Bev fikk hjelp med tekniske hjelpemidler for hørselshemmede
Bev gleder seg over å kunne høre barnebarna og yte godt på jobben
01/09/2020
Marvel-høreapparater fra Phonak
Hvorfor vi må endre samtalen om høreapparater
18/09/2020

Tips til hørselshemmede for å overkomme utfordringer med munnbind

Hørselshemmet og bruk av munnbind

Hørselstap rammer millioner av mennesker i verden hver eneste dag, og fører med seg mange kommunikasjonsutfordringer.

Disse utfordringene har nå blitt enda vanskeligere helt siden Folkehelseinstituttet kom med sine munnbindanbefalinger. Selv om munnbind er nødvendig for å begrense spredningen av COVID-19, har de også ført med seg mange utfordringer for hørselshemmede som forsøker å kommunisere i en ny og maskert verden.

Forfatter Susan Lacke skriver om utfordringene munnbind fører med seg for hørselshemmede i en artikkel hun skrev for NBC, der hun kastet lys på sine egne personlige opplevelser.

«De 466 millioner hørselshemmede i verden som har lært å forholde seg til et samfunn basert på det å kunne høre, fikk plutselig sine vaner og teknikker snudd på hodet,» sier Lacke. «Allmenn tilgjengelighet har blitt mer tilsidesatt enn noensinne, noe som har gjort at mennesker som meg har blitt stengt ute».  

For å forstå hva hun mener med dette, skal vi utforske nærmere hvilke utfordringer hørselshemmede møter med bruk av munnbind.


Utfordringer med munnbind for hørselshemmede


Vår normale måte å kommunisere på har blitt usynlig.

To store utfordringer som har oppstått ved bruk av munnbind er:

1. Vi kan ikke lenger lese andre på leppene.

2. Vi kan ikke lenger se hverandres ansiktsuttrykk.

Dette er to faktorer som mange hørselshemmede er avhengig av i daglig kommunikasjon. Når andres ansikt ikke lenger er synlig, forsterker det bare utfordringene vi allerede har med å plukke opp tale når vi ikke lenger kan tyde hva de sier eller lese av ansiktsuttrykk.

Ikke alle kan eller vil tilpasse seg behovene vi har
Til tross for at det har blitt laget transparente munnbind med hørselshemmede i tankene, så blir dessverre ikke slike munnbind allment brukt. Og særlig ikke av andre normalt hørende personer som forsøker å kommunisere med oss.

 

Transparent munnbind for hørselshemmede

ClearMask™ er et eksempel på et transparent munnbind utviklet for hørselshemmede

Årsaken er ikke bare at transparente masker er mer sjeldne, men også fordi mennesker uten hørselsutfordringer ikke forstår fordelen med slike masker. Kanskje tenker de at transparente masker kun er utviklet til bruk for hørselshemmede, selv om det egentlig er motsatt: Transparente masker er utviklet for at folk som er normalt hørende kan kommunisere med hørselshemmede.

Mange med hørselstap kan enten ikke høre, eller ikke høre klart, på avstand
Det finnes mange situasjoner hvor det er vanskelig for oss hørselshemmede å oppfatte hva som blir sagt, eller at man i det hele tatt blir snakket til. For eksempel, om en person i en butikksituasjon har på munnbind, står to meter unna deg og stiller deg et spørsmål, kan det være svært vanskelig å høre godt.

Om vi likevel oppfatter at vi blir snakket til, vil det fremdeles i slike situasjoner være vanskelig for oss å tolke det som blir sagt, da munnbindet dekker til store deler av ansiktet og munnen og demper stemmen. Munnbindet kan også forvrenge lyder og uttalelser slik at talen blir uklar. For å sette det i perspektiv: tildekning + avstand = feiltolkninger. Selv om både munnbind og avstand er nødvendig nå, viser dette hvor lett det er for en med et hørselstap å gå glipp av at noen snakker til dem eller misforstå hva som blir sagt.

 

Høre på avstand og gjennom plexiglass

Det er ikke enkelt for hørselshemmede å høre i en butikksituasjon med plexiglass og avstand til den som snakker. I denne situasjonen bruker den hørselshemmede hjelpemiddelet Roger Pen for å kunne høre godt.

Bakgrunnsstøy kan hemme direkte kommunikasjon
For mange med et hørselstap kan også bakgrunnsstøy utgjøre en stor utfordring, da det kan være vanskelig å fokusere på lyder foran deg når bakgrunnslyder drukner ut lydene du ønsker å fokusere på.

