Små ører skal også høre - Hearing Like Me Denmark
Vedligeholdelse af høreapparater
October 30, 2019
Keld Teglgaard, Marvel og Roger
October 30, 2019

Små ører skal også høre

Tætte relationer er altafgørende for at sikre udvikling af et barns sociale, følelsesmæssige og kognitive færdigheder.
Børn oplever verden gennem relationer. Kvaliteten og stabiliteten af disse relationer danner grundlaget for ting som bl.a. selvtillid, velvære, videbegærlighed, en god skolegang og et godt liv efterfølgende.

Undersøgelser viser, at ordudvekslinger og samtaleinteraktioner frem og tilbage mellem barnet og voksne er altafgørende for at skabe de vigtige relationer.

Belønningsinteraktioner tilbyder en helt masse udviklingsmæssige fordele. De stimulerer de neurale forbindelser, udvikler hjernen og understøtter udviklingen af kommunikationsmæssige og sociale færdigheder. Disse interaktioner vækker barnets nysgerrighed og hjælper det med at forstå verden.

Både kvantitet og kvalitet spiller en rolle

Antallet af ord og antallet af interaktioner, barnet udsættes for, påvirker hjernens aktivering og hjælper med at udvikle et ordforråd, give en mere veludviklet hjernevirksomhed og skabe bedre læringsmæssige resultater.4, 5 Hjerneforskere hos Massachusetts Institute of Technology (MIT) har fundet frem til, at antallet af samtaleinteraktioner mellem en voksen og et barn rent faktisk spiller en større rolle for udvikling af sproget og har en større betydning for aktivering af hjernen end antallet af ord, der høres.6
Kvaliteten af den samtalemæssige belønningsinteraktion kan henvise til det sprog, der bruges (f.eks. kompleksiteten heraf), samt hvor godt barnet er i stand til at høre det.7 Jo bedre barnet hører, desto hurtigere udvikler barnet sit sprog i førskolealderen8, og kvaliteten af sproget (f.eks. brug af belønningsorienteret sprog rettet mod barnet) påvirker barnets sproglige udvikling, dets resultater i skolen og dets kognitive færdigheder senere i livet.9

Alle samtaler er vigtige

Sammenlignet med børn med normal hørelse har børn med hørenedsættelse mindre adgang til lyden fra før fødslen og alle dage derefter.
Høresystemet er fuldt udviklet 23 uger efter undfangelsen. Det er meget vigtigt, at barnet har adgang til lyd og sprog i de første måneder af livet. Selv i de bedste tilfælde har et barn med hørenedsættelse flere måneder uden lydforstærkning.

Mere lydinput i alle barnets vågne timer

Et barn med normal hørelse har fuld adgang til lyd døgnet rundt. Undersøgelsen “Resultater for børn med hørenedsættelse” (The Outcomes of Children with Hearing Loss (OCHL)) viste, at børn
med hørenedsættelse derimod har markant mindre adgang, da høreapparater kun bæres 8 timer om dagen i gennemsnit.12 Mindre adgang betyder, at barnet både hører færre ord og deltager
i færre samtaler, og at kvaliteten heraf ikke er så høj.

Det er muligt at indhente det tabte

For at børn med hørenedsættelse kan indhente det tabte, er det vigtigt, at de får høreapparat så tidligt som muligt, og at det bæres i alle barnets vågne timer i et miljø, hvor der tales meget.

Hvad har børn med hørenedsættelse behov for?

Klar og fyldig lyd

Børn med hørenedsættelse har brug for høreapparater, der kan tilpasses en række forskellige lyttesituationer, og som giver lydforstærkning i alle disse situationer. Lydforstærkningen skal
tilbyde dem klar og fyldig lyd og en forståelse af deres omgivelser, så de kan få adgang til så mange belønningsinteraktioner som muligt.

Et miljø, hvor der tales meget, skabes ved at udnytte alle muligheder for at bruge ord og samtaler til at interagere, tale sammen og knytte tætte relationer.

Høreapparater, der bruges hele dagen hver dag Børn har brug for høreapparater, der er designet til at blive båret hele dagen. De skal være behagelige, pålidelige og sikre at bære. Dette giver barnet den nødvendige selvtillid til at deltage fuldt i samtalen uanset lyttesituationen.
Når børn kan kommunikere mere effektivt, får de mulighed for at knytte vigtige relationer fra første færd. Dette er selve grundlaget for at kunne knytte tætte bånd til familie, venner, skolekammerater og andre.

Nyt og forbedret produkt til små ører

Med Sky Marvel introducerer vi AutoSense Sky OS 3.0, som nu også klassificerer streamede signaler. Takket være dette får børnene klar, fyldig lyd, når de streamer tale, og optimeret lydkvalitet, når de streamer musik.

Ved at give børn mulighed for at høre klar, fyldig lyd i komplekse lyttemiljøer giver man dem samtidig den optimale mulighed for både tale- og sprogudvikling og dermed i sidste ende de bedst mulige chancer for at klare sig godt i skolen.

Sky Marvel tilbyder:
• Klar og fyldig lyd
• Direkte streaming og opkobling til alle smartphones, Roger mikrofoner mm
• En hel dags hørelse og genopladelighed
• Børnesikret design og funktioner

Direkte streaming fra både iOS® og Android™

Som det eneste høreapparat til børn er Sky Marvel kompatibelt med stort set alle smartphones og Bluetooth®-aktiverede enheder. Det understøtter dobbelt parring og streamer lyd til begge ører. I en dagligdag, hvor moderne enheder spiller en central rolle i børns sociale liv og skolegang, giver Sky Marvel intuitiv adgang og streaming i stereolydkvalitet for både tale, apps, musik, e-bøger og meget mere.

En fuld dags hørelse

De genopladelige Sky M-PR tilbyder en fuld dags hørelse inklusiv ti timers Roger- eller Mediestreaming. Apparaterne oplades på blot 3 timer og er derefter klar til en fuld dags hørelse for de små.

Børnesikrede funktioner

Unge lyttere er beskyttet takket være den børnesikrede hook og den nye børnesikrede batteriskuffe, som sikrer, at batterierne sidder sikkert i høreapparat utilgængelige for små nysgerrige fingre og munde. I Sky M-PR kan det indbyggede genopladelige lithium-ion-batteri ikke fjernes, og der er dermed ikke risiko for, at barnet sluger det.