Eldre kvinne og mann går tur med staver
Hvilken betydning har hørsel for samfunnet vårt?
03/03/2022
Hoerselstap_stigma
Hørselstap og stigma
15/04/2022

Dårlig hørsel er ikke livsfarlig – men ensomhet kan faktisk være det

Senior retired man sitting at home alone while quarantine

Nedsatt hørsel og ensomhet henger i mange tilfeller sammen. Flere som hører dårlig, føler seg også ensomme og sosialt isolerte i hverdagen. Dette blir særlig fremtredende i situasjoner som når man ikke klarer å følge med i en samtale, når man flere ganger må be folk om å gjenta seg selv, når partneren klager over at volumet fra TV’en er altfor høyt, eller når kollegaer ler sammen i lunsjen uten at man selv aner hva de snakker om.

 

Har du opplevd å føle deg ensom pga. hørselen tidligere?  Del gjerne hvordan du taklet det med oss og andre som hører dårlig

 

Potensielle konsekvenser av dårlig hørsel og ensomhet

Ensomhet er ikke en sykdom, men en tilstand som mange mennesker opplever fra tid til annen. Kronisk ensomhet og sosial isolasjon derimot, kan i verste fall resultere i sykdom eller, enn så brutalt det kan høres ut, bli livstruende. Mennesker som over lengre tid føler seg ensomme og sosialt isolerte, har større risiko for å dø tidlig, sammenlignet med mennesker som ikke er ensomme. Det hører med til statistikken at ensomme mennesker også oftere rammes av blant annet demens, stress og depresjon. Dette er dystre fakta, men heldigvis finnes det løsninger:

 

7 råd for å håndtere og redusere ensomhet og sosial isolering som følge av hørselstap

 • Sørg for å ha gode høreapparater, om du ikke allerede har det
 • Om du har,  sørg for at de er stilt inn riktig – det kan være helt avgjørende for at du føler deg trygg på at du får med deg det som blir sagt
 • Vær oppsøkende og søk kunnskap (spør fagpersoner om råd, les om tilleggsprodukter som kan hjelpe, eller snakke med familie og venner om hvordan dere best kan legge til rette for inkluderende samtaler)
 • Fokuser på det du kan gjøre noe med (selv med høreapparater og hjelpemidler, blir ikke hørselen nødvendigvis perfekt – da kan det heller hjelpe å fokusere på hvordan små endringer i hverdagen kan gjøre det lettere å henge med i samtalene)
 • Finn strategier som fungerer for deg, eller be eventuelt andre i liknendende situasjon om råd (det finnes grupper på sosiale medier du kan bli medlem av, eller du kan kontakte en likeperson i  HLF)
 • Fortell omgangskretsen hva de kan gjøre for å hjelpe deg – mange ønsker ikke å være til bry, men husk at du også er til stor hjelp for dem når du kan fortelle hva du trenger 
 • Søk profesjonell hjelp – det kan f.eks være en audiograf eller en psykolog, avhengig av hva du finner mest utfordrende

 

Høreapparater kan hjelpe

Ensomhet er et tabu, og kan for mange være vanskelig å snakke om i dagens samfunn. Det samme kan man si om det å høre dårlig  – til tross for at vi har hatt en rekordstor utvikling av høreapparatteknologi de siste årene. Det er nemlig ikke uvanlig at den som hører dårlig, selv velger å ikke ta i bruk høreapparater og andre hjelpemidler. selv om de kan bidra til å forebygge ensomhet. En av verdens fremste forskere på ensomhet, John Cacioppo, professor på Chicago University, mener at dette er en menneskelig mekanisme for å beskytte eget selvbilde. Samtidig har mange av oss vanskelig med å innrømme at vi er så ensomme, nettopp fordi det er så stigmatisert. Dessverre vil det å ignorere utfordringene som følger med nedsatt hørsel, kunne gjøre det enda vanskeligere å bryte ut av ensomheten.

 

Har du selv, eller kjenner du noen med dårlig hørsel? Få tips til hvordan dere snakker om hørselstapet

 

Her er en sjekkliste for typiske tegn på nedsatt hørsel:

 • Det er vanskelig å forstå høyfrekvente lyder, som barne- og kvinnestemmer
 • Det er vanskelig å høre fuglekvitter, gresshopper eller at stekeovnen piper
 • Du synes ofte at andre mumler og ber dem ofte om å gjenta hva de sa
 • Bakgrunnslyder gjør det vanskelig å høre hva andre sier
 • Du unngår noen, eller flere sosiale situasjoner fordi det er vanskelig å henge med i samtalene
 • Du skrur opp volumet på TV-en og radioen til et nivå de rundt deg synes er for høyt
 • Du har en følelse av at du har to lokk som dekker ørene

 

Kjenner du deg igjen? Sett av 5 minutter til å ta vår online-hørselstest

 

Ha fokus på det du kan endre

Psykolog Lone Abild Gerhardt

Psykolog Lone Abild Gerhardt

Det er ikke alltid lett å oppsøke sosiale situasjoner når man er rammet av ensomhet. Har man i tillegg dårlig hørsel, kan det kjennes enda mer angstfremkallendeogså for flere av dem som allerede benytter seg av høreapparater. Psykolog Lone Abild Gerhardt mener at det er viktig å ha fokus på det man kan påvirke, istedenfor det man ikke kan gjøre noe med. Eksepler hun trekker frem er; å bestemme seg for å leve et godt liv, og å tørre å oppsøke sosiale situasjoner. Hun mener at når man har bestemt seg, så kan man også påvirke hvordan ting kan endres.

Hun sier videre at man må være åpen for nye opplevelser, og prioritere det som skaper glede.

 

 

 

 

Man kan bestemme seg for å gi omgangskretsen tid til å tilpasse seg, og hjelpe dem gjennom å fortelle hva de konkret kan gjøre for deg.

 

Det kan også handle om at man forbereder seg i forkant av utfordrende lyttesituasjoner. Det kan f.eks være at man velger en plassering med god belysning (til munnavlesning), eller at man setter seg ved siden av mennesker som er flinke til å kommunisere. På den måten kan man selv være med på å påvirke de fleste sosiale situasjoner, slik at de blir gode opplevelser. Hun legger også til at det er viktig å huske på at alle mennesker er forskjellige – og oppfatter situasjoner ulikt. Det finnes derfor ingen hemmelig oppskrift på hvordan man skal takle nedsatt hørsel og sosial isolasjon. Det som fungerer for én person, fungerer ikke nødvendigvis for en annen. Det avhenger både av alder og livssituasjon.

 

Du har alltid et valg. Du kan velge å påvirke og endre din egensituasjon. Et generelt forslag er å være åpen og oppsøkende.

 

Tekst: Phonak Sverige

Oversatt og skrevet om av Phonak Norge

 

Interessert i flere historier om hørsel?

 


 

Har du spørsmål til oss i Phonak?

Phonak er verdens ledende produsent av høreapparater og hørselsteknisk utstyr. Vi utvikler hjelpemidler primært for personer med nedsatt hørsel, men også for situasjoner der også normalthørende kan ha nytte av forsterket lyd.

Ta kontakt med oss ved hjelp av skjemaet under og fortell oss om din situasjon, så hjelper vi deg på vei!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *