Høreapparater med Bluetooth gjør hverdagen enklere for Max
24/11/2021
Ungdom på restaurant
7 råd jeg gjerne skulle ha gitt til meg selv som tenåring med hørselstap!
08/12/2021

Dårlig hørsel er ikke livsfarlig – men ensomhet kan være det

Old and young hand

Det å takle dårlig hørsel handler for mange også om å håndtere ensomhet. Flere som hører dårlig føler seg ensomme og sosialt isolerte i hverdagen. Det være seg når man ikke kan følge med i en samtale, når man flere ganger må be folk om å gjenta seg selv, når partneren klager over at volumet fra TV’en er altfor høyt, eller når kollegaene ler sammen i lunsjen uten at man selv aner hva de snakker om.

 

Har du opplevd å føle deg ensom pga. hørselen tidligere?  Del gjerne hvordan du taklet det med oss og andre som hører dårlig

 

Potensielle konsekvenser av dårlig hørsel og ensomhet

Ensomhet er ikke en sykdom, men en tilstand som mange mennesker opplever iblant. Kronisk ensomhet og sosial isolasjon derimot, kan i verste fall resultere i sykdom og til og med bli livstruende. Mennesker som over lengre tid føler seg ensomme og sosialt isolerte, har større risiko for å dø tidlig, sammenlignet med mennesker som ikke er ensomme. Det skal også sies at ensomme mennesker oftere rammes av blant annet demens, stress og depresjon.

 

Råd for å takle ensomhet og sosial isolering

 • Sørg for å ha et bra høreapparat, om du ikke allerede har det
 • Om du har – sørg for at de er stilt inn riktig
 • Vær oppsøkende og søk kunnskap
 • Fokuser på det du kan gjøre noe med
 • Finn strategier som fungerer for deg eller eventuelt be andre om råd
 • Fortell omgangskretsen hva de kan gjøre
 • Søk profesjonell hjelp

 

Høreapparater kan hjelpe

Ensomhet er et tabu, og vanskelig å snakke om for mange i dagens samfunn. Det er også dårlig hørsel, til tross for at vi har hatt en rekordstor utvikling av høreapparatteknologi de siste årene. Det er ikke uvanlig at den som hører dårlig, selv velger bort høreapparater og andre hjelpemidler. Dette til tross for at høreapprater kan hjelpe til med å forebygge ensomhet og sosial isolasjon. En av verdens fremste forskere på ensomhet, John Cacioppo, professor på Chicago University, mener at dette er en menneskelig mekanisme for å beskytte eget selvbilde. Samtidig har vi vanskeligheter med å innrømme at vi er så ensomme, ettersom det er så stigmatisert. Men ved å ignorere utfordringene knyttet til dårlig hørsel, risikerer den som er ensom å gjøre det enda vanskeligere å bryte ut av ensomheten.

 

Har du selv, eller kjenner du noen med dårlig hørsel? Få tips til hvordan dere snakker om hørselstapet

 

Her er en sjekkliste på typiske tegn på nedsatt hørsel:

 • Det er vanskelig å forstå høyfrekvente lyder, som barne- og kvinnestemmer
 • Det er vanskelig å høre fuglekvitter, gresshopper eller at stekeovnen piper
 • Du synes ofte at andre mumler og ber dem om å gjenta hva de sa
 • Bakgrunnslyder gjør det vanskelig å høre hva andre sier
 • Du unngår noen, eller flere sosiale situasjoner fordi det er vanskelig å henge med i samtalene
 • Du skrur opp volumet på TV-en og radioen til et nivå de rundt deg synes er for høyt
 • Du har en følelse av at du har to lokk som dekker ørene

 

Kjenner du deg igjen? Sett av 5 minutter til å ta vår online-hørselstest

 

Ha fokus på det du kan endre

Psykolog Lone Abild Gerhardt

Psykolog Lone Abild Gerhardt

Det er ikke alltid lett å oppsøke sosial kontakt når man er rammet av ensomhet. Har man i tillegg dårlig hørsel, kan det kjennes enda mer angstfremkallende – selv om man allerede benytter seg av høreapparater. Psykolog Lone Abild Gerhardt mener at det er viktig å ha fokus på det man kan påvirke, istedenfor det man ikke kan forandre på. For eksempel å bestemme seg for å leve et godt liv, og prøve å oppsøke sosiale situasjoner. Hun mener at når man har bestemt seg, så kan man også påvirke hvordan ting kan endres.

Hun sier videre at man må være åpen for nye opplevelser, og prioritere det som skaper glede.

 

 

 

 

Man kan bestemme seg for å gi omgangskretsen tid til å tilpasse seg, og hjelpe de gjennom å fortelle hva de konkret kan gjøre for deg.

 

Det kan også handle om at man forbereder seg; at man velger en plassering med god belysning (munnavlesning) eller at man setter seg ved siden av mennesker som er flinke til å kommunisere. På den måten kan man selv være med å påvirke de fleste sosiale situasjoner, slik at de blir en god opplevelse. Hun legger også til at det er viktig å huske at alle mennesker er forskjellige – og oppfatter situasjoner ulikt. Det finnes derfor ingen hemmelig oppskrift på hvordan man skal takle nedsatt hørsel og sosial isolasjon. Det som fungerer for én person, fungerer ikke nødvendigvis for en annen. Det avhenger både av alder og livssituasjon.

 

Du har alltid et valg. Du kan velge å påvirke og endre din situasjon. Et generelt forslag er å være åpen og oppsøkende.

 

Tekst: Phonak Sverige

Oversatt og skrevet om av Phonak Norge

 

Interessert i flere historier om hørsel?

 


 

Har du spørsmål til oss i Phonak?

Phonak er verdens ledende produsent av høreapparater og hørselsteknisk utstyr. Vi utvikler hjelpemidler primært for personer med nedsatt hørsel, men også for situasjoner der også normalthørende kan ha nytte av forsterket lyd.

Ta kontakt med oss ved hjelp av skjemaet under og fortell oss om din situasjon, så hjelper vi deg på vei!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *