. Det å ha nedsatt hørsel kan være vanskelig både for den rammede og for pårørende, da et ubehandlet hørselstap kan medføre at man trekker seg unna sosialt og blir mindre til stede.

Heldigvis kan hørselstap behandles, og med dagens moderne hørselsteknologi har det blitt enklere å tilpasse høreapparater slik at de er mer komfortable, gir god effekt og er brukervennlige – også for eldre.

Hva er det beste høreapparatet for eldre? Hvilke funksjoner bør det ha, og hvilke hjelpemidler kan være lurt å ha i tillegg? Med god hjelp av Phonak-audiograf Christina Penne, utforsker vi viktige funksjoner og gode høreapparatmodeller beregnet for eldre med hørselstap.


Viktige funksjoner i et høreapparat for eldre

Høreapparater har utviklet seg enormt de siste årene med innovative funksjoner som kan tilpasses enhver høreapparatbruker.
Christina lister følgende funksjoner som spesielt viktige for den eldre målgruppen:

 

Oppladbart

At et høreapparat er oppladbart gjør det enklere å håndtere for mange eldre. Oppladbare høreapparater er svært enkle å betjene og vedlikeholde, da alderdom også kan føre med seg nedsatt syn og fingerfølsomhet, som gjør det ekstra utfordrende å håndtere og skifte batteri. I tillegg forteller Christina at med oppladbare apparater blir det én mindre ting å tenke på – du trenger ikke å huske å kjøpe engangsbatterier eller bytte batteri:

– Jeg tenker at når man skal velge et høreapparat for eldre er det viktig å tenke betjening. Det er viktig at det er enkelt å bruke. For noen kan det være vanskelig å trykke på knappene på høreapparatene, mens det for andre kan være vanskelig å skifte batterier. Det slipper man med oppladbare apparater.

 

Taleforsterker

Mange får svakere stemme når en blir eldre og det kan gjøre det vanskelig for en med hørselstap. Problemet er ikke alltid at en ikke hører hva som blir sagt i en samtale, men at en ikke engang oppfatter at en annen forsøker å si noe, som kan være frustrerende både for samtalepartneren og for en selv. I slike situasjoner kan taleforsterkning utgjøre en stor forskjell.

– Når man er hjemme i huset sammen med samboeren og den ene sitter i stuen mens den andre står på kjøkkenet, kan det være vanskelig å høre, sier Christina. – Phonak Paradise-apparatene har en Speech Enhancer-funksjon som forsterker svak tale, slik at man får den ekstra lille forsterkningen en trenger. Ikke bare er det avgjørende at en person skal kunne høre hva som blir sagt, men også at man skal kunne høre at noen snakker. Da vil man snu seg mot lyden og gå nærmere for å høre bedre, forklarer hun.

 

Speech Enhancer i Phonak Paradise

Speech Enhancer i Phonak Paradise forsterker høydene i talen og gjør det lettere å plukke opp svake stemmer.

Automatiske lydtilpasninger

De beste høreapparatene for mange eldre er automatiske, det vil si at høreapparatenes programvare selv registrerer og justerer apparatene etter nye lydmiljøer. Christina trekker fram AutoSense-programvaren i Phonak-apparater som et godt hjelpemiddel for eldre som ikke er  komfortable med å skifte program i apparatene sine selv:

AutoSense er viktig å nevne, da den styrer apparatene automatisk slik at de hele tiden tilpasser seg de miljøene som høreapparatbrukeren befinner seg i. Det gjør at den eldre personen ikke behøver å bruke tid og energi på å skifte program eller fundere over hva som fungerer best – for apparatene ordner dette selv, forklarer hun.

 

Trådløse telefonsamtaler via Bluetooth

Med et Bluetooth-høreapparat kan høreapparater kobles direkte* til telefon, TV, musikk og andre enheter, og det gjør det lettere for eldre å lytte til eksempelvis TV og radio.

