HearingLikeMe

HearingLikeMe.com/se är ett forum för personer vars liv påverkas av hörselnedsättning.

Vi på Phonak skapade det här forumet för att inspirera samt öka förståelsen och kunskapen kring hörselnedsättning.

Genom berättelser från personer som har en hörselnedsättning, deras familjemedlemmar, kollegor och vänner ger vi en inblick i hur vi alla kan leva fullt ut tack vare hörapparater och hörselprodukter.

Vi vill gärna sprida fler berättelser om hur det är att leva med hörselnedsättning, är du vår Phonak hEARo?

Vill du veta mer så kontakta oss gärna

Hörapparater:

Sonova Nordic AB/Phonak
Box 1039
171 21 Solna

08-546 20 900

Behöver du testa din hörsel?

 

Trådlösa produkter som gör att du kan höra och delta fullt ut:

Phonak/Comfort Audio AB
Box 154
301 05 Halmstad

035-260 16 66

Vill du prova Roger produkter?


Mail Team Phonak:

hlm@phonak.com