5 tips til besøg hos lægen - Hearing Like Me Denmark
Sådan får du høreapparat
August 1, 2019
At høre med ét øre
August 1, 2019

5 tips til besøg hos lægen

For de fleste mennesker, er det at foretage en reservation eller at være til lægen en meget simpel procedure, men for andre kan dette være en stor udfordring.
Der kan være en række problemer og udfordringer, som kan opstå for personer med nedsat hørelse –  som aldrig ville forekomme for dem som hører perfekt.

Her er nogle gode tips til hvordan du overvinder disse udfordringer, og skaber dig en mere problemfri situation, når du besøger din læge.

1. Bliv bekendt med din læges eget kontor eller lægehuset.

Når du registrerer dig hos en ny praktiserende læge –  hvor du ikke har været tidligere –  så tag dig tid til at lære omgivelserne at kende. De fleste lægehuse og lægekontorer har en online mailfunktion, og mange tilbyder muligheden for online reservation samt annullering af aftaler og mulighed for at bestille receptpligtig medicin.
Kig dig rundt i praksissen, og læg mærke til hvordan de andre patienter –  i venteværelset –  bliver kaldt ind til deres aftaler. Nogle steder har belyste skilte, som blinker og lyser patientens navn op samt lægens navn og værelse, og andre steder er det lægen eller en sekretær der henter dig ind når det er din tur.
Sørg for at du sidder eller står et sted, hvor du tydeligt kan læse skiltet eller lægen. Selvom du er bekendt med hvor du skal hen, skal du alligevel tage dig ekstra god tid, for virkelig at gøre dig opmærksom på måden, som alt er gjort på. Dette vil spare dig både tid og usikkerhed på langt sigt.

2. Vær synlig!

En fejl, som mange mennesker med hørenedsættelse begår, er at de forsøger at passe ind og ikke henlede opmærksomheden på dem selv. Læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale opererer på et informationssystem. Derfor vil de antage, at den viden, som de behøver at vide, er tilgængelig i filerne. Medmindre personalet er opmærksom på dine høreproblemer, er standardproceduren at antage, at du har perfekt hørelse, eller om ikke andet hører som de fleste.
Høretab er stadig et usynligt handicap, og som oftest overses eller undervurderes dette. Sørg for at informere lægesekretæren om at du har svært ved at høre. De vil som regel sørge for at tale tydeligt og få personalet til at henvende sig direkte til dig, når det bliver din tur.
Lægejournalerne er yderst hjælpsomme til dem, der foretager regelmæssige hospitalsbesøg og ser forskellige læger og sygeplejersker. En notits i filerne kan gøre personalet opmærksom på dit høretab uden at trække ubehagelig opmærksomhed over på dig.

3. Vær klar til at forklare

Der er en forventning om at, dem der er involveret i sundhedsvæsenet, skal have en meget grundig, klar og praktisk forståelse af alle sundhedsmæssige problemer og handicap. Sandheden er faktisk meget skuffende. Fagfolk er utrolig travle mennesker og har en enorm arbejdsbyrde. Medmindre deres specialområde er indenfor høretabsområdet eller de har personlig erfaring med dette, er chancerne for, at de vil have enten meget begrænset eller ingen viden om området rigtig stor. Faktisk, når det drejer sig om høretab, kan de være lige så uinformerede som resten af høresamfundet. Det er vigtigt at sikre, at de forstår dine behov og særlige udfordringer, før og under lægeaftalerne. I overensstemmelse med flertallet af det almindelige høresamfund er der misforståelser, når der skelnes mellem døve og hørehæmmede. De fleste medicinske fagfolk antager, at høreapparater fuldstændigt kompenserer for det som døve eller hørehæmmede mennesker ikke kan høre. Dette skyldtes lægernes mangel på viden og forståelse for forskellige døvhedsniveauer.

4. Kend dig selv

Inden du laver aftaler hos lægen og checkups, er det vigtigt, at du har en rimelig bevidsthed om, hvad dine egne udfordringer er, og hvorledes din hørelse er berørt. Du er i sandheden din egen ekspert på, hvordan du føler dig i visse situationer og hvordan dine høreapparater virker for dig. For eksempel har nogle mennesker, ingen problemer med simple en-til-en samtaler. Men når der er mere end én person, der snakker, kan det være svært at følge med i samtalerne. Dette er især gældende hvis de snakker på tværs af hinanden. Det er meget nemt at fare vild i en situation som denne, og resultatet er langt fra godt for alle. Du er måske en mundaflæser. Dine høreapparater er måske ikke stærke nok i et støjende miljø såsom et venteværelse. Det kan være svært at høre dit navn blive kaldt op, blandt larmen fra andre patienter der snakker i rummet. At være opmærksom på høretab vil i det lange løb give pote i og med at det i høj grad vil øge din generelle tillid, når det kommer til at deltage.

5. Kend dine rettigheder

Selv med et høretab eller en hørenedsættelse, har du de samme rettigheder som enhver anden person. Uanset hvordan dine vanskeligheder anses, så har du ret til at tilgå aftaler på samme måde, som andre mennesker uden vanskeligheder, ved det medicinske erhverv og andre lignende områder. Dette betyder, at læger, sygeplejersker og deres medarbejdere har pligt til at sikre, at du er i stand til at deltage i enhver og alle aftaler med samme niveau af pleje og personlige behov som andre patienter uanset deres individuelle tilstand eller udfordringer. For det betyder, at informere dem, som vi skal i kontakt med ikke er beslægtet med at klage, men blot en måde at udøve vores rettigheder som borger på. Dette betyder ikke at du beder om præferencebehandling, men derimod adgang til hvad der nødvendigt.