Robert Gillon hopper paa ski
Et svart lite høreapparat forandret livet til alpinisten Robin Gillon
30/12/2021
Eva og Christian lever i et parforhold med nedsatt hørsel
Viktigheten av å høre i et parforhold
12/01/2022

Ensidig hørselstap – konsekvenser og løsninger

Ensidig hørselstap

Hørselstap rammer ofte begge ørene, men noen ganger er bare ett øre påvirket. Ensidig hørselstap kan defineres som enhver grad av permanent hørselstap i ett øre med normal hørsel i motsatt øre. Årsaken til ensidig hørselstap kan være arvelig og medfødt, eller som følge av misdannelse i det indre øret eller hørselsnerven. Man kan også få et ensidig hørselstap senere i livet etter et traume, eller av noe som kalles “plutselig døvhet” og som ikke har noen kjent årsak.

 

Har du ensidig hørselstap?  Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål knyttet til ensidig hørselstap og våre løsninger

 

Hvordan påvirkes man av ensidig hørselstap?

Du kan klare deg ganske godt selv om du har hørselstap på ett øre, men du kan også feilaktig oppfattes som uoppmerksom og gå glipp av nødvendig informasjon for å henge med i samtaler. Når lydmiljøet blir utfordrende med bakgrunnstøy, eller når lyd kommer fra siden med dårligst hørsel, kan det bli svært vanskelig å få med seg hva som blir sagt.

 

Vi trenger to ører for å lokalisere hvor lyder kommer fra, og for å kunne skille bakgrunnsstøyen fra det vi ønsker å høre. Nedsatt hørsel, selv om det kun er på ett øre, kan påvirke livet både sosialt og på jobb. Mange opplever for eksempel å være svært slitne etter endt arbeidsdag, og unngår sosiale situasjoner som tapper en for energi. Det å ikke kunne høre i “stereo” (på begge ører), gjør det vanskelig å delta i samtaler med flere personer som snakker fra ulike retninger. Mange med ensidig hørselstap bruker tid og energi på å planlegge hvordan de skal sikre seg en best mulig fysisk plassering i et rom, eller i en sosial situasjon. Over tid kan dette være slitsomt og påvirker personens livskvalitet både psykisk og sosialt.

 

Kan man få hjelp til ensidig hørselstap?

Mulighetene for å behandle ensidig hørselstap er dessverre svært begrenset, men den gode nyheten er at det finnes løsninger som kan gjøre det mye enklere å leve med hørselstapet. Du kan få veldig god hjelp av et såkalt CROS-system. Ett CROS-system består av en sender/mikrofon som brukes på det døve øret for å fange opp lydsignaler og overføre signalene til et høreapparat som brukes på øret med god/bedre hørsel. (​Det består av en mikrofon (høreapparat), som du setter på øret med dårligst hørsel, som igjen sender lyden over til høreapparatet på siden med god/bedre hørsel.) Høreapparatet på siden med god hørsel, fungerer som en mottaker for lyden. CROS står for “Contralateral Routing of Signal“, som betyr at du sender lyden fra en side til en annen. Har du i tillegg nedsatt hørsel på det gode øret, kaller man systemet for BiCROS. Da fungerer høreapparatet på det gode øret både som en mottaker og som et vanlig høreapparat. 

 

Phonak CROS Paradise – det nyeste høreapparatet for ensidig hørselstap

Phonak har lenge hatt et trådløst  CROS-system – dvs. at lyden overføres helt trådløst fra den siden med stort hørselstap, til den andre. Det trådløse systemet har blitt svært godt mottatt, men nå er det noen år siden Phonak lanserte forrige CROS-løsning. Flere har derfor etterspurt en nyere modell med den nyeste høreapparatteknologien. Det er følgelig svært gledelig å kunne meddele at nå har det endelig kommet et helt nytt CROS apparat; Phonak CROS Paradise!

 

Dette får du med det nye høreapparatet CROS Paradise:

  • Følg samtaler fra alle retninger (uten å måtte tenke på hvor du skal plassere deg)
  • Forbedret taleforståelse i omgivelser med støy
  • Universell tilkobling til Bluetooth-aktiverte smarttelefoner, TV, Roger-mikrofoner osv.
  • Besvar telefonsamtaler, start/pause streaming med et enkelt trykk på øret
  • 100% hands-free telefonsamtaler
  • Muligheten for å stille inn lydbildet ved hjelp av vår app
  • Velg mellom oppladbar- eller batteridreven modell
  • Velg mellom 8 farger

 

Har du lyst til å teste et CROS- eller BiCROS-system? Da kan du kontakte din lokale audiograf, eller bestille en privattime hos Rolf på vår Phonak-klinikk i Oslo.

 

 

Hvordan høre i situasjoner med mye støy og avstand til lydkilden?

Det er viktig å være klar over at selv med det nye trådløse CROS-systemet, får man ikke tilbake hørsel på begge ørene. All lyd vil høres i det ene øret, og hørselen blir ikke som om du hadde to helt friske ører. Derimot vil du høre lyden som kommer fra den døve siden/øret med dårligst hørsel, hvilket gjør at du ikke trenger å tenke på hvordan du skal posisjonere deg i et rom med flere mennesker til stede. Lyden vil oppleves klarere og tydeligere, og det blir lettere å høre, selv med bakgrunnstøy. Erfarne CROS-brukere, sier også at de kan lokalisere hvor lyden kommer fra, fordi lyden som kommer fra siden med hørselstap høres “annerledes” ut. Behøver du likevel mer lyttehjelp, kan en Roger-mikrofon være løsningen.

 

Kombiner CROS P med Roger™ hørselshjelpemidler

Selv med de aller nyeste høreapparatfunksjonene for ensidig hørselstap, kan noen fortsatt oppleve at det er vanskelig å høre i noen situasjoner. Da kan det være nyttig å supplere med én eller flere Roger- mikrofoner. Roger brukes sammen med høreapparatene (i dette tilfellet CROS-løsningen) for å kompensere for støy og avstand til den som snakker. 

 

 

Høreapparat pluss Roger mikrofoner for bedre hørsel

 

Roger™ består av en serie små, brukervennlige og tilpasningsdyktige mikrofoner som er enkle å bruke og lette å ha med seg. Om du kombinerer Phonak CROS P med en Roger-mikrofon, kan du føle deg enda tryggere på å høre det som blir sagt og kunne delta fullt og helt i de aller fleste lyttesituasjoner.

 

Ønsker du å vite mer om vårt CROS-system, kan du lese mer på Phonaks hjemmeside eller kontakte oss via dette skjemaet.

 

Tekst: Phonak Danmark og Phonak Norge

 

Interessert i flere historier om hørsel?

 


 

Har du spørsmål til oss i Phonak?

Phonak er verdens ledende produsent av høreapparater og hørselsteknisk utstyr. Vi utvikler hjelpemidler primært for personer med nedsatt hørsel, men også for situasjoner der også normalthørende kan ha nytte av forsterket lyd.

Ta kontakt med oss ved hjelp av skjemaet under og fortell oss om din situasjon, så hjelper vi deg på vei!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *