Sådan får du høreapparat - Hearing Like Me Denmark
Folkeskolelærer løste et problem med dårlig akustik
August 1, 2019
5 tips til besøg hos lægen
August 1, 2019

Sådan får du høreapparat

Når du har taget beslutning om at nu skal det være, så har du her en lille beskrivelse af hvordan processen foregår når du skal ud og have et høreapparat. Der er lidt forskel på om du vælger at få dit høreapparat i det offentlige – altså via en høreklinik på et sygehus, eller du vælger at gå ud til en privat forhandler.

I det offentlige er det regionerne der betaler høreapparaterne og der vil blive valgt høreapparat ud fra din hørenedsættelse, psykiske og fysiske behov og den bedst mulige løsning i forhold til om du skal have et i-øret (et høreapparat der udelukkende befinder sig i øregangen) eller et bag-øret (et høreapparat der sidder bag øret med en slange der leder lyden ind i øret) høreapparat. Der vælges høreapparat ud fra en rammeaftale, som er gældende for alle klinikker på sygehuse.
Skulle der ske noget uventet med dine apparater kan du i det offentlige få ”erstattet” dine apparater, også selvom der ikke er gået 4 år som er det der regnes for et apparats levetid.

I det private får du tilskud til køb af høreapparater og du kan vælge hvilken type og model af høreapparater du ønsker. Også her vil valget blive taget ud fra din hørenedsættelse og dine psykiske og fysiske behov. Tilskuddet dækker 4.032kr for det første øre og 2.356kr på det andet øre, herefter er der egenbetaling på beløb der overstiger disse.
Du kan få tilskud til nye apparater hvert 4. år og det kræver ikke en ny henvisning fra lægen. I det private kan der yderligere søge tilskud fra ”danmark” samt et evt. helbredstillæg.

I det offentlige foregår det sådan her:

1. Du får taget en høreprøve hos egen ørelæge, som henviser dig til en audiologisk klinik
2. Høreprøve og udredning foregår på den audiologiske klinik. Her tages der stilling til hvilke høreapparater du skal have samt om der er andet der er relevant at have fokus på i din behandling
3. Tilpasning af høreapparaterne sker på klinikken ved ny tid. Hvor lang tid der går mellem udredning og tilpasning af hænger af ventelisten.
4. Nogle høreklinikker har en fast opfølgningsrutine hvor du kan komme ind og få foretaget kontrol og evt. justering af dine høreapparater, hvor andre tilbyder muligheden, men du skal selv henvende dig.

Inden for de første 2 måneder har du mulighed for ombytning i henhold til ombytningsgarantien hvis der skulle være behov for det.

I det private vil det foregå sådan her:

1. Som 1. gangs bruger kommer du typisk til en høreprøve i klinikken og får, ved behov, en konsultation og en tid ved en ørelæge.
Flere gangs brugere får typisk en høreprøve og en konsultation på én gang, og skal ikke til en ørelæge.
2. Ved konsultationen for både 1. gangs- og flere gangsbrugere bestemmes det hvilken høreapparatløsning der passer til dig. I nogle tilfælde får du et høreapparat på med det samme og tilpasningstiden springes over.
3. Du vil få en ny tid til tilpasning og instruktion. Herefter får du en prøveperiode, hvor du har mulighed for at mærke efter om apparaterne er de rigtige for dig i forskellige situationer.
4. Efter 14 dage vil du komme ind til en afsluttende kontrol, hvor høreapparaterne enten afregnes eller returneres.
5. Nogle klinikker har som procedure at de indkalder til en årlig konsultation hvor justeringer kan foretages

Processen kan variere meget i forhold til de forskellige klinikker, men skulle der være behov for justeringer efterfølgende i løbet af de 4 år, som høreapparaterne har som forventet levetid, er du altid velkommen til at kontakte din hørespecialist for en ny tid.

Mange gange er det ikke nok at få et sæt høreapparater. Der kan være situationer i hverdagen eller på jobbet som fordrer at du skal overveje muligheden for hjælpemidler. Det kan være at du har brug for noget der kan hjælpe dig til at høre bedre når du er til møde, ser TV, leger med børn/børnebørn, er på restaurant, taler i telefon eller andre tænkelige situationer, og så har du mulighed for at kontakte et kommunikationscenter eller en privat klinik for at høre hvad dine muligheder er.

Telespole giver dig adgang til lyd i det offentlige rum forstået på den måde at alle byggerier med offentlig tilgang skal have teleslynge. Dvs at du i kirker, teatre, biografer og operaen har mulighed for at bruge telespole til at høre lyden fra ”scenen” på mest optimale vis. Du skal dog være opmærksom på, at ikke alle apparater har telespole, så husk at spørge efter dette hvis det er et vigtigt parameter for dig.