 

Nyttige hjelpemidler for å høre godt i støy og på avstand:
Om du opplever at det å kommunisere over avstand er vanskelig for deg, kan Roger-mikrofoner være til hjelp. Roger er hørselshjelpemidler spesielt utviklet for å gi hørselshemmede muligheten til å høre i støy og på avstand, og kan være nyttig for å overkomme våre nye utfordringer med uklar tale forårsaket av munnbind og to meters avstand.

 

 • Roger On kan legges på en bordflate, henges rundt halsen/festes til klær til en samtalepartner eller en foreleser som står langt unna, og brukes som en “intervjumikrofon”. Den fungerer automatisk og i gruppesamtaler sender den alltid stemmen til personen som har ordet direkte til høreapparatene. Den er enkel å ha med seg, men som alle andre gjenstander kan den tiltrekke seg bakterier – så husk derfor å tørke den av etterpå med et rengjøringsmiddel som mikrofonen tåler (les våre rengjøringstips for Roger-mikrofoner utviklet for Covid-19).

  Roger On

  Roger On

 

 • Roger Table Mic II er en bordmikrofon du kan benytte i stasjonære situasjoner, som f.eks. på restaurant, i møte på jobb eller hjemme rundt middagsbordet. Sett ut én eller flere bordmikrofoner på et bord eller en annen overflate, og de vil automatisk plukke opp tale fra den retningen talen er tydeligst og sende stemmene direkte til dine høreapparater. Slik vil du kunne høre godt til tross for avstand og mange mennesker som snakker, uten å måtte gå nær andre.
  Bordmikrofonen Roger Table Mic II

  Roger Table Mic II.

   

Råd til normalt hørende og hørselshemmede som gjør kommunikasjon enklere til tross for smittevernstiltak

Det er flere andre faktorer som spiller en viktig rolle i utfordringene hørselshemmede opplever med munnbind. Likevel er det heldigvis enkle råd som normalt hørende og hørselshemmede kan benytte seg av som kan gjør det lettere å håndtere utfordringene som har oppstått grunnet munnbind og avstand.

 

Tips for normalt hørende i samfunnet som kommuniserer med munnbind:

 • Bruk visuelle tegn for å signalisere hva du mener og fange andres oppmerksomhet, særlig om det virker som de ikke hørte deg. Mange med hørselsvansker er avhengig av visuelle tegn for å kunne kommunisere godt med andre. Et lite vink kan hjelpe den andre personen å oppfatte at du forsøker å snakke til dem.
 • Snakk høyt nok slik at den andre personen kan høre deg. Hvis du sliter med å høre selv der du befinner deg, har mest sannsynlig en person med hørselstap vanskeligheter med å høre der også. Du trenger ikke å rope, men snakk gjerne litt høyere enn du pleier.
 • Bruk håndbevegelser om mulig. Ta utgangspunkt i hvilken kontekst og hvilket miljø dere er i – kanskje kommunikasjonen vil flyte lettere om du tydeliggjør hva du sier med kroppsspråket ditt. Du trenger ikke å være flytende i tegnspråk eller lære et helt nytt språk for å kommunisere med eller hjelpe en som er hørselshemmet. Enkle tegn og kroppsspråk er ofte selvforklarende og kan være nyttig å ta i bruk.
 • Skriv ned det du skal si – om du kan. Hvis du er i en situasjon hvor du kan skrive ned hva du sier enten på papir eller på en telefon, så kan det være nyttig og mindre frustrerende for både deg selv og en hørselshemmet person, og slik kan dere også unngå misforståelser.
  Det kan hjelpe at viktige beskjeder blir skrevet ned på papir

  For hørselshemmede, kan det hjelpe at viktige beskjeder blir kommunisert i skriftlig format.

   

 • Spør personen direkte hva som kan hjelpe dem. Om du kjenner en som er hørselshemmet, så kan du gjerne spørre om de fortrekker å kommunisere på en viss måte, eller om det er noe du kan gjøre som kan hjelpe dem kommunisere mer effektivt. Forskjellige personer kan ha ulike preferanser ut i fra hva de er vant til eller type hørselstap, og vil nok sette stor pris på at du spør.
 • Vær tålmodig. Det kan være vanskelig å umiddelbart skjønne at noen ikke har hørt deg og det kan være lett å bli frustrert når noen ikke forstår hva du sier, men forsøk å være tålmodig. Ikke ta det personlig. Vi ignorer deg ikke. Vi bare hørte deg ikke ordentlig. Derfor kan vi fra tid til annen komme med rare svar som ikke stemmer med det du sa. Forsøk å sammenlikne situasjonen med når en normalt hørende misforstår ansiktsuttrykk eller kroppsspråk, og slik mistolker en situasjon. Vi kan alle misforstå eller gå glipp av ord her og der, og det kan selvfølgelig være utfordrende både for de som snakker og de som lytter, men med litt tålmodighet og forståelse går det bra.


Tips for hørselshemmede som kommuniserer med munnbind:

 • Ikke vær redd for å si ifra. Det er ikke galt å si ifra til andre at du har et hørselstap. Når andre kjenner til din situasjon vil de lettere forstå hvorfor du ikke alltid hører eller forstår hva de sier. Be dem gjerne å gjenta hva de sa, eller tydeliggjøre hva de mener.
 • Fortell folk rundt deg hva du har behov for. Uavhengig om du er på jobb eller hjemme, bør du fortelle andre rundt deg hva du har behov for, eller hva som kan hjelpe deg forstå dem bedre eller kommunisere mer effektivt med deg. Kanskje du heller foretrekker å motta viktige beskjeder via e-post eller skriftlig, i stedet for at det blir sagt over telefon eller ansikt-til-ansikt? Sørg for at du forteller andre hvilken kommunikasjonsmetode du foretrekker, slik at de vet hvordan du best får med deg hva som blir sagt. 
 • Bruk et munnbind som signaliserer til andre at du er hørselshemmet. Det er selvfølgelig opp til deg om du er komfortabel med det, men for noen kan det være nyttig å bruke et slikt munnbind. Det vil gjøre andre rundt deg klar over at du ikke alltid kan høre dem.
 • Bruk håndsignaler for å vise at du ikke hører. Om noen forsøker å kommunisere med deg og du ikke kan høre eller forstå dem tydelig, signalisér med hendene dine mot øret for å fortelle andre at du ikke hører. De fleste vil lett plukke opp slike tegn og forstå hva du mener. 
 • Og husk: Vær tålmodig med deg selv. At det er frustrerende å måtte håndtere utfordringer som plutselig har blitt større enn de allerede var, er det ingen tvil om. Mange kan nok føle at de mister tålmodigheten og de har fått kortere lunte enn vanlig: Jeg har selv vært i den situasjonen mange ganger. Til tider har jeg klandret meg selv når jeg svarer noe som er langt fra det en person sa til meg, eller når jeg har ignorert noen rett og slett fordi jeg ikke hørte dem eller forsto at de snakket til meg. Men husk: Det er ikke hvem du egentlig er.

  Som nevnt tidligere, kan også de som ikke har et hørselstap oppleve at de ikke alltid oppfatter klart hva andre sier, men det er selvfølgelig vanskeligere for oss med et hørselstap. Men unngå å være for hard mot deg selv, det er helt greit å ikke høre! Det er også greit å misforstå. Vi er jo bare mennesker.

 

Ta disse ordene med deg videre:

Vi er alle sammen om dette. I denne rare tiden fylt med usikkerhet og frustrasjon kan vi støtte hverandre gjennom å vise hverandre tålmodighet, empati og forståelse.

Om du hører normalt og føler det er lite du kan gjøre, så vit at det alltid er noe du kan gjøre som kan hjelpe. Selv om du kanskje ikke kan snakke vårt språk, så er vennlighet og toleranse et språk vi alle kan forstå. Dessuten vil det at du viser at du bryr deg, bety enormt mye for oss. Små ting – som forslagene nevnt i denne teksten – vil utgjøre en stor forskjell.

Om du selv er hørselshemmet, må du vite at du ikke er alene. Sammen kan vi hjelpe hverandre takle de utfordringene som har blitt forsterket av pandemien – til tross for at vi må bruke munnbind og holde to meters avstand.

Phonak-høreapparater formet som et hjerte


Tekst: Danielle Guth.

 


 

Har du spørsmål til oss i Phonak?

Ta kontakt med oss i Phonak ved hjelp av skjemaet under og fortell oss om din situasjon, så gir vi deg gratis veiledning.


God lesning!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *