2020-06-17

Barn ska få vara barn – även när livet blir lite blött

2019-12-16
kvinna och barn med roger select

Riktat tal till barn med hörselnedsättning

Tydligt och riktat tal är avgörande för språkutvecklingen för barn med en hörselnedsättning, frågan är då hur man kan påverka det? Studie visar att barn med hörselnedsättning skulle kunna få […]
2019-11-11
hörselprodukter på bok

Lyssningsansträngning

Det kan vara krävande att ha en hörselnedsättning eftersom hjärnan ska fylla i den information som man inte riktigt hör. Även om du har en hörapparat så kan det vara […]
2019-10-20
Hörhjälpmedel Roger Table Mic

Taluppfattning

Att höra på möten kan vara svårt även med normal hörsel. Det beror på att det ofta finns bakgrundsbuller och att det är ett avstånd till talaren. För personer med […]