Hva er det beste høreapparatet for eldre?
02/03/2021
Høreapparat som piper
Hvorfor piper høreapparatet?
12/04/2021

Briskeby videregående skole satser på elever med hørselstap

Briskeby videregående skole

I Lier, like utenfor Drammen, ligger Briskeby videregående skole og kompetansesenter – en skole for unge med hørselstap. Skolen eies av Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). Med mottoet “Engasjement, kunnskap og omsorg” utgjør skolen en stor forskjell for sine elever.


 

Fokus på utdannelse og personlig utvikling

Skolens undervisning bygger på “den talespråklige metoden“, hvilket blant annet innebærer at tilrettelagt undervisning gis i lokaler som er godt utrustet med moderne hørselstekniske hjelpemidler. På denne skolen kan elevene fokusere på sin utdannelse og personlig utvikling, uten å behøve å bekymre seg om å finne en plass i en klasse med normalthørende elever. Briskeby har nemlig sterk kompetanse på hørsel.

 

Bygget på den talespråklige metode

Skolen har en tydelig profil og en unik undervisningsfilosofi. “Den talespråkelige metode” innebærer at man bruker muntlig språk og munnavlesning som verktøy i undervisningen. De moderne hørselstekniske hjelpemidlene som er installert på skolen støtter opp om metoden.

Skolen har ansatt både egne lærere og deltidsansatte lærere som ved siden av underviser på andre “vanlige” skoler. Denne praksisen styrker alle, ettersom lærerne får høstet erfaring fra ulike typer skoler og undervisningsmetoder.

Briskeby kan på sitt meste ta imot 82 elever og har i løpet av de siste årene hatt mellom 60 og 70 elever fordelt på de ulike årskullene. Skolen eies av HLF og er statlig finansiert, og har samme læringsplan som på andre videregående skoler.

 

På rektors kontor

Berit Tollefsen var rektor på Briskeby videregående skole fram til januar 2021. Når hun blir spurt om hvorfor ikke flere skoler tilrettelegger slik at elever med hørselstap inkluderes på samme måte som andre elever, svarer hun:

 

Først og fremst tror jeg at de mangler kunnskap om elevgruppen. Når skolepersonell får høre at en elev har hørselstap, tenker de ofte at eleven er døv og trenger en tegnspråktolk. Men slik er det jo ikke i virkeligheten. Her handler det rett og slett om en kunnskapsbrist.

Vi må legge bort fordommene og tilpasse omgivelsene for elevenes beste. Fakta om elever med hørselstap burde være en del av lærerutdannelsen, synes jeg. Samtidig behøver forståelsen å bli bedre i samfunnet generelt. Ikke bare trenger elevene å få støtte hjemmenifra til å tøre å være seg selv, men de bør også slippe å møte fordommer eller kjempe imot mindreverdighetskomplekser. Det er viktig med mye empati og trygge omgivelser slik at elevene opplever at de kan håndtere ting selv. Klassekamerater og venner har også et ansvar, men det er ikke alltid lett i den aldersgruppen og i en klassesituasjon. Kunnskap er nøkkelen til alt!

 

Lærere ved Briskeby videregående skole

Lærerne på Briskeby videregående skole er helt enige. Alle er veldig fornøyde med hørselsproduktene og bruker de hele tiden i undervisningen.

 

Roger Passaround til lading i klasserommet

Roger PassAround er elevmikrofonene som alle elevene bruker. En om gangen snakker og alle kan høre hva som blir sagt.

 

Rektoren forteller videre at skolen er utrustet med lydutjevningssystemet Roger For Skole, som består av høyttalere, lærermikrofoner og flere Roger PassAround-elevmikrofoner i klasserommene. Systemet har gitt både lærere og elever større frihet til å fungere og interagere sammen i klassen – og ikke minst hører de mye bedre. Det er store fordeler for alle parter, kan Berit bekrefte.

 

Lærerne

Tone Thiis og Magnus Opsand er lærere på Briskeby. Hvordan opplever de sin arbeidshverdag i klasserommet, og hvilken rolle spiller hjelpemidlene?

Vi kommer tettere sammen, elevene og jeg, sier Tone. Miljøet er inkluderende og gir en god opplevelse for både elever og oss lærere. Jeg ser at elevene virker tryggere og har blitt mer aktive i timene, nå som vi har tilgang til gode hørselsprodukter.

 

Her tilpasser vi jo undervisningen til elever med ulike utfordringer knyttet til hørselen, og generelt sett består oppgaven av å gjøre talen tydeligere. Det gjør vi gjennom lydforsterkning og ved hjelp av visuell forsterkning. Det er viktig å huske at jo lettere det blir for elevene å oppfatte tale, desto mindre energi behøver de å legge i kommunikasjonen, og da kan de i stedet fokusere på selve undervisningen og på å innhente kunnskap. Det er ikke bare læreren de skal høre, men også klassekameratene sine. Jo bedre eleven hører og forstår, desto mindre sliten blir hen. Elevene er veldig fornøyde og produktene brukes hele tiden i undervisningen, sier Magnus.

 

På Briskeby fungerer det slik at alle har én mikrofon hver, og får slik samme mulighet til å delta som alle andre. Alle får nytte av hjelpemidler som inkluderer alle, forklarer Magnus.

 

Også skoleledelsen må være konsekvent, legger Tone til. Det er veldig viktig at alle lærere bruker hjelpemidlene som er tilgjengelige på skolen, uten å gjøre noen stor sak ut av det. Formålet er å gjøre hjelpemidlene til en selvsagt ting i klasserommet, uten at det skaper forlegenhet eller skiller ut noen.

 

 

Ansvarlig for det tekniske

Morten Langrind har spilt en viktig rolle i beslutningsprosessen da Briskeby skulle fornye lydsystemene i klasserommet. Han er ansvarlig for hvordan produktene fungerer. Hvilke egenskaper la han størst vekt på i prosessen? 

 

Jeg var på utkikk etter noe som var driftsikkert og robost – utstyret vårt skal jo hele tiden være i bruk hver dag. Og så ville vi naturligvis ha det mest moderne utstyret med best lyd. Det er alltid litt tilvenningstid med et nytt system, men det har gått bra. Det digitale systemet oppleves som mye smidigere enn de forrige tekniske produktene vi hadde. Elevene og lærerne opplever at det er enkelt å bruke og kjenner seg derfor trygge med det og bruker det mer naturlig og spontant, avslutter Morten.


Tekst: Phonak Sverige

 

Interessert i flere historier om andre høreapparatbrukere?

 


 

Har du spørsmål til oss i Phonak?

Phonak er verdens ledende produsent av høreapparater og hørselsteknisk utstyr. Vi utvikler hjelpemidler primært for personer med nedsatt hørsel, men også for situasjoner der også normalt hørende kan ha nytte av forsterket lyd.

Ta kontakt med oss ved hjelp av skjemaet under og fortell oss om din situasjon, så hjelper vi deg på vei!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *