Vejen til en bedre hørelse
“Det er nok det bedste, der er sket for mig”
December 5, 2022
Værd at vide om hØRElse
December 22, 2022

Vejen til en bedre hørelse

Hvad gør du egentlig, når du opdager, at du ikke hører så godt længere? Det kan være, at dine nærmeste har gjort dig opmærksom på, at du ikke altid hører, hvad der bliver sagt. Men det kan også være, det er dig selv, der kan mærke, at du ikke rigtig får det hele med. Måske bruger du mere energi på at følge med i en samtale, særligt når der er noget baggrundsstøj.

 

 

Første skridt kan være en online hørescreening

Det første skridt er, at du får testet din hørelse for at få fundet ud af, hvordan det egentlig står til. Hvis du blot ønsker at få en indikation af, hvordan hørelsen ser ud, kan du for eksempel tage en online hørescreening. Phonaks online hørescreening kan forestages hjemmefra. Du vil herefter modtage yderligere information fra os om, hvad du kan gøre ud fra dine resultater. Hvis resultaterne viser, at du kan have en hørenedsættelse, vil vi henvise dig til en hørespecialist i dit nærområde for at få en grundig vurdering af din hørelse

 

 

Besøg hos ørelægen

Hvis du gerne vil have foretaget en lægelig vurdering af, om du rent faktisk har en behandlingskrævende hørenedsættelse, er det en ørelæge, der står for den del. Her vil man foretage en høreprøve, og du vil samtidig få vurderet årsagen til hørenedsættelsen og om den vil være mulig at behandle med høreapparat. Hvis der er behov for yderligere udredning, vil ørelægen sende en henvisning til en Audiologisk Afdeling på et af landets sygehuse. Er der derimod tale om en ukompliceret hørenedsættelse, hvad der som oftest er tilfældet, har du selv mulighed for at vælge, om  din høreapparatbehandling skal foregå på en Audiologisk Afdeling (det offentlige) eller hos en privat høreapparatforhandler, og ørelægen vil sende henvisningen derhen, hvor du ønsker.

 

Den offentlige vej

Vælger du at få dine høreapparater via det offentlige, vil du blive skrevet på ventelisten på det sygehus, du har valgt. Ventetiden kan være meget svingende og ligger lige nu mellem 4 og 71 uger*. Nogle steder i landet er der også enkelte ørelæger, der har lavet aftale om at udlevere høreapparater fra det offentlige. Disse kaldes puljeklinikker.

I det offentlige udleveres der høreapparater fra en række af de verdens førende høreapparatproducenter. De høreapparater, der anvendes, ligger alle inden for en given ramme, der er fastsat ud fra den gældende, offentlige licitation. I sjældne tilfælde vil man dog kunne opleve, at der vælges høreapparater uden for denne ramme, hvis der er et helt særligt behov, der gør sig gældende, som f.eks. at høreapparatet skal være vandtæt eller klare særligt udfordrende lyttemiljøer.

 

Den private vej

Hvis du vælger at din henvisning skal bruges hos en privat høreapparatforhandler, kan du selv vælge, hvilken forhandler, du ønsker at anvende. Her vil du som oftest forholdsvist hurtigt kunne få foretaget en høreprøve og få deres vurdering af, hvilke høreapparater, de vil anbefale.

Med en gyldig ørelægehenvisning, vil du have mulighed for at modtage et offentligt tilskud til anskaffelsen af dine høreapparater. Det ligger i 2022 på 4.200 kr. for behandling af 1. øre og 2.385 kr. for behandling af 2. øre*. Hvis de høreapparater, du vælger, koster mere end det beløb, betaler du selv differencen til den hørespecialist, du har valgt. Sygesikringen Danmark yder også et tilskud til høreapparatbehandling, og derudover har du mulighed for at søge om helbredstillæg hos kommunen på op til 85% af egenbetalingen, hvis din personlige formue og indtægt er under en vis grænse.

 

 

Når du kommer hjem med dine nye høreapparater?

Den første tid efter, at man har fået sine nye høreapparater, har man brug for tilvænning til den nye situation, hvilket er helt normalt. Det varierer dog meget, hvor hurtigt, man vænner sig til at bruge høreapparaterne, og de fleste har brug for at komme til kontrol et par gange eller mere, for at få høreapparaterne justeres ind, eller for at få hjælp til betjeningen.

I løbet af den 4-årige periode, du har dine høreapparater, vil det typisk være det sted, der har udleveret høreapparaterne, som også står for de løbende justeringer. Det vil sige, at har du fået dine høreapparater i det offentlige, vil det også være på den offentlige høreklinik, du henvender dig. Er det derimod hos en privat forhandler, vil det være dem, der hjælper med justeringer og yderligere service.

 

Hvis du har brug for andre høreforbedrende hjælpemidler?

Der kan opstå situationer hvor ens høreapparater har brug for assistance. Det kan være i situationer med lang afstand til taleren eller i situationer med støj. Det kan f.eks. være til forelæsninger, til middage, møder, restaurantbesøg eller lignende. I sådanne situationer kan en Roger mikrofon være en hjælp til ens høreapparater.

 

Hvordan det kan hjælpe kan forklares ved følgende eksempel: Du er til et foredrag og sidder på 4 række. Det er ikke umuligt at høre hvad oplægsholderen siger, så længe der er ro omkring dig. Dog er der ord der ikke bliver fanget så godt som andre, og du må derfor gætte dig til enkelte ord. Indtil videre kan du godt følge med, selvom det kræver en indsats. Dette bliver dog forværret hvis der kommer klapsalver eller småsnak fra de folk, som sidder omkring dig. Nu opfanger høreapparaterne publikums lyd, og ikke talerens lyd og du skal kæmpe meget for at filtrere i lyden. Ved at have placeret en Roger mikrofon på forelæseren, så er der under hele foredraget en mikrofon placeret 15 cm fra talerens mund, og denne klare lyd vil blive sendt trådløst til dine høreapparater. Så uanset hvor i salen du befinder dig, så vil du høre hvert et ord.

Ovenstående er grundprincippet i Roger teknologien, og kan videreføres til mange andre situationer.

Alle høreapparatbrugere har ret til at henvende sig til et af landets kommunikationscentre, for at få hjælp til sine høreapparater eller for at ansøge om yderligere tekniske hjælpemidler. På kommunikationscentret kan man få uvildig rådgivning om netop de situationer man befinder sig i, og tager hensyn til de hjælpemidler man allerede har i forvejen. På den måde går man derfra med en løsning som virker og som passer til ens behov i hverdagen.

Man kan også vælge at tage kontakt til en privat forhandler af høreteknisk udstyr, hvis man ønsker dette. Find en privat forhandler via linket eller kontakt os direkte for at blive henvist til nærmeste forhandler.

 

 

Hvad koster et høreapparat? 

 

Prisen i offentlig regi

Går du den offentlige vej, så får du udleveret dine høreapparater uden nogen egenbetaling, det er altså gratis for dig.

Det offentlige indkøber høreapparater via en licitation, som høreapparatproducenter byder ind på. De høreapparater, der udleveres til borgerne, ligger alle inden for en given ramme, der er fastsat ud fra den gældende, offentlige licitation.

Du kan godt efterspørge et specifikt høreapparat, men i sidste ende afgører audiologen, hvilket apparat, der vurderes at passe til din hørenedsættelse og dine hørebehov.

 

Prisen ved en privat forhandler

Prisen på et høreapparat fastsættes altid af forhandleren. Den pris, du betaler, vil altså, foruden høreapparaternes egen indkøbspris, reelt set også dække butikkens udgifter til drift, lønninger, efterfølgende kontroller og servicebesøg mm.

Det er derfor ikke os som producent, der kan give det præcise svar på, hvad netop din høreløsning   koster. Det vil afhænge af, hvilke behov de skal dække for dig, forhandlerens pris, og så naturligvis også, hvor meget tilskud du er berettiget til (se også afsnittet ovenfor: Den private vej).

Vi henviser til, at du tager kontakt til af vores mange forhandlere: Find specialist her!:

 

Priser på Roger tilbehør

Prisen på en Roger løsning er fastsat af forhandleren, og da vi er producent, har vi ikke indflydelse på vejledende pris ved en forhandler. En samlet pris for et helt system kommer naturligvis også an på, hvilken løsning du har behov for og hvilken løsning, der kan bruges sammen med dine høreapparater. Vi hjælper dig gerne med informationer og rådgivning omkring vores løsninger.

Vi anbefaler at du tager kontakt til det lokale kommunikationscenter, da de har viden om alle tilgængelige høreapparater og høretekniske løsninger som er på markedet. De kan ydermere hjælpe med en evt. bevillingsansøgning og afprøvning af udstyret.

Hvis du er i tvivl om hvor du skal henvende dig, kan vi også hjælpe dig med den information. Læs mere på vores hjemmeside.

 

*Kilde: Høreforeningen.dk (aflæst december 2022)