Høreapparater med Bluetooth kan kobles direkte til telefon slik at telefonsamtaler blir helt hands-free. Phonak Paradise- og Phonak Marvel-apparater har mikrofoner integrert i selve høreapparatene, slik at stemmen til høreapparatbrukeren blir plukket opp og streamet tilbake til telefonen. Derfor behøver man ikke å holde telefonen opp til munnen for å snakke.

For de som ønsker ekstra kontroll over lyd og funksjoner, kan høreapparatene kobles til en app på sin smarttelefon via Bluetooth. I appen kan en justere apparatene slik en ønsker (les om myPhonak-appen).

*Enkelte høreapparater trenger en mottaker for å kunne streame lyd via Bluetooth. Andre høreapparater kan streame direkte til/fra enheter med Bluetooth (f.eks. Phonak Paradise).

myPhonak app

Noen høreapparater kan kobles til en app på en smarttelefon og justeres derfra. (Bildet: myPhonak-app).

Tap Control – knapper ikke lenger et problem

Tap Control er en helt ny berøringsfunksjon som ble lansert i Phonak Paradise-apparatene i oktober 2020. Funksjonen gjør at høreapparatbrukere slipper å trykke på høreapparatenes fysiske knapper om dette er vanskelig, for de trenger kun å berøre øret sitt for å bytte programmer eller svare/avslutte en telefonsamtale. Christina forklarer fordelen med dette for eldre høreapparatbrukere:

– Tap Control kan være en enklere funksjon å bruke enn å finne knappen på høreapparatet. For eksempel trenger en kun å «tæppe» på øret for å starte og stoppe lyd fra TV eller en telefonsamtale. Tap Control kan dermed være en viktig funksjon for eldre i forhold til brukervennlighet.

Tap Control i Phonak Paradise

Tap Control kan være en nyttig funksjon om en ikke er komfortabel med knapper eller for å gjøre raske programskift.

 

Telespole

Christina ser et mønster i hvilken type høreapparat som ofte går igjen hos eldre. Det kan virke som om mange mener det beste høreapparatet for eldre bør være oppladbart og ha telespole. Men hvor nødvendig er egentlig sistnevnte?


– Telespole kan være lurt for enkelte, sier Christina. – Jeg ser for eksempel at mange eldre blir tildelt Phonak Audéo Paradise RT, som er oppladbare apparater med telespole. Likevel kan man med en TV Connector eller Roger-mikrofoner komme ganske langt, og da kan behovet for telespolen falle bort.

 

 

Beste hørselshjelpemidler for eldre med hørselstap

Et høreapparat er et uvurderlig hjelpemiddel for alle med hørselstap, men selv ikke det beste høreapparatet for eldre kan strekke til i alle situasjoner. For å få bedre taleforståelse eller en ekstra god lydopplevelse, kan det være godt med et eller flere hørselshjelpemidler.

Dette er hørselshjelpemidlene Christina tror er best for eldre med hørselstap:

 

TV-strømmingsenhet

For å få best mulig lydkvalitet når en skal se TV med enkel tilkobling, kan en TV-strømmingsenhet være lurt. Phonak TV Connector er en svært brukervennlig enhet som streamer lyd i stereo automatisk til Phonak Paradise- eller Phonak Marvel-høreapparater. TV Connector er utviklet for alle aldersgrupper, men Christina trekker fram at det for eldre kan være godt med en enhet som ordner lydoppkoblingen til høreapparatene selv:

– En TV Connector gjør hverdagen litt enklere. Kun ved å slå på TV-en vil lyden automatisk skifte til høreapparatene, og det er et pluss – spesielt for eldre. Det blir én mindre ting å tenke på, sier Christina.

Phonak TV Connector er et hørselshjelpemiddel for eldre

Phonak TV Connector er svært enkel å bruke, også for eldre.

Fjernkontroll

For de som ikke ønsker å justere høreapparatene sine via en app, anbefales Phonak Remote Control. Fjernkontrollen er liten og intuitiv og er laget for å kunne utføre enkle justeringer i apparatene uten å måtte ha en app eller smarttelefon.

– Remote Control er en veldig enkel fjernkontroll for volum opp og ned, samt programbytte, forklarer Christina. – Jeg tenker den er god å ha for mange eldre da den er svært tydelig og vanskelig å misforstå. I tillegg er den enkel i bruk med store knapper. Om en for eksempel har litt store hender, går det helt fint å bruke en Remote Control.

RemoteControl

RemoteControl er en liten og intuitiv fjernkontroll for justeringer uten app.

Roger-mikrofoner – få bedre taleforståelse i støy og på avstand

Selv med det beste høreapparatet for eldre med de mest avanserte funksjonene, kan det oppstå vanskelige lyttesituasjoner. For eksempel når mange personer snakker samtidig, det er bakgrunnsstøy, eller arrangementer der en foreleser står med lang avstand til deltakerne. Her kan Roger være til hjelp.

Roger-mikrofoner er en serie hørselshjelpemidler utviklet for å gi en høreapparatbruker god taleforståelse i støy og på avstand. Mikrofonene er tilpasningsdyktige, det vil si at teknologien måler kontinuerlig støynivået og tilpasser seg automatisk etter lytteomgivelsene, slik at tale blir hevet over eventuell bakgrunnsstøy.

Roger er kompatibel med så godt som alle høreapparater ved hjelp av en ekstern mottaker (f.eks. en halsslynge), men noen høreapparater har Roger-teknologien allerede integrert i apparatene. Christina trekker fram at Phonak Paradise- og Phonak Marvel-apparater har RogerDirect™-teknologi som gjør at Roger kan streame lyd direkte til høreapparatene uten behov for en ekstern mottaker.

Interessert i Roger? Du kan søke om få tildelt en Roger-mikrofon fra din lokale NAV Hjelpemiddelsentral. Les om hvordan du søker på NAVs hjemmesider.

Roger Select mikrofon

Roger Select og høreapparater er en god kombinasjon for taleforståelse.

Partnermikrofon

En partnermikrofon, som f.eks. Phonak Partner Mic, er et annet alternativ til Roger-mikrofoner om en kun ønsker en enkel mikrofon til en-til-en-samtaler. Christina beskriver den som ideell for eldre som kun har behov for å høre tydeligere tale fra én annen person, f.eks. ektefellen.

– PartnerMic er for mange eldre et viktig hjelpemiddel. Selv om man kanskje ikke er så veldig sosial og kun bor med én annen person, så går man kanskje turer eller kjører bil sammen, og i slike ulike lyttesituasjoner vil partnermikrofonen gjøre én-til-én-kommunikasjonen enklere. 

 

Hvordan få flere eldre til å bruke høreapparatene sine?

Hvis høreapparater har blitt så gode, hvorfor lar flere eldre høreapparatene «ligge i skuffen»? Hva skal til for å få flere til å bruke høreapparatene sine?

 

Still krav til tilvenning

– Tilvenning er viktig, og jeg tror det er grunnen til at mange ikke bruker apparatene sine, begynner Christina betenkt. – Jeg tror man må stille noen krav til personen som får et høreapparat. For man kan gå til audiografen og få tilpasset høreapparatene sine så godt som overhodet mulig, men til syvende og sist er det du selv som må gjøre jobben. Hvis man ikke har høreapparatene på, blir man ikke vant til lyden og da blir sluttresultatet aldri bra.

Unngår man å ha på apparatene blir hjernen aldri vant til lydene en hører, som igjen vil gjøre at høreapparatene oppleves som ubehagelige og overveldende. Det er derfor vesentlig å informere en ny høreapparatbruker om viktigheten av å ha på høreapparatene hele tiden, tror Christina:

– Jeg tror mange eldre kan gi opp for de opplever mange lyder og blir sliten. I stedet velger mange å ta på seg høreapparatene kun når de skal treffe andre mennesker, men det anbefaler jeg ikke. De må også bruke apparatene når de er alene, selv når de leser avisen eller ser på TV. Selv om du tenker at du ikke skal høre på noe akkurat nå, så kan det hende at det er noe som skjer rundt deg som du bør høre, og om ikke annet så får hjernen trent. Hjernen trenger tid til å bli vant til de nye lydene. For til og med de lydene man ikke tror er så viktige å høre, er viktige.


Realistiske forventinger og brukervennlighet

Enkelte personer kan også ha for høye forventinger og tro at en får tilbake hørselen en hadde som ung, og det er ikke korrekt.

– Man må huske på at et høreapparat er et hjelpemiddel, forklarer Christina. – Det er ikke nye ører. Hjernen må tilvennes de nye lydene. Falske forventninger er nok en utfordring både for høreapparatbrukeren og for pårørende. Noen kan tro at når mamma bruker et høreapparat så hører hun like bra som hun gjorde tidligere, men slik er det jo ikke. Et høreapparat krever at man ser på den man prater med, det må fortsatt tas hensyn og det kan man fort glemme.

 

Stigma for eldre med hørselstap

En annen mulig årsak til at mange lar høreapparatene ligge i skuffen, kan være stigma. Christina har særlig opplevd stigma blant eldre og tror det dreier seg om holdninger som henger igjen fra gammelt av eller en frykt for å ikke lenger henge med. Heldigvis opplever hun at stigmaet rundt høreapparater er i endring:

– Nå ser jeg at mange begynner med høreapparater tidligere og tidligere. Jeg tror man starter tidligere fordi høreapparatene har blitt så gode, da høreapparater i dag har mye mer naturlig og behagelig lyd enn før.

 

Fordeler med høreapparater for eldre

I tillegg til å hjelpe deg å høre bedre, vil høreapparater ha flere fordeler for en eldre person med hørselshemming. Den viktigste er muligens at en blir mer sosial, men ny forskning på området viser særlig positiv effekt på tre områder av den generelle helsen vår.

 

Kognitive, sosiale og fysiske fordeler

En ny forskningsrapport som undersøker høreapparaters påvirkning på vår velvære og trivsel, antyder at høreapparater kan minske vår følelse av ensomhet og øke vår livskvalitet. Selv om forskningen enda ikke har konkrete resultater å legge fram, synes Christina det virker logisk at hørsel og helse går hånd-i-hånd:

– Et høreapparat gjør at en person hører bedre, får med seg det som skjer omkring seg, kan holde seg oppdatert med nyheter på TV-en og på radioen, og kan engasjere seg i diskusjoner. Slik kan en eldre person holde seg oppdatert både sosialt og kognitivt. Det viktigste, tror jeg, er at man med høreapparat blir mer tilgjengelig og får muligheten til å bli mer sosial. Det gjør igjen at man blir mer delaktig i sitt eget liv, forklarer hun.

Samme studie presenterer en mulig sammenheng mellom hørselstap og demens. Ved å bli eksponert for flere lyder, være mer sosial med familie og venner, og trene hjernen, kan en eldre person muligens redusere risikoen for å utvikle demens.

De fysiske fordelene forskningsrapporten antyder en kan få av høreapparater, er bedre balanse og større bevissthet på sine omgivelser. Det argumenteres at når en lettere kan oppdage lyder forbundet med fare, f.eks. plaskelyder fra et vått gulv, vil en lettere kunne orientere seg og forebygge fall og skader. I tillegg vil en eldre person som deltar på flere aktiviteter føre til at kroppen beveger seg mer, som igjen styrker både kropp og helse.

 

Tekst: Phonak Norge

 

Fotnoter

1 EuroTrak Norway, 2019. Results EuroTrak Norway 2019. Undersøkelse gjennomført av  Anovum. Tilgjengelig via Microsoft PowerPoint hentet den 26.02.2021.

 

Interessert i flere historier om andre høreapparatbrukere?

 


 

Har du spørsmål til oss i Phonak?

Phonak er verdens ledende produsent av høreapparater og hørselsteknisk utstyr. Vi utvikler hjelpemidler primært for personer med nedsatt hørsel, men også for situasjoner der også normalt hørende kan ha nytte av forsterket lyd.

Ta kontakt med oss ved hjelp av skjemaet under og fortell oss om din situasjon, så hjelper vi deg på vei!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *