Vi hör inte läraren! En enkätundersökning i årskurs sex om upplevd ljudmiljö i skolan.
2023-12-21
Hur du felsöker problem med dina hörapparater och Bluetooth
2024-02-15

Sandra Granfeldt om Phonak Lumity: ”Nu har jag bättre koll på var talet kommer ifrån”

Sandra Granfeldt spelar bowling i Sveriges högsta liga på damsidan. Bowlinghallen är egentligen en dålig miljö för henne att vistas i med hennes hörselnedsättning, men med hjälp av hörapparaterna Phonak Lumity fungerar det. Nu har hon bättre koll på var talet kommer ifrån och kan koppla bort dem som är för långt bort och höra de som är nära. I sitt arbete som redovisningskonsult använder hon också Roger-mikrofoner – en förutsättning för att hon ska kunna delta på möten.

Upplever du att du har börjat höra sämre? Gör vårt hörseltest online.