En viktig lärdom för alla – inte bara för dem med hörselnedsättning
2023-03-13
Därför använder vi Phonak Roger On™
2023-03-22

AudioLogiska gör det fysiska mötet digitalt

Magnus Ericsson är legitimerad audionom och ville göra det så enkelt som möjligt att skaffa hörapparat. Därför startade han AudioLogiska tillsammans med två kollegor, där man kan träffa audionomen digitalt.

”Det digitala mötet går till på samma sätt som det fysiska på en hörselmottagning. Vi går igenom samma moment. Vi gör hörseltest, anpassar hörapparaterna och utvärderar hur de fungerar. För många är det betydligt enklare att prova ut hörapparater online.”

Upplever du att du har börjat höra sämre? Gör vårt hörseltest online.