Opplever du stigma knyttet til det å ha nedsatt hørsel? - Hearing Like Me Norge
Hvordan tilrettelegge nettundervisning for skolebarn med hørselshemming?
20/03/2020
Linda Nyquist balanserer hørselstap og jobb
Slik får Linda mer overskudd i hverdagen
27/03/2020

Opplever du stigma knyttet til det å ha nedsatt hørsel?

For mange er det et stigma rundt hørselstap

Det kan for noen være vanskelig å ta innover seg at man hører dårlig. Vi som jobber med hørsel ser gjerne på det å bruke høreapparater og hørselshjelpemidler når man hører dårlig, som like naturlig som å bruke briller hvis man ser dårlig, men også vi må innse at ikke alle er av samme oppfatning – enda.

 

Det finnes ulike stigma knyttet til det å ha nedsatt hørsel, og de skal vi ta på alvor. Hva konkret disse stigmaene bunner i kan være vanskelig å definere og varierer i stor grad fra person til person. De kan være basert på egne erfaringer, opplevelser eller holdninger hos en selv eller omgivelsene. Avhengig av alder og livssituasjon vil stigmaene også kunne variere ut fra hvilken livsfase du er i. Til tross for variasjonene, er det likevel én tilbakemelding som ofte går igjen:

 

Jeg ønsker ikke at hørselstapet skal definere meg som person.


Kvier du deg for å bruke høreapparater?

Noen brukere vi har snakket med kan fortelle at de var redde for at menneskene rundt dem skulle se på, eller behandle dem annerledes fordi de brukte et «hjelpemiddel». Andre forteller at det å få konstatert nedsatt hørsel føltes som et aldringstegn som ikke passet inn i deres livsfase eller med deres selvoppfattelse. Faktisk blir 14,5 % av Norges befolkning påvirket av hørselstap i hverdagen på en slik måte at de tyr til sosial isolasjon eller slutter med skolegang og jobb. I tillegg ønsker er det noen som ikke ønsker å være en person andre må ta hensyn til eller tilrettelegge for på jobb eller i sosiale sammenhenger.

 

Vi kan berolige med at mange mennesker vi har pratet med i ulike aldre og livssituasjoner, som bruker både høreapparater og hørselshjelpemidler, forteller at de skulle ønske at de tok tak i hørselsutfordringene sine tidligere  – for det viste seg at disse stigmaene ikke lå hos andre, men hos dem selv. Les mer om hvordan Geir tok kontroll over sitt hørselstap.

 

Optimale hørselsløsninger bidrar til en mer smidig hverdag, både for deg selv og for omgivelsene dine. For mange i omgangskretsen din betyr det at de endelig kan få tilbake den gode kommunikasjonen med sin partner, venn eller kollega. Folk som kjenner deg må antakeligvis ta mindre hensyn enn før; de kan snakke i normalt stemmeleie, de kan ringe deg på telefonen, og arrangere sosiale sammenkomster og møter uten å ta hensyn til at du ikke får med deg det som blir sagt. Rett utstyr kan gjøre deg mer til stede sosialt og i samtalen både på jobb og i hverdagen.


Legger høreapparatene i skuffen

Det finnes likevel ingen garanti for at ingen vil komme med en ufølsom kommentar. Vi hører om personer som har fått tildelt høreapparater, men som legger dem i skuffen fordi de ikke ønsker å bruke dem. Da har de tatt de første stegene, men det er fortsatt noe som stopper de fra å ta dem i bruk.


Hvordan takle negative kommentarer om de skulle komme?

Selv om vi tror og håper at det er svært få som slenger rundt seg med negative kommentarer, forstår vi at dette er noe mange bekymrer seg for. Da er det er enkelt å si at man bare skal heve seg over slike utspill, men i praksis kan det være vanskelig. Noen forteller at det hjelper å ha litt humor og selvironi på egen situasjon, eller ignorere kommentaren slik at vedkommende ikke får noen reaksjon. Dersom man bekymrer seg mye for negative kommentarer, kan det på forhånd være lurt å snakke med noen i samme situasjon, for eksempel på diverse forum for personer med nedsatt hørsel på nettet, eller snakke med en likeperson gjennom HLF (Hørselshemmedes Landsforbund).

 

Hvorfor er det lurt å ta tak i hørselsutfordringene så tidlig som mulig?

 

Forskning viser at det i gjennomsnitt tar 7-10 år fra en person får nedsatt hørsel til vedkommende går til anskaffelse av høreapparater.

 

I denne perioden kan man risikere at livskvaliteten gradvis svekkes. Det å gå med et ubehandlet hørselstap over tid kan være svært krevende sosialt, mentalt og fysisk. Mange unngår situasjoner med andre mennesker, slik som møter med mange deltakere, telefonsamtaler, selskaper med familie og venner eller lignende. Andre bruker så mye energi på å anstrenge seg for å høre, at de får vondt i nakke, skuldre eller rett og slett blir utmattet. Risikoen for å bli sykemeldt øker. Over tid vil disse faktorene sammen kunne føre til at man gradvis blir mer isolert fra omgivelsene sine. Forskning viser også at ubehandlet hørselstap øker risikoen for å utvikle demens.

 

Dette er alle gode argumenter for å gi høreapparatene og hørselshjelpemidlene en sjanse, men de vil ikke ha noen effekt dersom den enkelte ikke er motivert til å tre ut av komfortsonen og ta det første steget.

 

I de fleste tilfeller avkrefter bruk av høreapparater og hørselshjelpemidler bekymringene man har i forkant. Hørselsprodukter kommer i ulike fasonger, størrelser og design. Høreapparatene kan være nesten usynlige eller dekoreres til fargerike smykker – eller noe midt imellom. Valg av funksjoner og ytelse tilpasses i stor grad etter hver enkelt brukers hørselstap, preferanser, livssituasjon og interesser. Uavhengig av alder, finnes det derfor høreapparater og hørselsprodukter som passer for nettopp deg.


Smart teknologi gir en lettere hverdag

Vi tør å påstå at for de som trenger det vil hørselsprodukter bidra til at hverdagen blir lettere; en slipper å anstrenge seg for å henge med i samtaler, en får mer overskudd, og det blir lettere å delta og bidra i situasjoner med andre mennesker, på jobb, på skolen og privat.

 

Det kan være verdt å nevne at høreapparatene og hørselshjelpemidlene som finnes i dag ikke bare forsterker akustiske lyder, men de tilbyr også en rekke smarte funksjoner:

  • Streaming av musikk, lyd fra TV og datamaskiner direkte til ørene
  • Hands-free telefonsamtaler
  • Du kan koble deg til online-møter, via f.eks Skype
  • Kontroller for høreapparatene på smarttelefonen

… og mye mer!

 

Lær mer om hørselstap her, og hvordan du kan få tak i høreapparater og hørselstekniske hjelpemidler.

 

Vår sterke anbefaling er å ikke la hørselstapet begrense deg og hverdagen din. Gi høreapparatene en sjanse, og skulle du angre kan du alltids legge dem i skuffen – men vi tror ikke du kommer til å ha lyst til det.

 

Still oss gjerne et spørsmål under:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *