Hørselshemmet og bruk av munnbind
Tips til hørselshemmede for å overkomme utfordringer med munnbind
10/09/2020
Ingrid Åkerström
Med en hørselsnedsettelse er det viktig å lytte innover
06/11/2020

Hvorfor vi må endre samtalen om høreapparater

Marvel-høreapparater fra Phonak

Det kan være lett å tenke at et høreapparat er noe vi kun bruker fordi vi hører dårlig og ønsker å høre bedre. Men visste du at det å ha god hørsel også er viktig for hvordan vi har det generelt?

Ny forskning tyder på at personer med nedsatt hørsel som bruker høreapparat, fungerer bedre sosialt, får bedre hukommelse og balanse1. I motsetning, vil mennesker med ubehandlet hørselstap ha større sjanse for å oppleve større ensomhet, streve med å huske og fokusere, og være mer utsatt for ubalanse og fall.

 

Vi må endre samtalen rundt høreapparater

Hørselstap er svært vanlig, men konsekvensene det fører meg seg undervurderes ofte, slik at hørselstapet i stor grad forblir underbehandlet. Det er på tide å endre samtalen fra å “trenge et høreapparat fordi du ikke hører godt” til en samtale om hva god hørsel og hørselsrehabilitering virkelig kan bety for en person.

Når vi fokuserer på et høreapparat som kun et hjelpemiddel for en funksjonsnedsettelse, undervurderer vi effekten og livskvaliteten vi faktisk får av å bruke dem.

 

For et høreapparat gir oss så mye mer: God hørsel gir oss en følelse av tilhørighet og trygghet, og danner grunnlaget for at vi skal kunne leve et sunt og godt liv.


La oss se nærmere på hvordan:

 

Høreapparatets tre ukjente helsefordeler

Et forskningsstudium utført av Sonova Group avslører at et høreapparat, ved siden av å gjøre det enklere for oss å høre, også påvirker livene våre på tre viktige områder:

1. Sosial-emosjonelt:
Et høreapparat hjelper oss til å bli mer sosialt aktive og reduserer ensomhet.

2. Kognitivt: Et høreapparat hjelper oss til å huske og fokusere bedre.

3. Fysisk:
Et høreapparat hjelper oss til å bli mer bevisst på omgivelsene våre, og reduserer risikoen for å falle.

 

Hvordan kan et høreapparat gi slike helsefordeler? La oss ta en kikk på forskernes argumenter.
 

1. Vi blir mer sosialt aktive og mindre ensomme med et høreapparat (sosial-emosjonelt)

Mennesker er sosiale skapninger. Vi verdsetter kontakt med andre mennesker. Stadig mer dokumentasjon beviser at vi er avhengig av sosial kontakt for å holde både hjernen og kroppen frisk.

Når du bruker et høreapparat, blir det lettere for deg å kommunisere og bygge flere og sterkere relasjoner til andre mennesker. Det at du kan delta i samtaler gjør deg mer trygg, og mer aktiv i sosiale situasjoner. Bedre hørsel styrker altså det vi kaller sosial-emosjonelle faktorer i livene våre.

Dessverre er det vanlig at mennesker med en hørselsnedsettelse trekker seg unna situasjoner hvor mange mennesker er samlet for å unngå å føle seg utenfor når de ikke kan følge med i samtaler. Resultatet blir at mange med hørselstap søker mindre kontakt med andre mennesker,  minsker sitt nettverk, føler de har dårlige relasjoner med andre mennesker, som igjen leder til større risiko for å kjenne seg ensom.

Les mer: Har dårlig hørsel blitt en hindring en av dine nærmeste?

Person med hørselstap snakker med venn

Med et høreapparat blir det enklere å søke kontakt med andre mennesker.


Ved å behandle et hørselstap med riktig hørselsteknologi, ønsker vi å redusere helseproblemer. For det å bli mer sosial er knyttet til positive helseeffekter, slik som:

 • Lengre forventet levetid
 • Bedre fysisk og psykisk helse
 • Større selvtillit i sosiale grupper
 • Gode og betydningsfulle relasjoner med andre mennesker

 

Sosial-emosjonell effekt av høreapparater

Uten høreapparat:

  • Frakoblet
  • Fjern
  • Emosjonell
  • Frustrert
  • Ensom
  • Trist/deprimert
  • Holder seg hjemme

Med høreapparat:

  • Lengre forventet levetid
  • Mer positiv
  • Bedre fysisk og psykisk helse
  • Større selvtillit
  • Betydningsfulle sosiale relasjoner 


2. Vi får bedre hukommelse og fokus med et høreapparat
(kognitivt)

Det å ha en skarp hjerne og gå gjennom en sunn aldringsprosess, er noe både vi som enkeltpersoner og samfunnet er opptatt av.

Med et ubehandlet hørselstap, er det vanlig å bruke altfor mye av sin hjernekapasitet på kun det å fange opp flest mye lyder. Det å anstrenge seg for å i det hele tatt kunne høre, stjeler fokus fra samtalen og hva som skjer rundt deg, og gjør deg raskere trett, utbrent, og kan resultere i at du knytter færre, betydningsfulle sosiale relasjoner.

Heldigvis vil man gjennom å behandle hørselstap, for eksempel ved å forsterke hørselen gjennom høreapparater, redusere og forsinke slike negative kognitive faktorer

Årsaken til hvorfor et hørselstap kan utløse kognitive problemer er ikke entydig påvist i forskningen. Hypoteser antyder at når for mye hjernekapasitet brukes til å i det hele tatt høre, eller det er lange perioder uten hjernestimulering i form av lyd, blir det vanskeligere å utføre andre oppgaver, holde konsentrasjonen, og være til stede.

Mann med hørselstap konsentrerer seg med sjakk

Et høreapparat hjelper deg å fokusere og konsentrere deg dypt.

 

Når lyder gjøres mer hørbare ved hjelp av f.eks. et høreapparat, krever det mindre lytteanstrengelse av hjernen, og frigjør kognitive ressurser til å:

 • Prestere på jobb og andre oppgaver
 • Fokusere dypt i samtaler
 • Få større arbeidskapasitet


I tillegg vil man oppleve å få mer energi og føle seg mindre sliten.

Vi i Phonak anbefaler alle med et hørselstap å få tilpasset et høreapparat så tidlig som mulig, etter at hørselstapet er oppdaget, for å redusere og forsinke kognitiv nedgang.

 

Kognitiv effekt av høreapparater

Uten høreapparat:

  • Unnvikende
  • Forvirret
  • Utslitt
  • Glemsk
  • Gir opp aktiviteter
  • Hodepine
  • Irritert
  • Jobber hardt

Med høreapparat:

  • Økt prestasjon
  • Fokusere dypt
  • Større arbeidskapasitet
  • Mer overskudd

 

3. Vi får større bevissthet på omgivelser og bedre balanse (fysisk)

Sansene, derav også hørselen, spiller en viktig rolle i hvordan vi oppfatter omgivelsene våre, og gir oss kontinuerlig informasjon om hva som skjer rundt oss. Vår oppfattelse av miljøet vi er i, som f.eks. hvor ulike elementer befinner seg og hvor eventuelle farer lurer, hjelper oss holde oss trygge og unna skader.

Et hørselstap kan gjøre dette mer utfordrende, siden sansetapet introduserer vanskeligheter med å skille og lokalisere lydkilder og også oppdage svake lyder, slik som skrittene til noen som nærmer seg, eller plaskelydene fra et vått og glatt gulv – lyder forbundet med skaderisiko for personer med god hørsel.

Ektepar med hørselstap sykler

Et høreapparat styrker dine motoriske ferdigheter og gir deg en bedre balanse.


Svekket hørsel kan tukle til vår fysiske forståelse og skape truende situasjoner for en person med hørselstap, og særlig eldre med hørselstap får større risiko for å falle. Dette skjer fordi økt lytteanstrengelse påvirker vår posturale kontroll, som er en kompleks motorisk ferdighet som gjør det mulig for oss å oppnå, opprettholde og gjenopprette vår balanse.

 

Et høreapparat hjelper oss fysisk ved å:

 • Redusere risiko for å falle
 • Redusere risiko for å skade oss
 • Opprettholde vår fysiske balanse
 • Gjør oss oppmerksom på farer.

 

Fysisk effekt av høreapparat

Uten høreapparat:

  • Utseende/kosmetikk
  • Overrumplet
  • Nervøs
  • Redd
  • Overrasket
  • Uvitende
  • Sårbar

Med høreapparat:

  • Færre skader og fall
  • Mer bevisst og til stede
  • Årvåken og oppmerksom
  • Tryggere


Konklusjon

Stadig mer dokumentasjon viser at det å behandle et hørselstap, reduserer risikoen for større helseproblemer, og gjør oss i stand til å leve både et lengre og sunnere liv.

Ved å snakke om høreapparater som nødvendig for at vi skal leve et sunt og godt liv, ønsker vi å bryte stigma og argumenter mot bruk av høreapparater.

Audiografer spiller en nøkkelrolle her og er i en unik posisjon for å endre samtalen ved å sette hørselstap i en bredere sammenheng med sunn livsstil, og snakke om hvordan hørselstap og kommunikasjonsutfordringer kan påvirke oss både sosialt, kognitivt og fysisk.

For å oppsummere: Høreapparater øker vår følelse av sikkerhet og trygghet, gir oss en sterkere tilhørighet til folk og omgivelser rundt oss, og danner grunnlaget for at vi skal kunne opprettholde en aktiv og sunn livsstil.


Når vi hører godt, så har vi det godt. Både sosialt, kognitivt og fysisk.

 

Tekst: Phonak Norge

 

 

 

Fotnoter:
1Vercammen C., Ferguson M., Kramer S.E., et al. (2020). Well-Hearing is Well-Being. Hearing Review, 27(3):18-22. Les norsk oversettelse her.

 


 

Har du et spørsmål til oss i Phonak?

Phonak er verdens ledende produsent av høreapparater og hørselsteknisk utstyr. Vi utvikler hjelpemidler primært for personer med nedsatt hørsel, men også for situasjoner der også normalt hørende kan ha nytte av forsterket lyd.

Ta kontakt med oss ved hjelp av skjemaet under og fortell oss om din situasjon, så hjelper vi deg på vei.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *