Venus – en historie fra Den Dominikanske Republikk - Hearing Like Me Norge
Svensk politiker Beng Westerberg
Bengt ønsker å høre gresshoppene til sommeren
03/04/2020
Trond Simonsen er en aktiv familiefar med tinnitus
Trond har lært å leve med øresus (tinnitus)
21/04/2020

Venus – en historie fra Den Dominikanske Republikk

Venus fikk høreapparater etter to år i stillhet

De fleste turister opplever Den Dominikanske Republikk som et idyllisk sted hentet ut fra et postkort, men i realiteten lever nesten en av to innbyggere i landet i slumområder. Mange er immigranter fra Haiti og tilgang til medisinsk behandling er rett og slett for dyrt for de fleste. En høy andel tenåringsgraviditeter medfører dessuten flere premature fødsler og dermed har mange barn her behov for behandling og oppfølging.

Venus Santana er et av barna som ble født for tidlig og uten å høre. Hun levde to år i en verden som for henne var helt stille, men ved hjelp av hørselshjelp fikk hun endelig muligheten til å høre og utvikle seg som andre barn.

Se en video som forteller Venus historie nederst i innlegget.

 

Tidlig diagnose er nøkkelen til en bedre fremtid

I 1980 ble El Centro Cristiano de Servicios Médicos etablert i Santo Domingo som et lavpristilbud for førsteklasses helsehjelp til folket. Helsesenteret består i dag av klinikker på fem ulike steder i republikken, og med støtte fra Hear the World Foundation kan innbyggere fra alle sosiale skiller i samfunnet nå få audiologisk hjelp av høyeste internasjonale standard.

 

Hear the World Foundation


Hear The World
er et veldedighetsfond etablert av Sonova i 2006. Fondet bistår fattige mennesker med hørselstap rundt om i verden, og bidrar med forebyggende tiltak.

Fondet fokuserer særlig på prosjekter for barn med nedsatt hørsel, for å gjøre dem i stand til å utvikle seg til sitt fulle potensiale. Veldedighetsfondet har støttet nærmere 100 prosjekter i verden med økonomisk bistand, høreapparatteknologi og kunnskap.

Hear the World Foundation støtter Centro Cristiano med både utdannelse av lokale mennesker innen audiologi, utstyr og tidssvarende digitale høreapparater slik at hørselshemmede som ikke har råd til høreapparater også kan få god hjelp.

I 2016 innførte Hear the World og Centro Cristiano et screeningprogram for hørsel i samarbeid med Santa Domingos største fødselsklinikk, Los Minas Clinic. Her fødes det omkring 11.000 babyer hvert år og flere ganger i uken kommer det ansatte fra Centro Cristiano og tester hørselen til de nyfødte. Rundt 400 hørselsnedsettelser avdekkes årlig og disse behandles deretter på Centro Cristiano. Det er her vi blir kjent med Venus.

Hils på Venus Santana

Venus var en av de som ble født prematur. Hun ble født allerede i uke 28, men takket være et prematur-program gjennom Los Minas Hospital har hun utviklet seg fint. Hun fikk, som alle andre nyfødte, tatt en screeningtest for å sjekke hørselen, som dessverre ga negative resultater.

Hennes mor, Jeannette Rosaria, ønsket å ta henne med til Centro Cristiano for behandling, men familien bodde langt unna nærmeste klinikk. I tillegg var faren hennes på dette tidspunktet uten arbeid, og de hadde derfor ikke råd til å reise dit. Timeavtale etter timeavtale ble utsatt inntil Venus var to år gammel, da faren endelig fikk jobb og de flyttet nærmere klinikken.

Venus med sine nye høreapparater hun fikk som barn

Venus med høreapparatene hun er så glad i.

Nå fikk endelig Jeannette mulighet til å skaffe Venus hjelpen hun trengte. Venus har en sterk hørselsnedsettelse og etter to år i stillhet fikk hun i november 2019 endelig sine første høreapparater. Moren forteller at det umiddelbart skjedde en synlig endring: Venus begynte plutselig å snakke i vei, suger til seg alle lyder og inntrykk, og er mer aktiv enn før.

Venus er så stolt over sine rosa høreapparater at hun viser dem frem som om de var dyrebare smykker. Og hun kan vente seg mer hjelp: Venus får nå språkterapi to ganger i uken på Centro Cristiano for å innhente den tapte språkutviklingen.

 

Den Dominikanske Republikk


Den Dominikanske Republikk er en republikk i Karibia, og utgjør de østlige 5/8 av øya Hispaniola, som landet deler med Haiti.

Hovedstaden er Santo Domingo. Den dominikanske republikk, som er et relativt fattig utviklingsland, er Karibias nest største stat etter Cuba.

Den Dominikanske Republikk betyr »søndag», etter at Kristoffer Columbus’ bror Bartolommeo grunnla kolonien Santo Domingo på en søndag i 1496.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *