HearingLikeMe

HearingLikeMe.com/se är ett forum för personer vars liv påverkas av hörselnedsättning.

Vi på Phonak skapade det här forumet för att inspirera samt öka förståelsen och kunskapen kring hörselnedsättning.

Genom berättelser från personer som har en hörselnedsättning, deras familjemedlemmar, kollegor och vänner ger vi en inblick i hur vi alla kan leva fullt ut tack vare hörapparater och hörselprodukter.