Fokus på at lære - Hearing Like Me Denmark
Social isolation
January 25, 2019
Tilgængelighed af lyd i det offentlige rum
January 28, 2019

Fokus på at lære

Skolen og førskolen er ofte støjfyldte miljøer. Jo værre lydmiljø, desto sværere er det for eleverne at opfange information. I følge lærerforbundet påvirkes mange lærere af problemer med hørelsen, men også på stemmen.

– Jeg anvender min stemme igennem 18 lektioner på en uge. Det svære er, hele tiden at justere stemmen til forskellige niveauer. Nogle gange skal man hæve stemmen til et højere niveau, for derefter at sænke niveauet igen. Det bedste er at kunne tale i et normalt toneleje hele tiden og kunne høres godt, siger Christine Pihlqvist som er lærer på Nibbleskolan i Köping.

Mere effektive skoledage

Nibbleskolan i Köping har 320 elever fra 1. til 5. klassetrin. Christine Pihlqvist har undervist de tyve elever i 3.B siden de startede i skolen. For et år siden fik de installeret Roger Dynamic SoundField i klasseværelset. – Vi bruger systemet hver dag. Især ved mundtlige fremlæggelser af forskellige emner, men det kan også kobles til PC ved filmvisning og smartboard. Den store fordel er, at jeg fanger og beholder elevernes opmærksomhed. Jeg tænder mikrofonen og lyden fra højtaleren spreder sig rundt i klasseværelset. Eleverne kan fokusere og holde koncentrationen oppe under hele gennemgangen, hvilket medfører at de lettere kan forstå instruktionerne, hvilket igen er med til at de hurtigere kan komme i gang med det de skal lave. Skoledagene bliver langt mere effektive.

– Først tænkte jeg ”Hjælp, skal jeg have et stort højtalersystem i klasseværeslet og stå og tale i en mikrofon?” Men det var slet ikke sådan. Systemet er problemfrit, optager ingen plads og spreder en naturlig lyd i hele klasseværelset. Mikrofonen er lille og enkel at anvende og det er ikke nødvendigt med specielle forberedelser før timerne. Det eneste jeg skal tænke på er at selve mikrofonen skal være opladet. Men batteriet holder længe, siger Christine Pihlqvist.

Bedre undervisning

Lærerjobbet er intensivt, med mange møder og mange lydudfordringer, siger Christine. Hun anvender sin stemme som arbejdsredskab gennem 18 lektioner om ugen. – Ventilatorer, skramlen fra stole, tale fra elever, lyde udefra. Der er meget som påvirker lydmiljøet, men systemet gør at jeg ikke behøver anstrenge stemmen så meget. Det slider mindre og tager ikke af mine kræfter og jeg er knap så træt når dagen er slut. Når arbejdsmiljøet er harmonisk så bliver undervisningen bedre, helt klart.

Sprogudvikling

Halvdelen af eleverne som Christine underviser har anden etnisk herkomst end Sverige.
– Uligheder er vores styrke på Nibbleskolan. Vi kommer fra forskellige kulturer, ser forskellige ud, kan lide forskellige madretter, vi er ikke støbt i samme form. Vi har mange elever på skolen som ikke har svensk som sit modersmål. Her er Roger Dynamic SoundField en ekstra hjælp. Lyden, ord, meninger og instruktioner bliver tydeligere og sprogudviklingen går hurtigere fremad. Det er lidt sjovt at se.

Progression for alle

Christines vision er, at alle elever skal blive stærkere i deres kundskaber på det niveau de befinder sig på. – Jeg underviser min klasse i alle fag, foruden dette også i sløjd, musik og idræt. Det bedste ved mit job er at opleve progressionen hos hver enkelt elev. At læse deres tekster, se deres avancerede beregninger og følge deres udvikling fra år til år. Min rolle er at føre eleven den rette vej ift. læringsplanen, trin for trin. Det er godt at se, når de føler at de lykkedes. At være lærer er et job som giver så meget energi.

Roger Dynamic SoundField er et forstærkersystem som består af en lærermikrofon og en eller to højtalere som er specielt tilpasset til tale. Til forskel fra almindelige højtalere giver Roger Dynamic SoundField en jævn og ensartet lyd i hele klasseværelset. Systemet måler rummets støjniveau kontinuerligt og tilpasser automatisk lydstyrken således at lyden høres klart og tydeligt hele tiden.

Derfor valgte vi Roger Dynamic SoundField

En lærer på Nibbleskolan var hæs og forkølet. Hun fik lov til at låne et Roger Dynamic SoundField-system og var så tilfreds at hun helst ikke ville aflevere det tilbage. Rektoren på skolen købte et par systemer ind til skolen til evaluering:

Tekst af Helene Falk

(Artikel er tidligere publiceret i Phorum Magazine)