Dataintegritetspolicy

Allmän information

Verksamheten inom Sonova-koncernen (d.v.s. Sonova Holding AG och samtliga dotterbolag) bedrivs utifrån gemensamma värderingar som innovation, engagemang och ansvar. Vi respekterar också den privata sfären hos dem som har anförtrott oss sina personuppgifter, inkl. besökare på våra webbplatser, användare av våra program etc. Denna dataintegritetspolicy (“policy”) beskriver de åtgärder vi har vidtagit för att uppfylla dataskyddskraven enligt lagstiftningen i Schweiz, EU och andra länder som reglerar insamling, användning och överföring av personuppgifter (“behandling”).

Vi anser följande element vara personuppgifter: all information som gör att någon kan eller skulle kunna få fram din identitet, t.ex. ditt namn, adress, e-postadress, serienummer på en enhet, socialförsäkringsuppgifter etc.

Denna policy beskriver hur vi behandlar de personuppgifter som vi erhåller från dig genom en webbplats eller applikation som ägs eller drivs av Sonova AG eller dess koncernföretag och dotterbolag (“Sonova” eller “vi”). Policyn gäller enbart personuppgifter som har samlats in av Sonova online, t.ex. genom en webbplats, e-post och andra online-verktyg och applikationer, dock ej insamling offline.

Observera att den information eller de tjänster som levereras här av Sonova riktar sig enbart mot vuxna, ej barn under 16 års ålder. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från någon under 16 års ålder via nätet. En person som lämnar sina personuppgifter anger att han eller hon är 16 år gammal eller äldre. Om det kommer till din kännedom att ditt barn har lämnat personuppgifter till oss utan ditt tillstånd, kan du meddela oss det enligt avsnittet “Kontakta oss” nedan. Om det kommer till vår kännedom att vi har samlat in personuppgifter från barn yngre än 16 år, kommer vi att snabbt radera sådan information och radera barnets profil.

Samtycke till insamling

I regel samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att vi skall kunna förse dig med de tjänster, produkter och information som du frågar efter, att vidta åtgärder i samband med avtal vi har med dig, eller för att vi har ett berättigat intresse av att genomföra vissa analyser och statistik, t.ex. för att förbättra våra produkter och tjänster samt innehållet på våra webbplatser och appar, och i administrativt syfte.

I vissa fall kommer vi att be dig om ditt specifika samtycke som vi behöver för insamling och användning av dina personuppgifter, i synnerhet i samband med att vi skickar ut marknadsföringsmaterial eller nyhetsbrev om våra produkter och tjänster.

Uppdatering av denna policy

Från tid till annan kan vi besluta om att uppdatera denna policy om så bedöms nödvändigt. Vi kommer då att lägga upp den senaste versionen av denna policy på denna sida. En reviderad policy gäller endast för data som samlas in efter det att policyn har trätt I kraft. Vi vill be dig att regelbundet gå in på sidan för att få senaste information om våra skyddsfunktioner. Om du fortsätter att använda våra tjänster efter det att policyändringarna har publicerats innebär det att du godkänner dessa ändringar.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

De flesta av våra tjänster kräver inte att man registrerar sig på något sätt. Det innebär att du kan besöka våra webbplatser eller använda våra applikationer utan att behöva lämna personuppgifter. Emellertid kräver vissa tjänster att du registrerar dig och lämnar dina personuppgifter till oss. De typer av personuppgifter som vi samlar in beror på hur du samverkar med Sonova och på vilka tjänster du använder, men generellt behöver du uppge ditt namn och kontaktuppgifter samt information om din användning av webbplatsen eller applikationen. Vi kan också komma att samla in hälsorelaterad information om dig som du lämnar till oss genom att besvara våra frågor och enkäter. Vi kan också få in dina personuppgifter genom att spåra hur du samverkar med våra tjänster, t.ex. genom att använda cookies (mer om cookies nedan).

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter endast enligt vad som beskrivs I denna policy för att förse dig med våra tjänster, besvara dina förfrågningar och I den utsträckning som I övrigt är tillåten eller nödvändig enligt relevant lagstiftning, eller som stöd vid t.ex. brottmålsundersökningar. Vi kan komma att anonymisera och aggregera insamlade data I statistiksyften som en hjälp för oss att förbättra våra produkter och tjänster. Om du inte vill lämna denna information till oss ber vi dig att inte använda dessa funktioner på våra webbplatser eller applikationer.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Sonova bedriver inte affärsverksamhet med dina personuppgifter. De delas med, eller yppas för på annat sätt, endast våra dotterbolag, koncernföretag eller andra betrodda affärspartners som levererar tjänster för vår räkning, t.ex. teknisk support, utvärdering av användbarheten av våra webbplatser och applikationer, marknadsföringssyften (om vi har ditt samtycke) eller andra slags tjänsteleveranser. Vi kan dessutom komma att dela dina personuppgifter via cookies med reklamnätverk, i den mån vi har fått ditt samtycke. Vi har tecknat avtal med dessa parter så att vi säkerställer att personuppgifter behandlas på basis av våra anvisningar och i enlighet med denna policy och ev. andra relevanta sekretess- och säkerhetsåtgärder.

Vi delar dina personuppgifter endast med de parter och tredje parter som nämns ovan, inkl. statliga myndigheter, I den mån som krävs för att leverera de tjänster du har begärt eller godkänt, för att skydda dina, eller andras, egendom eller säkerhet, för att upprätthålla säkerheten hos våra tjänster, eller om så krävs av oss på basis av relevanta lagar, domstolsbeslut eller andra statliga åtgärder, eller om ett sådant yppande är nödvändigt av andra skäl som stöd I rättsliga förehavanden eller brottmålsundersökningar resp. rättsliga åtgärder.

Observera att ovannämnda koncernbolag och dotterföretag tillhörande Sonova samt myndigheter, kunder och leverantörer som vi kan dela dina personuppgifter med, kan vara belägna utanför ditt hemland, inkl. länder som t.ex. USA, vilkas dataskyddslagstiftning kan skilja sig från den i det land där du bor. I ett sådant fall säkerställer vi att skyddsåtgärder vidtages för att skydda dina personuppgifter med lämpliga rättsliga mekanismer, t.ex. EU-standardavtalsklausuler.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit ett antal olika säkerhetssteg för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning och yppande. Dessa följer tekniska och organisatoriska åtgärder som är generellt erkända som lämpliga säkerhetsstandarder I branschen, inkl. åtkomstkontroller, lösenord, kryptering, regelbundna säkerhetsbedömningar etc.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som behövs för att fullfölja de syften som anges I denna policy, såvida inte en längre eller kortare spartid krävs eller tillåts i relevant lagstiftning.

Hur får du kontroll över eller raderar dina personuppgifter?

Du har rätt att få veta och fråga efter vilka personuppgifter som vi har om dig, och begära korrigering eller radering av dina personuppgifter hos oss eller hos tredje part, med vilken vi samarbetar. Dessutom har du rätt att invända mot eller att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, och du kan kontakta din lokala datatillsynsmyndighet och lägga in ett klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter.

Om du vill göra en sådan begäran ber vi dig kontakta oss enligt avsnittet “Kontakta oss” nedan. När du har identifierat dig korrekt kommer vi att besvara din förfrågan inom rimlig tid.

Cookies och användningsspårning

Vi använder oss av cookies, d.v.s. små textfiler som placeras automatiskt på din dators hårddisk när du besöker vissa webbplatser, och liknande teknologier, direkt eller genom tredje part, t.ex. webbanalystjänster som Google Analytics.

Cookies gör det möjligt för oss att lagra information, t.ex. ditt domännamn, din internetleverantör, ditt operativsystem, datum och klockslag för besöket, de sidor du besöker eller vilka slags sökningar du gör. Vi samlar in sådana uppgifter för att t.ex. kunna bedriva systemadministration och rapportera ackumulerad information till koncernföretag, affärspartners och/eller leverantörer som för vår räkning genomför webbplats- och applikationsanalyser samt granskningar av webbplatsprestanda.

Du har rätt att välja att acceptera eller avvisa cookies, och att koppla bort Google Analytics. Du kan blockera cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar så, att cookies från webbplatsen inte kan placeras i din dator eller mobila enhet. Emellertid kan du eventuellt inte ha åtkomst till all funktionalitet på webbplatsen om du väljer att avvisa cookies. För att koppla bort Google Analytics, se https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. För mer information om vilka typer av cookies vi använder, se vår cookie-policy här. För allmän information om hantering av cookies, se webbplatsen All About Cookies (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

Vi, precis som de flesta andra webbplatser, använder oss av Google Analytics. Google Analytics är en webbanalystjänst från Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder cookies och liknande teknologier för att analysera hur användarna använder domänerna, och tillhandahåller andra tjänster som har med användningen av webbplatser och internet att göra. Den information som genereras om din webbplatsanvändning, inkl. din avkortade IP-adress, överförs till Google Analytics och lagras på servrar i USA. Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa statistikrapporter om webbplats¬aktiviteten och att tillhandahålla andra tjänster i samband med webbplats- och internet-användningen. Google kan också komma att överföra denna information till tredje part där detta är ett krav enligt lagstiftningen, eller där sådan tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandling av dina personuppgifter genom Google, enligt denna policy. Du kan emellertid välja att koppla bort Google Analytics. För mer information om Google Analytics, eller för att koppla bort Google Analytics, klicka här och gå till https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Interaktiva funktioner

På vissa av våra webbplatser eller applikationer erbjuder vi interaktiva funktioner såsom bloggar, anslagstavlor eller nyhetsflöden. Om du lägger in bidrag I sådana funktioner ber vi dig tänka på att de kan läsas av andra och att de inte är privata eller konfidentiella.

Kontakta oss

Om du har frågor, kommentarer eller förslag runt denna policy, eller om du vill ha åtkomst till dina personuppgifter eller utöva dina sekretessrättigheter, ber vi dig kontakta oss enligt informationen nedan. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud på privacy@sonova.com.

Tack för ditt intresse för Sonova!

Sonova AG
Laubisruetistrasse 28
8712 Stäfa, Schweiz
Tel.: +41 58 928 0101
E-post: privacy@sonova.com

Gäller från: 25 maj 2018