Skru av autoplay for Phonak Paradise høreapparater
Streaming i Phonak Paradise stopper – hvorfor?
12/05/2021
Høreapparaters historie – i korte trekk
02/06/2021

Hørsel og helse – henger det sammen?

Audiograf og pasient sjekker hørsel

Er hørsel og helse knyttet sammen, og kan et hørselstap påvirke hvor tilfredse vi er? 

I november 2019 samlet Phonak en gruppe forskere for å diskutere begrepet «velvære». Målet var å utvikle en modell for audiografer som viser hvordan god hørsel kan bidra til hvor godt vi har det generelt. Dette er resultatene.Et hørselstap påvirker helsen vår på flere måter enn kun å svekke evnen til å høre. Et hørselstap er komplekst, og hvordan og hvor mye det påvirker oss varierer fra en person til en annen. Det kan også endre seg gjennom livet.

I modellen forskerne lagde for hørselshelse, definerer de “velvære” etter Verdens Helseorganisasjons prinsipper. Hvor godt vi har det generelt er avhengig av tre viktige områder, som også er koblet til hørselen.

 

 

3 måter hørselen påvirker oss:

1. Sosial-emosjonelt: Hørsel er på mange måter en sosial sans, og kan påvirke vår evne til å kommunisere med andre1. I tillegg kan hørselen ha en innvirkning på hvordan vi har det emosjonelt, og endre vår evne til å glede oss over sosiale samlinger, teater, musikk og følelser vi opplever.

 

2. Kognitivt: Hørselen kan påvirke hjernen og dens evne til å huske og konsentrere seg2. Ved et hørselstap blir hjernen mindre stimulert av lyd, og om hørselstapet forblir ubehandlet kan det potensielt lede til sykdommer, som demens og Alzheimer. 

 

3. Fysisk: Hørselstap kan påvirke vår fysiske bevissthet om våre omgivelser3. Hørselen kan redusere vår evne til å overvåke endringer som skjer rundt oss, og kan påvirke vår følelse av trygghet.  
 
Med andre ord henger hørsel og helse sammen, og et hørselstap kan endre hvor tilfredse vi er i livet. La oss gå litt mer i dybden for å se hvilken tilknytning hørsel og helse har til de tre dimensjonene. 

 

God hørsel kan øke sosial og emosjonell velvære 

Sosial kontakt med andre gir oss bedre helse og livskvalitet1. God hørselshelse kan knyttes til lengre levetid, og bedre fysisk og psykisk helse. Forskning viser at det å ha hatt gode relasjoner midt i livet også vil påvirke den kognitive og emosjonelle helsen man har senere i livet. Eksempler på gode relasjoner kan være relasjoner med partnere, på jobb eller ellers i samfunnet.

 

Kollega med hørselstap bruker Phonak PartnerMic

Å knytte gode relasjoner på jobb kan være enklere med hørselshjelpemidler.

 

Det blir derfor naturlig å undre: Kan sosial-emosjonelle utfordringer knyttet til hørselstap påvirke vår langsiktige helse? Og om vi behandler et hørselstap, kan vi snu situasjonen og leve et lengre og sunnere liv?  

 

I dag finnes det ingen klare svar på disse spørsmålene. Selv om høreapparater kanskje ikke påvirker vår sosiale omgang direkte, viser en studie at personer med hørselstap som bruker høreapparat i mindre grad opplever at hørselstapet påvirker dem negativt, sammenliknet med personer med hørselstap som ikke brukte høreapparater.4

 

 

God hørsel kan styrke hjernens helse (kognitiv velvære)

Befolkningen blir stadig eldre i samfunnet. Omtrent 1 av 3 personer over 60 år vil utvikle et hørselstap som vil påvirke hvordan en fungerer daglig.


I tillegg kan et hørselstap gi større risiko for å utvikle kognitive problemer, sammenlignet med normalthørende jevnaldrende2. Man har ennå ikke klare beviser, men trolig knyttes hørselstap og kognitiv helse sammen av en kombinasjon av underliggende mekanismer.
 
 
Mange forskere tror at å behandle et hørselstap kan være positivt for hjernens kognisjon, og at det kan beskytte mot eller redusere hastigheten på hjernens kognitive nedgang2. Det anbefales derfor å ta i bruk høreapparater allerede ved lette hørselstap. 

 

God hørsel kan gi bedre balanse og redusere fall (fysisk velvære)

Når vi beveger oss, hjelper hørselssansen oss å være bevisst på omgivelser omkring oss. Med et hørselstap kan det være vanskeligere å oppdage viktige situasjoner og høre svake lyder, slik som skrittene til en som nærmer seg eller plaskelyder fra et vått og glatt gulv4. Derfor er det sannsynlig at personer med hørselstap bruker mer energi på å tolke sine omgivelser enn personer med normal hørsel.

Hvordan vi oppfatter lyder fra omgivelser omkring oss påvirker også våre motoriske ferdigheter, som blant annet er der for å hjelpe oss å finne, opprettholde og gjenopprette balansen. Derfor har eldre voksne med hørselstap en betydelig større risiko for å falle enn jevnaldrende med normal hørsel4.

Høreapparater kan bidra til å øke vår følelse av sikkerhet, og gi personer tilbake tryggheten om at de kan opprettholde en aktiv og sunn livsstil.

 

God hørsel knytter sosiale relasjoner mellom familiemedlemmer

Hørsel er knyttet til sosial relasjonsbygging og bedre balanse.


Hva kan vi lære av dette? 

Ny forskning tyder på at hørsel og helse henger sammen. For å unngå at hørselstapet påvirker oss negativt sosialt, kognitivt eller fysisk, er det viktig å behandle hørselstapet tidlig.


Når vi hører godt, er vi bedre rustet til å leve det livet vi ønsker.
 Derfor sier vi i Phonak; å høre godt er å ha det godt.
 


Tekst: Phonak Norge

 

Referanser
1 Kamil RJ, Lin FR. The Effects of Hearing Impairment in Older Adults on Communication Partners: A Systematic Review. J Am Acad Audiol. 2015;26(2):155-182.
2 Karawani, H., Jenkins, K., & Anderson, S. (2018). Restoration of sensory input may improve cognitive and neural function. Neuropsychologia, 114, 203-213.
3 Winneke, A., Schulte, M., Vormann, M., Latzel, M. (2018). Spatial noise processing in hearing aids modulates neural markers linked to listening effort: an EEG study. AudiologyOnline, Article 23858.
4. Dawes P, Cruickshanks KJ, Fischer ME, Klein BE, Klein R, Nondahl DM. Hearing-aid use and long-term health outcomes: Hearing handicap, mental health, social engagement, cognitive function, physical health, and mortality. Int J Audiol. 2015;54(11):838-844
Ønsker du fullstendig sammendrag og opplysninger om hvilke forskningsrapporter som ligger til grunn er du velkommen til å kontakte oss på norge@phonak.com 

 

Interessert i flere historier om andre høreapparatbrukere?

 


 

Har du spørsmål til oss i Phonak?

Phonak er verdens ledende produsent av høreapparater og hørselsteknisk utstyr. Vi utvikler hjelpemidler primært for personer med nedsatt hørsel, men også for situasjoner der også normalt hørende kan ha nytte av forsterket lyd.

Ta kontakt med oss ved hjelp av skjemaet under og fortell oss om din situasjon, så hjelper vi deg på vei!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *