Hører ikke kollegaer på jobb
Jeg hører ikke kollegaene mine
12/03/2020

Slik tok Geir kontroll over sitt hørselstap

Geir Strand lever et aktiv liv til tross for hørselstap

Mange mennesker kjenner seg begrenset av sin hørselshemming. For å unngå de utfordrende situasjonene et hørselstap kan føre med seg, velger mange å gå vekk fra mål og lidenskaper de egentlig hadde og tilpasser heller livet sitt deretter.

Geir Strand (52) valgte annerledes. Han har aldri vært redd for utfordringer, til tross for en medfødt hørselsnedsettelse. Teknologi har alltid fascinert ham – enten i forhold til motorsykkelen sin, i jobben i IT-bransjen, eller for nyvinninger innen hørselsteknologi. I dag bruker han hørselshjelpemidler som har gitt ham en helt ny hverdag på jobb.

Her kommer fire tips og råd som kan hjelpe deg å vinne kontroll over dine hørselsutfordringer:

 

1. Våg å velge karrieren du ønsker deg

Et hørselstap kan ha en stor innflytelse på viktige valg du tar i livet, som karriere, utdanning, fritidsaktiviteter, og hvilke sosiale situasjoner du ønsker å delta i. Men i stedet for å fokusere på hva hørselsutfordringer kan hindre deg fra å gjøre, prøv å være åpen og bli kjent med hvilke muligheter som finnes.

Det var etter at Geir begynte med hørselshjelpemidler, at han begynte å tenke nytt. Han var i 30-årene da han startet på kveldsskole for å komme seg tilbake til en bransje hvor han fikk brukt av ferdighetene sine. Etter mange års arbeid i en organisasjon, var han glad for å komme tilbake til en karriere i IT-bransjen.

– Det har vært spennende å være organisasjonsmenneske i et par år, men jeg er glad for å komme tilbake i en tverrfaglig driftsgruppe innenfor IT. Det er dette jeg kan best.

– Jeg merker at jeg har fått en “også holdbar etter…..” dato, ler han.


Med moderne hørselsteknologi kan du prestere og høre godt på arbeidsplassen, og velge den karrieren du selv ønsker.

 

2. Få større faglig utbytte med hørselshjelpemidler

Nyvinninger i hørselsteknologi har gitt Geir en helt ny hverdag på jobb. Han bruker til daglig Roger-mikrofoner på sin arbeidsplass.

I møter på jobb bruker han Roger Pen og Table Mic som han synes fungerer bra, uansett hvor utfordrende nye lokaler kan være.


Han opplever at det faglige utbyttet i jobben har blitt mye bedre etter at han fikk hørselshjelpemidlene, og kaller Roger «den perfekte arbeidskamerat».

 

Jeg forstår ikke helt hvordan jeg klarte meg i “gamle dager”, ler han. Jeg brukte så utrolig mye energi på å få med meg alt som ble sagt.

 

– Slik er det heldigvis ikke nå. Med Roger behøver jeg ikke lenger å tenke på å skulle plassere meg strategisk i lokalet. Jeg får med meg det som blir sagt, uansett. Tidligere brukte jeg mye munnavlesning, men nå behøver jeg ikke engang å se den som snakker. Det er litt som å lytte til radio.

 

Hva er Roger Pen og Roger Table Mic?

Roger Pen er en allsidig mikrofon som er lett å ha med i jakkelommen eller vesken. Den kan holdes i hånden og pekes i retningen du ønsker å fange opp lyd, eller den kan henges rundt halsen på den som snakker for å «streame» lyden tilbake til dine høreapparater.

Roger Pen er en praktisk mikrofon

Roger Table Mic II er en mikrofon utviklet for yrkesaktive og ulike typer møter. Den tar inn stemmer rundt bordet og bytter automatisk mellom møtedeltakerne.

Roger Table Mic II er en mikrofon ofte brukt av yrkesaktive

 

Les mer om ulike høreapparater og hørselshjelpemidler her, eller få mer kunnskap om hvordan takle nedsatt hørsel på jobb.

 

Både Roger Pen og Roger Table Mic II hjelper med å løse lytteutfordringer over avstand og i støyende omgivelser.


Mikrofonene tilrettelegger for at en person med hørselstap kan fokusere på arbeidet i stedet for å måtte konsentrere seg unødvendig mye for å høre.

 

3. Følg målene dine, og se løsninger

Tenk gjennom hva som er viktigst for deg i ditt liv. Vær klar over hvilke utfordringer et hørselstap kan gi, men ta grep for at du når målene dine.

 

Geir valgte allerede som ung å se løsninger i forhold til sin utdanning. Til tross for at han er født og oppvokst i Elverum, valgte han å flytte til Oslo for å ta siste året av videregående på Briskeby skole (nå i Lier kommune). Det gjorde han for å kunne dele klasserom med andre hørselshemmede elever.

 

Det var et godt valg for Hedmarkingen. Klassene var små og undervisningen var godt tilrettelagt. Lærerne var flinke og brukte de beste hjelpemidlene tilgjengelige på det tidspunktet. FM-systemet som koblet ham til læreren, var en uvurderlig hjelp. For første gang var han ikke den eneste i klassen med nedsatt hørsel. Han merket styrken i fellesskapet.

 

Det var heller ikke tilfeldig at han valgte å prøve hørselshjelpemidler. Han ser med fascinasjon på Roger-mikrofonene, og blir engasjert av tjenester som er utviklet for at alle er med – også de med særskilte behov.

 

– Innenfor hørselshjelpemidler er det en helt annen verden i dag, enn hva det var da jeg vokste opp. De siste årene har det skjedd utrolig mye.


4. Vær åpen – og bli møtt med forståelse

Det er ikke begrensninger som preger Geir. Han lever livet som han ønsker, både på fritiden som motorsykkelentusiast og på jobb. Han blir med på både utfordringer og eventyr, og byr på seg selv til familie og kolleger. Takket være gode teknologiske løsninger, har hørselsnedsettelsen blitt en parentes.

Geir Strand lever et aktivt liv med hørselshemming

Han sier det mest av alt handler om å tørre å bruke utstyret, ikke la det ligge i lomma. Det handler om å være åpen og uredd, og han har aldri opplevd at folk blir redde eller tar avstand. I stedet blir folk nysgjerrige.

 

Det er helt naturlig for meg å si: “Unnskyld, jeg hører litt dårlig. Er det ok at jeg henger denne lille mikrofonen på deg?”. Jeg får aldri et nei, og samtidig er en viktig kontakt og forståelse opprettet. Både for meg og andre som står i samme situasjon en annen gang.

 

Ikke la deg begrense av fordommer eller andres eller dine egne reduserte forventinger. Velg heller å være åpen om hvilke muligheter som finnes og som kan hjelpe deg i den retningen du vil.

 

Ønsker du å vite hvordan hørselsutstyr kan hjelpe deg?

Roger-produkter kombinert med høreapparat kan hjelpe deg med å løse utfordringer du har både i yrkeslivet og privat.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller fortell oss om din situasjon, så kan vi foreslå en løsning som passer for deg.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *