Border Collie face
Hunder kan også bruke høreapparater!
12/05/2022
Portrettbilde av Luke Christian
Hørselshemmet, åpen og stolt!
01/06/2022

Roger On er den perfekte løsninger for livet etter studiene

Madeline Brinkmann har nylig fullført studiene. Hun forteller hvordan Phonak Roger On-mikrofonen er den perfekte løsningen for livet hennes etter universitetet.  

 

Bruk av mikrofon i skolen

Overgangen til voksenlivet byr på mange utfordringer, og noen av dem er helt unike for personer med hørselstap. For meg er det spesielt utfordrende å fortelle andre om hørselstapet mitt, og komme over tilhørende barrierer. 

Strukturen på skolen og universitetet kan være konform og stiv, likevel ga det meg en viss trygghet. Jeg visste nøyaktig hvordan jeg skulle navigere i klasserommet, og få hjelp fra medstudenter, lærere og professorer slik at jeg kunne høre dem bedre.

Min løsning var å bruke en mikrofon som førte lyden direkte fra den som snakket til ørene mine. Alle hadde en felles forståelse av hva de skulle gjøre; for eksempel at læreren eller professoren bar mikrofonen rundt halsen. De visste også hvordan de skulle skru den eller av hvis det skulle være behov for det. Under en klassediskusjon eller debatt, ble mikrofonen sendt rundt til de som hadde ordet. I begynnelsen av skoleåret var det første avduking og forklaring på hvordan man bruker høreapparater. Fra det tidspunktet var jeg omgitt av de samme menneskene ut året eller semesteret. Jeg trengte ikke å fortelle om hørselstapet mitt gjentatte ganger. Alle rundt meg hadde allerede forstått det. Kanskje var det en og annen påminnelse om å vente til mikrofonen var i nærheten av den som snakket, eller at læreren måtte skru mikrofonen på igjen. 

 

 

Overgangen til voksenlivet

Etter universitetet endret denne dynamikken seg. En del av overgangen til voksenlivet, er overgangen bort fra skolens trygghet og struktur. Avhengig av situasjon, er det ingen garanti for at jeg skal kunne høre hvem som snakker, om de ikke kjenner meg fra før. Min tidligere løsning med å plassere en mikrofon foran foreleseren, er upraktisk i verdenen utenfor skolen. Det jeg trenger å høre er ikke lenger en forelesning fra én person. Det er mer sannsynlig at det er en samtale mellom flere personer. I dette scenarioet venter ingen tålmodig på at de skal få ordet. Samtalen flyter mest sannsynlig naturlig frem og tilbake. Disse situasjonene skjer heller ikke alltid på samme sted, eller med de samme personene. De kan oppstå i restauranter, hjem, kontorer, ganger og mange flere steder. I tillegg kan det komme nye deltakere som blir med i samtalen midlertidig.

Noe av det som hjelper meg å høre samtaler bedre uten å bli utmattet, er å bruke en mikrofon og få den som snakker til å snakke inn i den. Dette fungerer for det meste ikke, med mindre personen som prater lener seg mot mikrofonen eller har den på seg. For å gjøre dette må jeg forklare hørselstapet mitt og be om deres deltakelse. Å fortelle om hørselstapet mitt gjentatte ganger er utmattende, spesielt når jeg vet at jeg ikke kommer til å møte vedkommende igjen. Derfor trengte jeg en ny løsning som kunne fungere i forskjellige situasjoner, også med helt nye mennesker.

 

“Jeg trengte en ny løsning som kunne fungere i forskjellige situasjoner, også med nye mennesker.”

 

Roger On

Roger On

Roger On er den perfekte løsningen

Da kom Roger On inn i bildet. Denne mikrofonen er perfekt for fleksibiliteten jeg behøver i denne overgangsfasen. Går jeg på forelesninger kan jeg bruke den som jeg har gjort tidligere. Hvis jeg er i sosiale omgivelser, er det flott å kunne fange opp stemmen til alle deltakerne i samtalen. Jeg trenger heller ikke å opplyse om hørselstapet mitt i disse gruppesituasjonene. Under en samtale kan jeg peke mikrofonen diskret mot den som prater, eller legge den på bordet. Dette gjør at den naturlige flyten i en samtale forblir uforstyrret, på en måte som lar meg delta. Denne typen samtaler hadde vært noe jeg styrte unna tidligere, slik at samtalen kunne beholde sin naturlige flyt.

Det jeg virkelig elsker, er at jeg kan koble Roger On til telefonen min. Jeg kan dempe eller endre retningen til høyttalerne, uten å tukle med den på bordet imens alle ser på. Jeg kan være mer diskret om hørselstapet mitt, på en måte som ikke ofrer min deltakelse i samtalen. Dette gir meg også styrken til å ta det opp når jeg vil.

Skolestrukturen var flott med tanke på å planlegge fremover, og for å finne en effektiv, men samtidig statisk løsning. Nå er jeg derimot i en fase i livet hvor jeg går fra undervisningssaler til kontoret, og fra kantine til restauranter. Nå som pandemien går mot slutten, går jeg også bort fra Zoom (med teksten og muligheten til å koble til mikrofonen min) til å være i folks hjem og stuer. Jeg trengte en løsning som var fleksibel, og i stand til å holde følge med de endringene som skjer i livet mitt akkurat nå. Roger On var den løsningen.

 

 

Vil du lese mer om Roger On-mikrofoner?  Roger – tilbehør til høreapparater

 

Tekst: Madeline Brinkmann

Oversatt og skrevet om av Phonak Norge

 

Interessert i flere historier om hørsel?

 


 

Har du spørsmål til oss i Phonak?

Phonak er verdens ledende produsent av høreapparater og hørselsteknisk utstyr. Vi utvikler hjelpemidler primært for personer med nedsatt hørsel, men også for situasjoner der også normalthørende kan ha nytte av forsterket lyd.

Ta kontakt med oss ved hjelp av skjemaet under og fortell oss om din situasjon, så hjelper vi deg på vei!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *