Støj – en fjende for personer med APD - Hearing Like Me Denmark
Skolelærer og høretab
October 30, 2019
Vedligeholdelse af høreapparater
October 30, 2019

Støj – en fjende for personer med APD

Når vi skal høre og forstå et talesignal bruger vi ørerne til at opfange lyden og hjernen til at forstå det. Det virker umiddelbart enkelt, men høresansen er yderst kompleks, så signalet skal ikke forstyrres meget, før det går ud over forståeligheden. Eller sagt på anden måde, så er der mange led i ”hørekæden” (fra lyden afsendes til den forstås af modtageren) og kæden er som bekendt ikke stærkere end det svageste led.

De fleste personer med Auditive prosesserings vanskeligheder (APD), har store problemer, når de skal lytte i støjende omgivelser. Noget vi alle kender til, men for personer med APD, kan støjen være fatal. Derfor bør man altid have fokus på at minimere støjen omkring personer med APD i situationer hvor de skal lytte. Tager man udgangspunkt i en skoleelev med APD, bør man f.eks. kigge på de fysiske rammer som eleven skal høre i. Er der støjkilder i klasselokalet, som kan minimeres eller helt fjernes? Hvordan er akustikken? Hvordan er placeringen af eleven i forhold til støjkilder og underviseren? I takt med at støjen dæmpes, forbedres signal/støj-forholdet (SNR) og muligheden for at forstå talesignalet forøges. Det gælder i øvrigt for alle eleverne i klassen…
Når de fysiske rammer er optimeret, men målet stadig ikke er nået, vil et trådløst kommunikationssystem være en oplagt mulighed. Med en mikrofon der opfanger talen fra underviseren og en modtager, der gengiver signalet i øret på eleven, forbedrer man også SNR – markant! Talesignalet (underviserens stemme) forstærkes op til det ønskede niveau. Alt afhængig af afstanden mellem eleven og læreren samt støjniveauet i klassen, vil udstyret kunne ændre SNR fra at være 0 dB eller mindre til over 20 dB!. En så stor forbedring af SNR kan være forskellen imellem intet at forstå til fuldt udbytte af undervisningen.
Og den positive udvikling stopper nødvendigvis ikke her. For hvad sker der når en fraværende og uopmærksom elev ændres til at være deltagende og lyttende? Det er i hvert fald ikke utænkeligt, at det har en positiv indvirkning på støjniveauet i klassen.

Vil du vide mere om APD, så kan du finde meget mere info om diagnosen og behandlingen på internettet f.eks. www.apd.dk. Udredning og diagnosticering foregår på de offentlige høreklinikker. Man kan også tage kontakt til en hørepædagog på PPR eller et høreinstitut. Hos Phonak har vi mange års erfaring med trådløst udstyr til personer med APD og vi hjælper dig også gerne videre til de rigtige fagpersoner.

Udfordringerne for personer med APD er forskellige. En omhyggelig udredning og et individuelt tilrettelagt program er yderst vigtig for at opnå den mest optimale behandling. En indsats for at minimere støjen vil altid være tilrådeligt, men kan ikke stå alene. Lyttetræning, høretaktik og kommunikationsstrategier er andre eksempler på tiltag, som også altid bør være en del af behandlingen af APD.

Tekst: Kent Andersen, Phonak Wireless

(Artikel er tidligere publiceret i Phorum Magazine)