2020-03-31
Kvinna Anette porträttbild utomhus

Jag kan inte vara nöjdare med mina hörhjälpmedel

Anette Flodin-Tinglöv arbetar som speciallärare i Eskilstuna. Det betyder att hon i hela sitt vuxna arbetsliv vistats i den erkänt bullriga miljö som skolan utgör, och kanske är det därför […]
2020-03-26
Krister Nordin fotbollsspelare med hörapparater

Hörapparaterna har varit viktiga för Krister Nordins självkänsla

2020-03-24
Kvinna Ulrika vid havet

Trots flera motgångar ser Ulrika positivt på livet

2020-03-17
Porträttfoto Eva Christian

Vikten av att höra i ett parförhållande