Hvilken betydning har hørelsen for folkesundheden?
Trond har lært at leve med tinnitus
February 22, 2022
En selvskreven følgesvend
April 5, 2022

Hvilken betydning har hørelsen for folkesundheden?

Det er en kendt sag, at en god hørefunktion i befolkningen har stor betydning for folkesundheden. Der er mange sammenhænge mellem hørenedsættelse og dårligt helbred hos den enkelte. Men hvor omfattende er betydningen af god hørelse for samfundet? Forskere ved universiteterne i Lund og Örebro har forsket i og skrevet en interessant artikel om dette.

Ønsker du mere information fra Phonak? Tilmeld dig vores nyhedsbrev.


I artiklen Hörselstatus – riskfaktor och friskfaktor udgivet i svenske “Läkartidningen” udtaler Anders Jönsson (MSc, forskningsingeniør, audiologi, Lunds Universitet) og Elina Mäki-Torkko (professor i audiologi, overlæge, Institut for Medicinske Videnskaber, Örebro Universitet), at der er mange sammenhænge mellem hørenedsættelse og nedsat sundhed. Udover de direkte følger af en hørenedsættelse i hverdagen, kommer der mange symptomer snigende over tid. Der går derfor ofte lang tid, før den hørehæmmede bliver helt klar over konsekvenserne. Flere undersøgelser viser, at en ubehandlet hørenedsættelse kan kædes sammen med nedsat livskvalitet. Andre undersøgelser viser, at personer med hørenedsættelse er overrepræsenteret i statistikker over sygefravær og førtidspension/sygedagpenge.

Til dig, der endnu ikke har høreapparat, men føler, at du er begyndt at høre dårligere – prøv vores online hørescreening.

Det har dog vist sig, at der i de fleste tilfælde ikke stod noget om hørenedsættelsen i de enkelte personers lægeerklæringer, men kun beskrivelser af hørenedsættelsens bivirkning. I et studie med mere end fem millioner deltagere kunne forskergruppen påvise en øget risiko for dødelighed i gruppen med hørenedsættelse og sygekompensation. Risikoen for at udvikle demens er også større for mennesker med hørenedsættelse. Det har flere forskellige undersøgelser vist. I artiklen henviser forskerne til en rapport, der viser, at hørenedsættelse kan identificeres som den risikofaktor, hvis behandling har det største forebyggende potentiale mod demens.

Føler du behov for at tage kontakt med en hørespecialist i dit nærområde, kan du finde en her.


De sociale omkostninger

Hørenedsættelse kan ikke helbredes, og de er dyre for samfundet. En person med en hørenedsættelse koster samfundet penge for livet, både direkte, indirekte og også immaterielt. Foruden udgifter til selve høreapparaterne og diverse høreundersøgelser, er der de indirekte omkostninger, der kommer som følge af hørenedsættelsen. Det kan for eksempel være i de tilfælde, hvor du ikke kan arbejde på grund af din hørenedsættelse, men der kan også være tale om udgifter til orlov i forbindelse med besøg på høreklinikken og udgifter til den tid en eventuel ledsagende pårørende skal bruge i den forbindelse. Med immaterielle omkostninger forstås blandt andet omkostninger, der opstår i forbindelse med, at hørenedsættelsen medfører en dårligere livskvalitet for den enkelte.

Samlet ses det, at de direkte omkostninger er meget små, de immaterielle omkostninger er større, men at de samlede indirekte omkostninger udgør den største omkostning. De samlede samfundsomkostninger ved hørenedsættelser i Sverige alene anslås til cirka 80 milliarder SEK. De samfundsmæssige omkostninger ved ubehandlede hørenedsættelser har derfor vist sig at være meget omfattende, set i forhold til de ret lave behandlingsomkostninger. Derfor kan en lille stigning i de direkte omkostninger gøre en stor forskel både på individniveau og på de samfundsmæssige omkostninger generelt.

At lokalisere og begynde at behandle hørenedsættelser tidligt i livet bør derfor prioriteres højt, både for vores folkesundhed skyld, men også for at reducere de samfundsmæssige omkostninger forbundet med hørenedsættelse.

Kilde: Läkartidningen 2020; 117: 20043, “Hörselstatus – riskfaktor och friskfaktor .