At høre godt, er at have det godt
Ann – en kvinde, som ikke sidder stille
September 12, 2022
“Det er nok det bedste, der er sket for mig”
December 5, 2022

At høre godt, er at have det godt

Har god hørelse indvirkning på, hvor godt vi har det? 

I november 2019 samlede vi en gruppe forskere, som skulle diskutere begrebet “velvære”. Målet var at udvikle en model for audiologer, der viser, hvordan en god hørelse kan bidrage til, hvordan vi generelt har det. Her får du et indblik.

Hørenedsættelse påvirker os på flere måder end blot ved at forringe hørelsen. En hørenedsættelse er komplekst, og hvordan og hvor meget det påvirker os, varierer fra person til person. Det kan også ændre sig gennem livet. 

I forskernes model for høresundhed og velvære valgte de at definere velvære ud fra Verdenssundhedsorganisationens principper: Velvære er, hvordan vi har det følelsesmæssigt, kognitivt og fysisk. De tager udgangspunkt i, at vores hørelse kan påvirke os på følgende tre måder: 

  1. Følelsesmæssig påvirkning: Hørelsen er på mange måder en social sans, der kan påvirke vores evne til at kommunikere med andre. Desuden kan hørelsen påvirke os følelsesmæssigt ved at vores evne til at nyde sociale sammenkomster, teater og musik ændres.
  2. Kognitiv påvirkning: Vores hørelse kan påvirke hjernen og dens evne til at huske og koncentrere sig. Ved hørenedsættelse bliver hjernen stimuleret mindre af lyd, og hvis hørenedsætelsen ikke bliver behandlet, kan det potentielt føre til sygdomme som demens og Alzheimers. 
  3. Fysisk påvirkning: Hørenedsættelse kan påvirke vores fysiske bevidsthed om omgivelser. Det kan reducere vores evne til at registrere ændringer omkring os og kan påvirke vores følelse af tryghed. 

Med andre ord kan hørenedsættelse påvirke vores generelle ‘velvære’ i livet. Lad os se nærmere på, hvilken tilknytning høresundhed har til modellens tre dimensioner.  

God hørelse giver os en følelse af social og emotionel velvære 

Flere undersøgelser viser, at en støttende, social kontakt forbedrer sundheden. God høresundhed kan forbindes med længere levetid, og en bedre fysisk og mental sundhed. En undersøgelse viser, at den kognitive og følelsesmæssige sundhed, som en person har sent i livet, bliver bedre, når man har haft gode relationer midtvejs i livet. Eksempler på gode relationer kan være relationer med partnere, på arbejdet eller andre steder i samfundet. 

Det er derfor naturligt at spørge sig selv: Kan følelsesmæssige udfordringer i forbindelse med hørebesættelse påvirke vores sundhed på lang sigt? Hvis vi behandler hørenedsættelse, kan vi så ændre situationen og gøre det muligt for os at leve et længere og sundere liv?

I dag findes der ikke noget klart svar på disse spørgsmål. En undersøgelse har vist, at høreapparater måske ikke påvirker den sociale omgang med andre direkte. I samme undersøgelse rapporterede høreapparatbrugere, at de oplevede, at hørenedsættelse påvirkede dem mindre negativt end hos personer med hørenedsættelse, der ikke brugte høreapparater. Stadig mere forskning viser også, at kommunikationspartnere bør inddrages i hørebehandlingen. Inddragelse af familien gør det f.eks. nemmere at håndtere behovet for kommunikation med dem, som er omkring personen med hørenedsættelsen. Faktisk er det helt almindeligt, at det f.eks. er en ægtefælle, der først oplever problemerne med kommunikationen.  

God hørelse styrker hjernen

Befolkningen i samfundet bliver stadig ældre, og omtrent en tredjedel af alle over 60 år vil udvikle hørenedsættelse, der påvirker deres daglige funktion. Desuden viser stadig mere dokumentation, at risikoen for at udvikle kognitive problemer er større for personer med hørenedsætteles end for normalthørende jævnaldrende. Man har endnu ikke kunnet bevise, hvordan hørenedsættelse og kognitiv tilbagegang hænger sammen, men måske skyldes det en kombination af forskellige underliggende mekanismer.

Flere forskere mener imidlertid, at selve behandlingen af hørenedsættelse kan have en positiv indvirkning på hjernen, og at den kan beskytte mod eller reducere hastigheden af hjernens kognitive tilbagegang. Indtil der foreligger fuldstændige forskningsresultater, anbefales det at bruge høreapparater allerede ved en mild hørenedsættelse.

God hørelse kan forbedre balancen og reducere risikoen for at falde

Når vi bevæger os rundt, hjælper høresansen os med at være bevidste om vores omgivelser. For en person med hørenedsættelse kan det blive mere udfordrende at opdage vigtige situationer og høre svage lyde, såsom trinene fra en, der nærmer sig, eller plaskelyde fra et vådt, glat gulv. Det er derfor sandsynligt, at personer med hørenedsættelse bruger mere energi på at tolke deres omgivelser end andre med normal hørelse. 

Vores evne til at opfange omgivende lyde påvirker også vores motoriske færdigheder og gør det lettere for os at sikre, bevare og genetablere vores balance. Forskning viser, at ældre med høretab har en betydeligt større risiko for at falde end jævnaldrende med normal hørelse. Høreapparater kan således øge vores følelse af sikkerhed og give folk troen tilbage på, at de kan opretholde en aktiv og sund livsstil. Kort sagt er det er vigtigt at søge behandling for sin hørenedsættelse, og det anbefales, at den nærmeste pårørende deltager i konsultationen hos audiologen, så alle kommunikationsudfordringer bliver håndteret.  

Når vi hører godt, er vi bedre rustede til at leve det liv, vi ønsker. I Phonak siger vi derfor: At høre godt, er at have det godt.

 

Føler du, at din hørelse er begyndt at blive dårligere? Test din hørelse her på blot 3 minutter.