2019-12-16
kvinna och barn med roger select

Riktat tal till barn med hörselnedsättning

Tydligt och riktat tal är avgörande för språkutvecklingen för barn med en hörselnedsättning, frågan är då hur man kan påverka det? Studie visar att barn med hörselnedsättning skulle kunna få […]
2019-11-11
hörselprodukter på bok

Lyssningsansträngning

Det kan vara krävande att ha en hörselnedsättning eftersom hjärnan ska fylla i den information som man inte riktigt hör. Även om du har en hörapparat så kan det vara […]
2019-10-20
Hörhjälpmedel Roger Table Mic

Taluppfattning

Att höra på möten kan vara svårt även med normal hörsel. Det beror på att det ofta finns bakgrundsbuller och att det är ett avstånd till talaren. För personer med […]
2019-09-18
man vid dator

Hörsel och minnet

Äldre människor med hörselnedsättning har större risk än normalhörande i samma ålder att få problem med att komma ihåg saker. Enligt forskarna är en trolig förklaring till detta kopplingen mellan […]