2020-01-15
barn och lärare i klassrum

Alla elever hör, lärarna sparar rösten och studieron i skolan ökar

Alla elever hör, lärarna sparar rösten och studieron i skolan ökar. Se filmen från Isabergskolan i Gislaveds kommun. Kommunen har satsat på ljudutjämningssystemet Roger SoundField i de flesta klassrummen på […]
2019-10-22
lärare i klassrum med soundfield

Ljudutjämningssystemet har förbättrat arbetsmiljön i skolan

Alla är lika nöjda. Elever, lärare och rektorer är samstämda när de berättar om hur ljudutjämningssystemet Roger SoundField har förbättrat arbetsmiljön på Isabergskolan i Hestra. – Det är mycket lugnare […]
2019-10-07
Elever med ljudutjämningssystem

Bättre ljudmiljö i skolan

Med ljudutjämningssystem i klassrummet blir ljudmiljön bättre. På Rönnowskolan i Åhus har man implementerat ljudutjämningssystemet Roger SoundField för att alla elever ska höra vad läraren säger, oavsett var man sitter […]
2019-10-02
Spela handboll med hörselnedsättning

Skolan fick Katrine att acceptera sin egna hörselnedsättning

22-åriga Katrine från Silkeborg i Danmark hör nästan ingenting utan sitt cochleaimplantat i höger öra och sin hörapparat i vänster. Hon har alltid varit ”Katrine med hörapparaterna” vilket hon inte […]