2021-09-23

Emma använder SoundField för bättre ljudmiljö i idrottshallen

2021-09-13

Jens Alslev

Jens Alslev Jens har arbetat med hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel i över tio år och brinner för att hjälpa kunderna med deras hörselproblem. Själv har han också nedsatt hörsel som […]