Med hundene kan Marianne erobre verden
19/04/2021
Skru av autoplay for Phonak Paradise høreapparater
Streaming i Phonak Paradise stopper – hvorfor?
12/05/2021

Hørselshjelpemidler gjør at jeg fungerer som lærer med hørselstap

Ulrika Magnusson

– Tidligere opplevde jeg mye frustrasjon både på og utenfor jobb. Frustrasjonen bygde på at jeg ville delta, men jeg hørte ikke alt som ble sagt og det hindret meg fra å være en del av det som hendte.

I dag føler jeg meg mye bedre og kjenner meg mye roligere. All den energien som tidligere ble brukt på frustrasjon, kan jeg nå bruke på andre ting. Nå har jeg energi til mye mer.
 Ulrika Magnusson er spesialpedagog på Granbergsskolan i Bollnäs i Sverige. Hun forteller om hvordan livet hennes forandret seg siden hun fikk hørselshjelpemidlene som hun bruker i dag. Med en medfødt hørselsnedsettelse – hovedsakelig på høyre øre – hjelper Roger Select og Roger Table Mic II henne til å fungere mye bedre både på jobb og privat. 
 
Det var da Ulrika kom i kontakt med en audiograf med fagkunnskap innen arbeidshjelpemidler at hun først ble introdusert for hørselsproduktene. I dag bruker Ulrika Roger Select og Roger Table Mic II både i klasserommet og i konferanser, der foredragsholderen bærer en mikrofon rundt halsen som forsterker stemmen. 


Hverdagen er så mye enklere i dag

– Når jeg er i klasserommet sørger jeg for å plassere barna slik at jeg alltid har dem foran meg. Om elevene sitter i ulike grupper i klasserommet, setter jeg en bordmikrofon på hvert bord. Da hører jeg tydelig hva som blir sagt uansett hvilken retning lyden kommer fra. I tillegg beveger jeg meg mye i klasserommet og går gjerne fram til den eleven som snakker, sier hun. 
 
Granbergsskolan er en grunnskole, og Ulrika jobber hovedsakelig med elever som har vanskeligheter med å komme i gang med lesing, som oftest er de aller yngste barna.Uten hørselshjelpemidlene hadde jeg ikke klart å utføre jobben min slik jeg vil. I min jobb møter jeg elever som trenger litt ekstra støtte og da behøver jeg å kunne høre alt de forteller for å kunne gi dem den støtten de trenger, forteller hun.
 
Hun opplever at hun i dag har mye mer energi når arbeidsdagen er over. Livet etter jobben med familie og venner fungerer mye bedre  enn tidligere, da hun ofte havnet i sofaen etter endt arbeidsdag.

 

Nysgjerrig på lydsystemer for klasserommet? Les mer her.

 

Min hørselsnedsettelse får barna til å reflektere

Hun sier at hun iblant reflekterer over hørselsnedsettelsen og om den har ført noe godt med seg. Og kanskje har den det, for når hun i jobben som lærer prater med elevene om hvordan man skal være mot hverandre og at alle skal respekteres for den man er, så finnes det et naturlig grunnlag å basere samtalen på. 
 
I og med at jeg har en hørselsnedsettelse så har barna reflektert over at ting som er lett for dem kan være vanskelig for meg og motsatt. Vi snakker mye om å ta hensyn til hverandre og hjelpe til når det trengs. De diskusjonene hadde kanskje ikke vært like selvsagte ellers, sier hun.
 
lærer med elever og roger table mic
 
Ulrika er nøye med at alle som er i klasserommet tar hensyn til hverandre, og hennes hørselsnedsettelse har spilt en stor rolle i å skape den rolige atmosfæren som er til stede i klasserommet i dag.

– Barn snakker gjerne i munnen på hverandre fordi de er så ivrige og har så mye å fortelle. Det fungerer ikke for meg, så nå rekker elevene opp hånden når de vil prate, de venter på tur og de hører på hverandre på en annen måte. Vi gir hver og en den tiden de trenger til å gjøre stemmen sin hørt, og slik blir alle lyttet til.  Så alt i alt har hørselsnedsettelsen min faktisk ført noe godt med seg, avslutter hun.

 


Tekst: Anne Svedberg

 

 

Interessert i flere historier om andre høreapparatbrukere?

 


 

Har du spørsmål til oss i Phonak?

Phonak er verdens ledende produsent av høreapparater og hørselsteknisk utstyr. Vi utvikler hjelpemidler primært for personer med nedsatt hørsel, men også for situasjoner der også normalt hørende kan ha nytte av forsterket lyd.

Ta kontakt med oss ved hjelp av skjemaet under og fortell oss om din situasjon, så hjelper vi deg på vei!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *