2020-06-26

Att vara egenföretagare med nedsatt hörsel

2020-06-03

Peter på cykel – att leva med hörselnedsättning

2020-05-28

Trond har lärt sig att leva med tinnitus

2020-04-20
alfie porträttbild ute

Tredje gången gillt för Alfie: ”Nu har jag en hörapparat som är fantastisk”